Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Määräaikainen sähkösopimus – Hintavertailu 2022

Määräaikainen sähkösopimus on sähkösopimus, joka on voimassa sopimuksessa sovitun määräajan. Määräaikaisessa sopimuksessa hinnat sekä sopimusehdot ovat voimassa koko sopimuskauden. Määräaikainen sähkösopimus on sitova niin ostajan kuin myyjänkin puolelta.

Määräaikainen sähkösopimus on voimassa ostohetkellä sovitun ajan, eikä sitä yleensä voi  irtisanoa ennen kuin sopimuskausi on päättynyt. Määräaikaisen sähkösopimuksen voi kuitenkin usein päättää, mikäli on muuttamassa pois asunnosta, johon sopimus on tehty. Tämä riippuu kuitenkin sähköyhtiöstä, joten kannattaa perehtyä sopimusehtoihin ennen kuin laittaa nimet paperiin.

Yleensä määräaikainen sopimus jatkuu sopimuskauden päätyttyä automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena. Voi myös olla, että sopimus uusiutuu uudelleen määräaikaiseksi sopimukseksi, jos sitä ei irtisanota sopimuskauden loppuun. Tämäkin asia selviää kuitenkin sopimusehdoista.

Määräaikainen sähkösopimus tuo varmuutta kun postiluukusta kolahtaa sähkölasku. Kun kilowattituntien hinta on tiedossa, ei sähkön hinnan vaihtelu voi tuoda yllätyksiä. Määräaikaisten sähkösopimuksien hinnoittelu perustuu aina sopimuksen tekohetken markkinahintaan. Siksi tarjoushinnat muuttuvat säännöllisesti.

Määräaikaiset sähkösopimukset kiinteällä kilowattituntihinnalla voivat olla erinomainen vaihtoehto koteihin, joissa sähkön kulutus on keskitasoa tai suurempaa. Kilowattitunnin edullinen hinta on nimittäin suuren kulutuksen kodeissa ensisijaisen tärkeää.

Punnitessaan määräaikaisen ja toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen välillä, ajattelu toisesta näkökulmasta voi auttaa. Määräaikaista sähkösopimusta voi verrata vaikkapa asuntolainan korkoihin. Kun asuntolainan kanssa pohtii, haluaako sitä sitoutua kiinteään lainakorkoon vai seurata lainamarkkinoiden muuttuvia korkoja, tavallaan samaa voi pohtia sähkösopimuksen kanssa.

Kummassakin tapauksessa määräaikaan sidottu hinta on turvallinen valinta, sillä hinta on sama tapahtui markkinoilla mitä tahansa. Kuitenkin, markkinahintojen laskiessa itse voi päätyä maksamaan markkinahintaa korkeampaa hintaa.

On kuitenkin hyvä muistaa, että sopimusta tehdessä jokainen laittaa nimensä vain sellaiseen sopimukseen, jonka oma kukkaro kestää. Näin ollen ei ole maailman loppu, jos päätyykin maksamaan pitkällä aikavälillä hieman enemmän. Nimittäin markkinahintojen noustessa tilanne on päinvastainen ja rahaa jää taskuun enemmän.

Sitoutumalla pidempään määräaikaiseen sähkösopimukseen, sähkön kilowattitunnin hinta on lähtökohtaisesti kohtuullisella tasolla. Lisäksi määräaikaisiin sopimuksiin saattaa linkittyä hyviä tarjouksia markkinanäkymien mukaan.

Sähkösopimuksia on erilaisia.

Määräaikaiset sähkösopimukset ovat siis vakaa ja turvallinen valinta. Määräaikaisessa sähkösopimuksessa hinta on aina kiinteä koko määräajan, jollei toisin ole sovittu. Kun hinta on kiinteä sähkön hinta ei nouse, vaikka sähkön markkinahinnat nousisivatkin. Jotkut sähköyhtiöt saattavat kuitenkin tarjota määräaikaisia sähkösopimuksia, joissa hinta nousee esimerkiksi kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen. Siksi sopimusehtoihin on aina syytä perehtyä.

Mitä eroa on määräaikaisella ja toistaiseksi voimassa olevalla sähkösopimuksella?

Määräaikainen sähkösopimus on voimassa sopimuksessa määritellyn määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus puolestaan on voimassa toistaiseksi. Määräaikaista sähkösopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden, mutta toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi irtisanoa tyypillisesti kahden viikon irtisanomisajalla.

Määräaikainen sähkösopimus sopii hyvin etenkin pienen kulutuksen kohteisiin, joissa sähkön kulutus on hyvin ennakoitavissa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus puolestaan sopii hyvin korkean kulutuksen kohteisiin. Tämä johtuu siitä, että sähkön markkinahinnan laskiessa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella alhaisista hinnoista pääsee nauttimaan.

Toisaalta, jos sähkön hinta kovin nousee, voi määräaikainen sopimus tulla edullisemmaksi. Siksi korkeankin kulutuksen kodeissa kannattaa kallistua määräaikaisen sopimuksen suuntaan, mikäli tarjouksessa on huokea kilowattitunnin hinta. 

Määräaikaisista sopimuksista voi uutena asiakkaana saada hyvinkin tarjouksen, jossa asiakkaan ei tarvitse sopimuskauden aikana maksaa perusmaksuja. Etenkin matalan kulutuksen kohteissa perusmaksuton sopimus voi säästää kymmeniä euroja vuodessa.

Kuten aiemmin todettiin, suuremman kulutuksen kohteissa sähkön kilowattitunnin edullinen hinta on merkittävämpi kuin muutaman euron perusmaksu. Tämä johtuu siitä, että pienemmän kulutuksen kohteissa sähkölasku voi kuukaudelta kalliimmallakin kilowattituntihinnalla olla pienempi kuin perusmaksu. Korkean kulutuksen kohteissa jo sentin ero kilowattituntihinnoissa voi vuositasolla säästää satoja euroja, jolloin muutaman euron kuukausittainen perusmaksu on pienempi paha.

Siihen miksi jotkut kohteet kuluttavat enemmän sähköä, on täysin luonnollinen selitys. Kerrostaloissa asuntokohtainen kulutus on lähtökohtaisesti aina pienempää kuin omakotitaloissa. Tämä selittyy sillä, että kerrostaloissa asukkaat maksavat yhtiövastiketta, jolla maksetaan kiinteistön yhteisiä kuluja – kuten taloyhtiön yhteisen käytön sähkölaskut. Jokainen asukas siis maksaa kyllä muun muassa rappukäytävän valoista sekä pihavalaistuksesta, mutta yhtiövastikkeen kautta. 

Tällöin asukas maksaa henkilökohtaisella sähkölaskullaan vain omassa asunnossaan käyttämän sähkön määrän. Omakotitaloissa puolestaan asukkaat maksavat henkilökohtaisella sähkölaskullaan kaiken taloon, pihaan ja tonttiin liittyvän sähkön kulutuksen.

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on siitä helppo valinta, että se on voimassa kunnes se irtisanotaan. Tälläisessä sopimuksessa esimerkiksi sähkön kilpailutus voidaan tehdä usein. Sähkösopimuksen siirtäminen yhtiöstä toiseen vie noin kaksi viikkoa, mikä yleensä on myös toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika. 

Määräaikainen sopimus ei kuitenkaan ole mikään mörkö, vaikka se onkin voimassa määräajan ilman irtisanomisoikeutta. Parhaimmillaan määräaikaiseen sopimukseen voi saada sellaisen tarjouksen, mitä toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen ei ikinä saisi.  

Määräaikaisessa sopimuksessa ei lähtökohtaisesti ole irtisanomisoikeutta, sillä jos olisi, määräaikaisuuteen perustuvilta tarjouksilta menisi pohja. Mikäli asiakas kuitenkin irtisanoo määräaikaisen sopimuksen ilman hyvää perustetta – kuten ulosmuuttolla asunnosta – on myyjällä oikeus vaatia sopimuksen jatkamista. 

Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaan on suoritettava sopimuksen mukaiset maksut sopimuskauden päättymiseen saakka, vaikkei sähköä kohteessa enää käyttäisikään. Joskus sähkösopimuksessa voi olla kohta, mikä edellyttää siirtämään voimassa olevan määräaikaisen sähkösopimuksen uuteen kotiin muuton yhteydessä. 

On hyvä huomioida, että se jos hinnat ovat voimassa määräajan ei tarkoita, että kyseessä on automaattisesti määräaikainen sopimus. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksenkin voi saada hinnoilla, jotka ovat voimassa määräajan sopimuksen tekemisestä. Tällöin jos asiakas irtisanoo sopimuksensa kesken määräajan, menettää hän edun vaikka palaisi saman yhtiön asiakkaaksi myöhemmin. 

Määräaikainen sähkösopimus ja muutto

Muuton yhteydessä kotiin on löydettävä sopiva sähkösopimus.

Määräaikaisen sähkösopimuksen voi saada edullisesti etenkin muuton yhteydessä. Tehdessään sähkösopimusta uuteen kohteeseen, sähköyhtiöt usein tarjoavat jopa halpoja sopimuksia. 

Muuton yhteydessä merkittävää on se, muuttaako isompaan, pienempään vai kenties saman kokoiseen asuntoon missä nyt asuu. Asunnon koko vaikuttaa eittämättä myös sähkön kulutukseen ja sitä myötä sähkölaskun suuruuteen. Tästä syystä sähkösopimus kannattaa aina kilpailuttaa muuton yhteydessä ja hyödyntää HelppoHinnan sähkölaskuria!

Määräaikainen sähkösopimus on hyvä valinta myös silloin, jos oma sähkön kulutus on epävarmaa. Tällöin hinta on asiakkaan tiedossa ja näin ollen tuleviin sähkölaskuihin pystyy varautumaan paremmin. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus toki tuo vapautta, mutta määräaikainen sopimus tuo varmuutta. Asia on siis kaksipiippuinen, mutta pureudutaan määräaikaisiin sopimuksiin vielä syvemmin. Opiskelijan sähkösopimus kannattaa olla määräaikainen, mikäli tiedossa on pidempi asuminen.

Edellä artikkelissa käsiteltiin määräaikaisten ja toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimuksien eroja. Seuraavaksi pureudutaan yksityiskohtaisemmin Lumo Energia sekä Nordic Green Energyn määräaikaisiin sähkösopimuksiin. Mukaan on kerätty myös tietoa, joka käy ilmi sopimusehdoista. 

Käymällä ajatuksella läpi seuraavat sopimukset, jokainen saa hyvän käsityksen siitä, millaisia määräaikaiset sopimukset ovat ja miten ne eroavat toisistaan. Toki olemassa on myös muita määräaikaisia sähkösopimuksia kuin seuraavaksi esitellyt. Sähkön siirron osuus ei sisälly seuraaviin sopimuksiin, sillä sen laskuttaa aina paikallinen verkkoyhtiö.

Määräaikainen sähkösopimus vai määräaikainen hinta?

Määräaikainen sähkösopimus on aina voimassa määräajan. Määräaikaiseen sopimukseen sisältyy hinnat, sopimusehdot sekä aika, jolloin sekä ostaja että myyjä ovat sitoutuneita sopimusehtojen mukaisiin suorituksiin. Määräaikainen hinta puolestaan voi olla myös toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa.

Sopimustyyppejä on olemassa monia ja sopimuksien viidakossa ei kannata hämmentyä. Mikäli saa tarjouksen sopimuksesta, jonka hinnat ovat voimassa määräajan, kannattaa olla skarppina. Tällöin on mahdollista, että kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus eikä määräaikainen sopimus.

Mutta miten? Sähköyhtiö voi tarjota tietylle sopimukselle tarjoushintaa ilman, että asiakas sitoutuu sopimukseen määräajaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkas saa tarjoushinnan ilman sitoutumista pitkiin määräaikoihin. Huomioitavaa kuitenkin on, että mikäli sopimuksen irtisanoo kesken määräajan, ei asiakas saa itselleen enää tarjoushintaa, vaikka palaisi yhtiön asiakkaaksi.

Tällaisia sopimuksia ovat esimerkiksi joidenkin sähköyhtiöiden tarjoamat kuukausipakettisopimukset. Tällaiset pakettimuotoiset sopimukset ovat kiinteähintaisia ja hinta perustuu eri kulutusluokkiin pienimmästä suurimpaan. Rajat esitetään tyypillisesti vuosikulutuksen mukaan.

Pakettien rajat voivat olla esimerkiksi S – 2500 kWh vuodessa, paketti M – 4000 kWh vuodessa ja paketti L – 6000 kWh vuodessa. Näin ollen tällaiset paketit ovat erinomainen valinta kuluttajalle, joka osaa arvioida oman sähkön kulutuksensa. Hinta on tiedossa aina etukäteen, mutta asiakas ei ole sitoutunut kuukautta pidempään jaksoon sopimuksen puolesta.

Lisäksi kulutuksen kasvaessa paketin voi tyypillisesti veloituksetta päivittää suurempaan pakettiin. Pakettimuotoinen sähkösopimus ei siis varsinaisesti sido asiakasta pidempään määräaikaan kuin yhteen kuukauteen. Kuukausitakuu sopimusmalli saattaa kuitenkin kiinnostaa määräaikaista sopimusta harkitsevaa, sillä tälläkin sopimuksella sähkölaskun saa pidettyä hyvin hallinnassa. 

Sähkön siirto ei sisälly määräaikaisiin sähkösopimuksiin

Kun asiakas tekee sähkösopimuksen, tekee hän sähkösopimuksen nimenomaan sähköenergiasta. Sähkön siirron hoitaa aina paikallinen sähköverkkoyhtiö eikä verkkoyhtiön kanssa tarvitse tehdä erillistä sopimusta sähkön siirrosta.

Sähkön siirto on aina erikseen laskutettava palvelu, josta kotitalouksia laskuttaa paikallinen sähkön siirtoyhtiö. Sähkön siirtoyhtiö saa sähköenergiayhtiöltä tiedon tehdystä sähkösopimuksesta, joten erikseen sähkön siirrolle ei tarvitse sopimusta tehdä.

Koska sähkön siirtää aina tietty paikallinen verkkoyhtiö, ei sähkön siirtohintaa voi kilpailuttaa. Suomessa jokaisessa kaupungissa, kunnassa, kylässä ja muussa kolkassa on ennalta määritelty sähköverkkoyhtiö, joka hoitaa omalla alueellaan sähkön siirtämisen asiakkaiden koteihin. Näin ollen jos valot mielii kotona saada päälle, on sähkön siirto ostettava tietyltä toimijalta. Ainoa tapa vaihtaa sähkön siirtäjää, on muuttaa toisen siirtäjän alueelle.

Sähkömarkkinat saavat toimia Suomessa melko vapaasti, mutta sähkön siirron jättäminen vapaan kilpailun ulkopuolelle oli valinta, joka tehtiin aikanaan hyvin perustein. On sekä asiakkaille että sähkön siirtäjälle helpompaa sekä tasapuolisempaa, kun siirtoa hoitaa yksi yhtiö. Sähköenergian tuottamiseen ei vaadita konkreettisia sähkölankoja, jotka tulevat joka kotiin. Sähkön siirtäjältä tätä puolestaan valitaan. 

Sähköenergiaa voidaan ostaa ja sitten vapauttaa rakennettuihin sähköjohtoihin. Näin sähköenergian myyjät toimivatkin. He ostavat sähköä sähkön tukkumarkkinoilta ja sitten myyvät sitä eteenpäin asiakkaille. Kaikilla sähköenergiaa myyvillä yhtiöillä ei ole edes omia tuotantolaitoksia sähkön valmistamiseen!

Sähkön siirtoyhtiöt joutuvat puolestaan hankkimaan itselleen kaikki mahdolliset välineet, jotta he saavat sähköverkon rakennettua. Mikäli sähköverkkoja rakennettaisiin alueille päällekkäin, se olisi erittäin kallista verkkoyhtiöille, epäystävällistä ympäristölle sekä asiakkaille luultavasti nykyistä kalliimpaa.

Mikäli sähköverkkoyhtiöt saisivat vapaasti hinnoitella sähkön siirron sen jälkeen, kun kalliitta päällekkäisiä verkkoja olisi rakennettu, tuntuisi se varmasti myös asiakkaiden kukkaron nyöreissä. On kuitenkin hyvä huomioida, että täysin vapaata verkkoyhtiöiden hinnoittelu ei tälläkään hetkellä ole, vaikka heillä on laillinen monopoli omilla alueillaan. Sähkön siirron hintoja valvoo Suomessa viranomainen – Energiavirasto.

Sähköenergiasopimuksista tutut perusmaksut näkyvät myös sähkön siirron puolella. Siinä missä sähköenergiasopimuksen voi saada ilman perusmaksua, sähkön siirtolaskussa se laskutetaan aina. Sähkön siirron perusmaksu laskutetaan itse asiassa joka kuukausi, vaikka sähkö ei käyttäisi ollenkaan. Tämä johtuu siitä, että perusmaksulla pidetään huolta, että sähköä on saatavilla kun sitä tarvitsee. Perusmaksuilla itse sähköverkko pidetään kunnossa.

Sähkön siirto pitää kotona valot päällä.

Sähkön siirtomaksut vaihtelevat. Ne ovat tietenkin sidoksissa käytettyyn sähkön määrään ja jokaiselta siirretyltä kilowattitunnilta asiakasta laskutetaan konkreettisesta siirrosta. Tämä summa tulee siis käytetyn energian kilowattituntihinnan päälle. 

Perusmaksut puolestaan määräytyvät kodin pääsulakkeen koon mukaan, eli sen kapasiteetin, jota koti voi ottaa vastaan sähköä. Perusmaksuilla puolestaan katetaan verkkoyhtiön sellaisia kuluja, jotka eivät ole riippuvaisia käytetyn sähkön määrästä. Perusmaksuilla katetaan esimerkiksi myrskyn katkaisemien sähkölinjojen korjaaminen.

Mistä määräaikainen sähkölasku muodostuu?

Sähkölasku muodostuu sähköenergiasta, sähkön siirrosta sekä veroista. Mikäli sähköenergia ostetaan eri yhtiöltä kuin sähkön siirto, tulee asiakkaalle kaksi erillistä laskua. Mikäli sekä sähköenergia että sähkön siirto tulevat samalta yhtiöltä, saa asiakas vain yhden laskun. Siitä ei aiheudu lisäkuluja, jos energia tulee eri yhtiöltä kuin siirto.

Artikkelissa on käyty nyt läpi erilaisia sähkösopimustyyppejä sekä kerrottu miten sähköenergia ja sähkön siirto eroavat toisistaan. On hyvä muistaa, että oli sopimus minkälainen tahansa, sähkön hinta muodostuu aina samalla tavalla. Käydään vielä lyhyesti läpi, mistä sähkön kokonaishinta oikein muodostuu.

Sähkön hinta muodostuu siis kolmesta eri osasta. Sähkölaskujen loppusummaan vaikuttavat sähköenergian hinta, käytetty sähköenergian määrä eli käytettyjen kilowattituntien määrä, sähkönsiirron hinta sekä sähkö- ja arvonlisäverot. 

Määräaikaisessa sähkösopimuksessa sovitaan sähkön hinta per kilowattituntihinta. Määräaikaisessa sopimuksessa ei kuitenkaan lähtökohtaisesti sovita kuinka paljon sähköä saa käyttää. Näin ollen se sähkölaskun osuus, johon kuluttaja itse ensisijaisesti voi vaikuttaa on sähköenergian osuus laskulla. Mitä vähemmän sähköä käyttää, sitä pienemmäksi kilowattituntien osuus jää ja näin ollen myös sähkölasku. 

Sähköyhtiöt myyvät sähköä eri kilowattituntien hinnoilla. Kaikissa sähköyhtiöissä sähköenergian hintaan sisältyvät sähkön tukkumarkkinahinta sekä sähköyhtiölle sähkön myynnistä aiheutuneet kustannukset. Määräaikaisissa sopimuksissa sähköyhtiöt pystyvät tarjoamaan sähköä edullisemmalla kilowattitunnin hinnalla, sillä tällöin asiakas sitoutuu määräaikaan, jonka aikana yhtiön ei tarvitse myydä asiakkaalle sähkö uudelleen.

Määräaikainen sähkösopimus tuo siis varmuutta tuloista myös sähköyhtiölle asiakkaan lisäksi. Tämä perustuu vähän samaan ideaan kuin esimerkiksi ruokakaupoissa olevat ”Osta 100€:lla saat -15% ostoksen loppusummasta” -tarjoukset. Kun asiakas ostaa varmuudella suuremmalla summalla, saa yritys varmaa katetta, jolla pystytään kompensoimaan alennuksen aiheuttama rahan menetys.

Sähkön hintaan liittyvillä myyntikustannuksilla tarkoitetaan käytännössä kustannuksia, joilla yhtiö mahdollistaa asiakkaille sähkön kilpailutuksen ja sopimuksen tekemisen. Yksinkertaisuudessaan nämä kustannukset kattavat sähköenergian markkinoinnin ja myynnin, tarkemmin asiakaspalvelun, laskutuksen sekä yhtiön hallinnolliset kulut. 

Määräaikaisella sähkösopimuksella asiakas maksaa myös sähkön siirrosta ja sekä siirron mahdollistavat kustannukset. Kun solmii määräaikaisen sähkösopimuksen sähköyhtiön kanssa, tämä yhtiö ilmoittaa sähkön verkkoyhtiölle asiasta – oli kyseessä sitten eri tai sama yhtiö joka hoitaa molemmat toimitukset – energian ja siirron. 

Kuten aiemmin mainittiin, sähkön siirrosta laskutetaan ainakin perusmaksun verran, vaikka sähkö ei käyttäisikään. Tämä johtuu siitä, että maksulla sähköyhtiö pystyy pitämään huolen, että kohteeseen saa sähköä sillä hetkellä, kun sitä halutaan alkaa käyttää. Mikäli sähkön verkkoyhtiö ei pitäisi huolta sähköverkosta joka puolella, tulisi ikäviä viivytyksiä kun verkkoa alettaisiin korjaamaan ja huoltamaan vasta siinä kohtaa, kun sähköt jo pitäisi saada päälle.

Sähkön hinta muodostuu siis kaikilla samoista peruspilareista, mutta hinnan muodostumisessa on aina paikkakohtaisia eroja. Eroja on ympäri maailman, eli kaikkialla maailmassa sähkön hinta ei muodostu samalla tavalla.

Palataan vielä takaisin sähkölaskun muodostumiseen kokonaisuutena. Sähkölasku muodostuu siis kolmesta osasta ja ne saatetaan laskuttaa kahdella eri laskulla. Karkeasti voidaan arvioida, että sähkölaskusta noin kolmanneksen tekee sähköenergia, toisen kolmanneksen sähkön siirto ja kolmannen kolmanneksen sähkö- ja arvonlisäverot. Verot laskutetaan aina sähkön siirtolaskun yhteydessä.

Näiden kolmen osan välillä voi olla jonkin verran vaihtelua. Esimerkiksi kerrostaloasunnoissa sähkön siirto voi viedä huomattavan osan sähkölaskusta, sillä perusmaksun osuuden määrittää kodin kapasiteetti ottaa sähköä vastaan, mutta sähköä ei välttämättä etenkään kesäisin kulu hirveästi.