Sähkösopimus

Kilpailuta sähkösopimus sivustomme laskurin avulla. Sähkön hinta koostuu karkeasti jaoteltuna kahdesta eri asiasta: sähkön tuottamisesta ja sen siirtämisestä kotitalouksiin. Tämän takia myös sähkösopimus voidaan jakaa kahteen eri sopimukseen, jotka ovat sähkönmyyntisopimus ja sähköverkkosopimus.

Sähkönmyyntisopimuksella sovitaan muun muassa sähkön hinnasta ja sen muutoksista sekä tavasta, jolla sähköä tuotetaan. Esimerkiksi sähkönmyyntisopimuksessa on voitu määritellä, että tiettyyn kotitalouteen myydään vain vesivoimalla tuotettua sähköenergiaa. Sähkönmyyntisopimuksen voi solmia minkä tahansa kotimaisen sähköyhtiön kanssa riippumatta siitä, missä päin Suomea asuu. Sähkönmyyntisopimuksia voi myös kilpailuttaa ja se on myös kannattavaa, mikäli haluaa maksaa mahdollisimman pientä sähkölaskua.

Sähköverkkosopimus puolestaan on sopimus sähkön siirrosta ja se tehdään aina paikallisen sähköyhtiön kanssa. Tätä sopimusta ei voi kilpailuttaa, vaan sähkön siirrosta aiheutuvat kustannukset ovat paikallisen sähköyhtiön määrittämät.

Määräaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset

Sähkösopimus voidaan määrittää tietyksi määräajaksi tai olemaan voimassa toistaiseksi. Määräaikaisessa sopimuksessa sähkön hinta on vakio koko sopimuskauden ajan ja sopimuskauden pituus on tyypillisesti 12 tai 24 kuukautta. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Tekemällä määräaikaisen sähkösopimuksen tietää siis sähkönsä hinnan seuraavaksi vuodeksi tai kahdeksi eteenpäin.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus on nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi ja sen voi irtisanoa milloin haluaa. Tyypillinen irtisanomisaika tällaiselle sähkösopimukselle on 14 vuorokautta, mutta se voi vaihdella eri sopimusten välillä. Mikäli sopii tällaisen sopimuksen, seuraa sähkön hinta markkinahintaa pienellä viiveellä. Jos siis sähkön hinta laskee, säästää ja jos hinta nousee, joutuu myös itse maksamaan sähköstä enemmän.

Yleissähkö, aikasähkö, kausisähkö ja pörssisähkö

Sähkösopimuksia voidaan jaotella myös sen mukaan, vaihteleeko sähkön hinta esimerkiksi vuorokaudenajan tai vuodenajan mukaan. Yleissähkössä sähkön hinta on sama ympäri vuorokauden eikä hinnassa ole myöskään vuodenaikojen mukaan tapahtuvaa vaihtelua. Yleissähkö sopiikin hyvin asuntoihin, joissa ei ole sähkölämmitystä tai joissa sähkökulutus on pieni.

Aikasähkö on toiselta nimeltään yösähköä. Kyseisen sähkösopimuksen muoto sopii erityisesti asuntoihin, joissa on sähkölämmitys. Aikasähkön hinta on eri päivällä ja yöllä. Vastaavasti toimii myös kausisähkö, jossa hinta vaihtelee kesän ja talven välillä.

Pörssisähkö on tietynlainen aikasähkö, koska siinä sähkön hinta vaihtelee tunneittain sähkön markkinahinnan muutosten mukaan. Mikäli siis seuraa markkinavaihteluita ja suunnittelee sähkönkäyttönsä sen perusteella, voi pörssisähkö tulla hyvinkin edulliseksi. Se on kuitenkin työläämpää ja sähkölaskun suuruus voi vaihdella melko suurestikin.

Sähkön alkuperä

Sähkösopimuksessa voidaan määritellä myös se, mistä sähkö on peräisin. Sähköä tuotetaan niin uusiutuvilla energiavaroilla kuin uusiutumattomilla. Sähköyhtiöstä riippuen voi valita, että omaan kotitalouteen tuleva sähkö on tuotettu esimerkiksi tuulivoiman, vesivoiman tai ydinvoiman avulla. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi puita tai kierrätysmateriaaleja polttamalla saatu sähköenergia.

Sähkösopimuksissa on tarjolla myös edellisten yhdistelmiä. Joku yhtiö voi tarjota esimerkiksi uusiutuvista energiavaroista peräisin olevaa sähköä tai sellaista, jonka tuottaminen on ollut erityisen vähäpäästöistä. Usein edullisimpaan sähkösopimukseen kuuluu kuitenkin niin sanottua yhdistelmäsähköä, joka tuotetaan eri energiamuotojen yhdistelmänä.