Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Löydä halvin sähkösopimus – Tarjous alk. 2,47snt/kWh

Olisiko aika etsiä uusi sähkösopimus? Onko edessä muutto ja ensimmäinen oman sähkösopimuksen hankkiminen?

Suomessa on runsaasti eri sähköyhtiöitä ja jokainen tarjoaa erilaisia sähkösopimuksia, toiset ovat kalliimpia ja toiset halvempia. Mutta mikä on oikeasti sinulle sopiva sähkösopimus?

Tähän artikkeliin kokosimme kattavan infopaketin eri sähkösopimuksista, jotta löydät juuri itsellesi sopivan!

Mikä on sähkösopimus?

Sähkösopimus on sähkön käyttäjän ja tuottajan välinen sopimus.

Sähkösopimus kertoo kuka on ostaja, kuka sähkön toimittaa ja mihin hintaan, kuinka kauan hinta on voimassa sekä millä ehdoilla sähkösopimus on voimassa. Sähkösopimusta edeltää yleensä kilpailutus.

Sähkösopimus sisältää ainakin seuraavat asiat:

 • kaupan kohteen (eli sähkö)
 • hinnan
 • sähkösopimuksen keston
 • sähkösopimuksen toimitusajan sekä maksuehdot
 • sähkösopimuksen sopimusrikkomusten seuraamukset
 • sähkösopimuksen sopimusehtojen muuttamista koskevat asiat (esim. mitä tapahtuu kun määräaikainen sopimus päättyy)
 • sähkösopimuksen irtisanomis- ja purkamisehdot
Sähkösopimus tulee tehdä kirjallisena.

Suomessa epäselvät sopimusehdot tulkitaan aina kuluttajan eduksi.

Sähkösopimus on tärkeää pitää voimassa, sillä ilman sopimusta sähköä ei tule. Toki jos käyttäjä pystyy itse tuottamaan oman sähkönsä, on asia eri. 

Sähkösopimus – kuten muutkin sopimukset – sitoo sekä ostajaa että myyjää. Molempien osapuolten on siis noudatettava sähkösopimuksen ehtoja ja velvoitteita. Tämä tarkoittaa, että sähköntoimittajan on kyettävä toimittamaan sähköä asiakkaalle. Mikäli sähkösopimus on määräaikainen, sähkön toimittajan on noudettava hintaa vaikka markkinat muuttuisivat. Toisaalta asiakas on velvollinen maksamaan sovittua hintaa vaikka käyttötarve muuttuisi. Mikäli asiakkaan tarpeet muuttuvat, on hyvä tehdä kilpailutus.

Sähkösopimus on allekirjoitettuna pitävä, eikä sitä voi kumpikaan – ei ostaja eikä myyjä – muuttaa yksipuolisesti. Vaikka suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen, tulee sähkösopimus aina tehdä kirjallisesti. Tämä on ostajalle helppo vakuutus asioiden oikeellisuudesta.

Sähkösopimuksen tekeminen on Suomessa turvallista. Kilpailu sähkömarkkinoilla on kovaa ja sähkön tuottajat tietävät, että asiakkaat äänestävät jaloillaan mikäli sopimukset ovat lain vastaisia. Myös kilpailijoihin nähden huonommat sopimusehdot ja -mallit saavat asiakkaat lähtemään. Tästä syystä harva sähköyhtiö sitoo asiakkaitaan pitkiin määräaikoihin missään sähkösopimuksessa.

Miten valita sopiva sähkösopimus?

Sähkösopimusta valitessa tulee ottaa huomioon sähkön alkuperä, sopimusehdot, sopimuksen sopivuus omaan kulutukseen, asiakaspalvelun saatavuus sekä hinta.

Sähkösopimuksen sopivuus omaan kulutukseen on ensisijaisen tärkeä asia sopimusta valitessa. Sekä sähkönkulutus että asumismuoto määrittävät sitä, mikä sopimus kannattaa valita. Myös kodin sijainnilla on merkitystä – kaupungeissa on usein edullisempaa sähköä kuin maaseudulla.

Sähkösopimus määrittää, paljonko kotitalous voi hyödyntää hintojen vaihtelua omien sähkölaskujensa hyväksi. Esimerkiksi sähköyhtiö Lumo Energia tarjoaa erilaisia sähkösopimusmalleja, mikä takaa sen, että jokainen kotitalous löytää juuri itselleen sopivan sähkösopimuksen.

Sopivan sopimusmallin jälkeen, toiseksi tärkeimmäksi asiaksi nousee luultavasti hinta. Hintaa kannattaa tarkastella vuosikulutuksen tasolla, ei yksittäistä energiahintaa tai perusmaksua. On mahdotonta pelkkien yksittäisten osien perusteella vertailla sitä, mikä sopimus tulee edullisimmaksi. Sähkösopimuksen valintaan kannattaakin käyttää hetki aikaa ja paneutua vertailuun kunnolla. 

Sähköä on saatavilla markkinoilla useilla eri tavoilla tuotettuna. Kaikki sähköntuotanto ei siis missään nimessä ole samanlaista, vaan sähköllä on monia eri alkuperiä. Ympäristötietoisuuden lisääntyessä moni kiinnittää entistä enemmän huomiota omien arkipäiväisten valintojen ympäristövaikutuksiin – kuten sähkön alkuperään. Vihreä sähkö, eli ympäristösähkö on valinta kuluttajalle joka pitää ekologisuutta tärkeänä arvona.

Sähköä voidaan markkinoida ympäristöystävällisenä, mutta Suomen Energiavirasto muistuttaa, että vasta sähkön alkuperä kertoo kuinka se on tuotettu. Eri sähköyhtiöiden sähkön tuotantotapa on mahdollista selvittää näppärästi Suomen Energiaviraston sivuilta.

Energialähteitä sähkölle ovat

 • Fossiiliset polttoaineet
 • Maakaasu
 • Maaöljy
 • Turve
 • Kivihiili
 • Ydinvoima
 • Vesivoima
 • Tuulivoima
 • Aurinkovoima
 • Biomassa
 • Kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut
 • Ilmalämpöenergia
 • Valtamerienergia
 • Geo- ja hydroterminen energia

Sopimusehdot on syytä käydä huolella läpi ennen sähkösopimuksen allekirjoittamista. Sopimusehdot on hyvä saada itselleen kirjallisesti nähtäväksi. Näin riski siihen, että jotain menisi ohi on pienempi. Sopimusehdoissa kuitenkin määritellään kaikki tärkeät sopimukseen liittyvät asiat, kuten hinnat ja niiden voimassaoloajat.

Määräaikaisten sähkösopimusten ehtoihin on voitu esimerkiksi sisällyttää ehto, minkä mukaan myyjällä on oikeus tarkistaa sähkön hinta kolmen kuukauden päästä sopimuksen tekemisestä. Tällöin pidemmän määräaikaisen sopimuksen tehneelle kotitaloudelle voi tulla ikävä yllätys, kun hinta pompsahtaakin jo kolmen kuukauden kuluttua ylöspäin. Tällaisessa tilanteessa sähkön hinta saattaa muuttua monta kertaa sopimuskauden aikana.

Toinen vastaava sopimusehto voi olla, että perusmaksuksi on ilmoitettu 0 €, mutta sitä voidaan nostaa sopimuksen mukaisesti. Tällöin voi käydä niin, että sopimuksen tekohetkellä halvin sopimus onkin halvin vain muutaman kuukauden, kunnes perusmaksut pomppaavat mukaan laskulle. 

Asiakaspalvelu voi tuntua mitättömältä asialta sopimuksia verrattaessa. On kuitenkin hyvä miettiä, arvostaako asiakaspalvelua siinä kohtaa, kun sähköt ovat poikki tai sähkösopimus on unohtunut tehdä muuton yhteydessä uuteen kotiin. Usein asiakaspalvelun olemassa olo on hyödyllinen asia. Asiakaspalvelusta saa apua esimerkiksi laskuihin liittyvissä epäselvyyksissä tai sopimusehtoihin liittyvissä kysymyksissä.

Voidaanko sähkösopimus kilpailuttaa?

Sähkösopimuksen kilpailutus on nykypäivänä helppoa, se onnistuu HelppoHinnan sähkövertailulla.

Kilpailuttaminen on järkevää tehdä säännölllisesti, näin käytössäsi on aina halvin sähkösopimus.

HelppoHinnan avulla sähkösopimus voidaan kilpailuttaa näin:

 1. Syötä tiedot nykyisestä sähkölaskustasi HelppoHinnan vertailuun
 2. Etsimme puolestasi parhaat sähkösopimukset ja esitämme ne sinulle
 3. Voit tehdä uuden sähkösopimuksen muutaman napin painalluksella.

Miten asumismuoto vaikuttaa sähkösopimuksen valintaan?

Asumismuoto vaikuttaa sähkösopimuksen valintaan sen mukaan, asutaanko kerros-, rivi- vai omakotitalossa.

Sähkön ja sitä myötä rahan säästäminen onnistuu parhaiten, kun on tiedossa mistä sähkön kulutus muodostuu ja miten asumismuoto vaikuttaa sähkön kulutukseen. Näiden asioiden ymmärtäminen auttaa valitsemaan parhaan mahdollisen sähkösopimuksen. Seuraavaksi käydään kolmen esimerkin kautta läpi, mistä sähkön kulutus voi erilaisissa kotitalouksissa muodostua. 

Kerrostaloyksiössä sähköä kuluu yleensä maltillisesti. Yksiössä viihtyvälle sähkölasku on tuskin koskaan suuri yksittäinen elämiseen liittyvä kulu. Yksiössä kulutukseen on myös helppo vaikuttaa itse. 

Kerrostaloyksiössä suurimmat sähköä ahmivat asiat ovat kylmälaitteet, ruuanlaitto sekä kodista löytyvä elektroniikka. Näin ollen vähän ruokaa laittavan ja elektroniikka käyttävän asukkaan sähkön kulutus on huomattavasti pienempää kuin innokkaan kokkailijan, joka viihtyy lisäksi eletroniikan parissa. Kovin huimaksi sähkölasku tuskin pääsee kipuaamaan edes sellaisissa yksiöissä, joissa hella ja televisio pauhaavat vuorotellen. 

Mikäli kerrostaloyksiöstä löytyy sauna, nostaa se luonnollisesti sähkön kulutusta – mikäli saunaa käytetään. Viikoittain lämmitettävä sauna kuluttaa sähköä noin saman verran kuin kodin kylmälaitteet. Mikäli asukas on tätä innokkaampi saunoja ja sauna lämpeää viikossa useammin, voi sähkön kulutus – ja näin ollen myös sähkölasku – jopa tuplaantua.

Karkean jaottelun mukaan kerrostaloyksiössä sähkön kulutus jakaantuu seuraavasti

 • Kylmälaitteet noin 27 %
 • Pyykinpesu ja muu kulutus noin 16 %
 • Valaistus noin 16 %
 • Kodin elektroniikka noin 21 %
 • Ruoan valmistus, sisältäen astianpesun noin 20 %

Kerrostaloasukin kannattaa kuitenkin pitää silmällä omia kulutustottumuksiaan sähkön parissa, vaikka sähkön kustannukset eivät vuositasolla päätä huimaisikaan. Kerrostaloasunnoissa sähkön kulutus on usein niin hyvin ennakoitavissa, että sähkösopimus kerrostaloon voi olla jopa kiinteähintainen!

Rivitaloasuntojen sähkönkulutuksessa on suurta vaihtelua. Yleensä rivitaloissa asuvien kotitalouksien sähkönkulutus riippuu pitkälti siitä, mitä lämmitysmuotoa asunnossa käytetään. Sähkölämmitteisissä asunnoissa sähkölaskun yhteydessä maksetaan siis luonnollisesti myös lämmityksestä. Kauko- tai maalämmöllä lämpenevien asuntojen lämmityskulut puolestaan laskutetaan erikseen.

Karkean jaottelun mukaan rivitalokolmiossa sähkön kulutus jakaantuu seuraavasti

 • Kylmälaitteet noin 15 %
 • Pyykinpesu ja muu kulutus noin 12 %
 • Valaistus noin 15 %
 • Kodin elektroniikka noin 15 %
 • Ruoan valmistus, sisältäen astianpesun noin 15 %
 • LVI-laitteet noin 10 %
 • Sauna noin 18 %

Ehkä hieman yllättäen, hiemankin isomman rivitaloasunnon sähkönkulutuksesta voi viedä ison osan niinkin arkinen asia kuin valaistus. Isommissa – etenkin kaksikerroksisissa – rivitaloasunnoissa valot unohtuvat helposti päälle jonnekin päin asuntoa, mihin ei ole suoraa näköyhteyttä ulko-ovelta. 

Vaikka rivitaloasunto voi olla saman kokoinen kuin omakotitalo, pysyvät sähkökulut paremmin hallinnassa rivitaloasunnoissa. Jopa silloin, kun rivitalossa on käytössä sähkölämmitys. Tämä johtuu siitä, että rivitalossa on vähemmän ulkoseinien pinta-alaa, josta lämpö pääsee haihtumaan.

Omakotitalossa sähkölaskusta suurin osa menee lämmitykseen, mikäli talon päälämmitysmuoto on sähkö. Sähkölämmitys on kuitenkin oikein käytettynä ympäristöystävällinen sekä kustannustehokas lämmitysmuoto. Sähköllä ei kannata nostaa talon lämpötilaa trooppiseksi, vaan lämpötila on hyvä pitää neutraalina. Vaatteilla ja villasukilla on helppo hoitaa hetkittäistä palelua.

Karkean jaottelun mukaan neljän hengen omakotitalossa sähkön kulutus jakaantuu seuraavasti, kun talossa on sähkölämmitys

 • Kylmälaitteet noin 4 %
 • Pyykinpesu ja muu kulutus noin 7 %
 • Kodin elektroniikka noin 4 %
 • Ruoan valmistus, sisältäen astianpesun noin 4 %
 • LVI-laitteet noin 3 %
 • Sauna noin 5 %
 • Lämmitys noin 50 %
 • Käyttöveden lämmitys noin 21 %

Sähkösopimus mökille on puolestaan oleellista valita niin, että kiinteiden kulujen määrä on mahdollisimman pieni. Kesämökkejä käytetään yleensä eniten kesäisin, joten suuren osan ajan vuodesta mökillä sähkönkulutus on hyvin pientä.

Sähköyhtiöt ja niiden sähkösopimukset Suomessa

Suomesta löytyy muutamia eri sähköyhtiöitä. Sellaiset sähköyhtiöt, jotka tuottavat sähköenergiaa ovat mukana kilpailutuksessa.

Näitä ovat muun muassa:

 • Fortum
 • Helen
 • Vattenfall
 • Elenia 
 • Caruna

Fortum sähkösopimus

Fortum sähkösopimus tarjoaa asiakkaalle hiilidioksidivapaata sähköä. Fortum kehottaa valitsemaan sähkösopimuksen sen mukaan miten asuu ja mitä arvostaa. Fortumilla on aina ajankohtaiset suositukset eri asumismuotoihin tarjolla.

Fortum sähkösopimus tarjoaa asiakkailleen 

 • Kilpailukykyisen hinnan ja maksuttomat työkalut sähkönkulutuksen seurantaan.
 • Nettipalvelun, älysovelluksen ja kulutushälytyksen sähköpostiin, joilla sähkönkulutusta on helppo seurata.

Fortum sähkösopimus tarjoaa asiakkailleen aina hiilidioksidivapaata energiaa – ilman lisämaksua. Tiettyihin sopimuksiin Fortum sähkösopimus tarjoaa myös uusiutuvaa aurinkoenergiaa.

Fortum sähkösopimus tarjoaa asiakkaileen asiakaspalvelun sekä verkossa että puhelimitse.

Muuttoa tekeville Fortum sähkösopimus tarjoaa Muuttopuhelimen, joka palvelee myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Helen sähkösopimus 

Helen sähkösopimus tehdään 100 % suomalaiselle energiayhtiölle nimeltä Helen. Helen sähkösopimus sisältää aina kilpailukykyiset sähkön hinnat ja Helenin asiakaspalvelu on Suomessa. Helen sähkösopimuksia löytyy laaja valikoima – jokaiselle jotakin. 

Helen sähkösopimus on mahdollista hankkia kaikkialle Suomeen. Helen sähkösopimus kertoo tarjoavansa sähköä luotettavasti, huolettomasti, energiatehokkaasti kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen avulla. Helen tarjoaa uusia energiaratkaisuja.

Helen sähkösopimus on käytössä yli 500 000 asiakkaalla ympäri Suomea. Helen sähköverkko toimittaa sähköä puolestaan 375 000 asiakkaalle. Helen kertoo sähköverkollaan olevan huippuluokan toimintavarmuus sekä edistykselliset palvelut.

Helen sähkösopimus on mahdollista tehdä:

 • Perussähkölle
 • Kiinteähintaisena 24 kuukaudeksi
 • Ympäristösähkölle
 • Tuulisähkölle
 • Markkinasähkölle
 • Pörssihintasähkölle
 • Kokonaisvaltaisena kodin palvelusopimuksena sisältäen sekä sähkösopimuksen että kotivakuutuksen

Helen sähkösopimus hintaan sisältyy aina sähkötapaturmavakuutus koko perheelle.

Kaukolämmöllä Helen kertoo lämmitettävän yli 90 prosenttia Helsingistä.

Vattenfall sähkösopimus

Vattenfall sähkösopimus tuo asiakkailleen fossiilivapaata sähköä. Vattenfall sähkösopimus korostaa ympäristöasioita sekä tekee asiakkaistaan osallisia puhtaamman tulevaisuuden luomiseen. Vattenfall sähkösopimuksen motto on mahdollistaa fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana. Vattenfall sähkösopimus pyrkii taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan.

Vattenfall on yksi Euroopan suurimmista energiayhtiöistä. Vattenfall on ollut sähköistämässä teollisuutta sekä koteja, lisäksi muuttanut ihmisten elämää erilaisten innovaatioiden avulla jo yli sata vuotta. Suomessa Vattenfall myy sähkö kaikkialle. 

Vattenfall sähkösopimus on valittu Suomessa kuluttajien kesken vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi kahtena vuotena peräkkäin. 

Vattenfall sähkösopimus vaihtoehdot:

 • Ilmasto Mix
 • Tuntisähkö Mix
 • Täysvesi kvartaali
 • Tuulisähkö
 • Vesisähkö
 • Aurinkosähkö
 • EKO Tuntisähkö
 • Aurinkosähkö
 • Ydinsähkö
 • Kestosopimus

Elenia sähkösopimus

Elenia sähkösopimus on mahdollista tehdä Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä- sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Elenia palvelee yhteensä 430 000 asiakasta, niin kotitalouksia, yrityksiä kuin yhteiskunta-asiakkaitakin. 

Elenia sähkösopimus huolehtii siitä, että sähköverkko toimii ja Elenia rakentaa jatkuvasti lisää sähköverkkoa kumppaneidensa kanssa. Elenia mittaa asiakkaidensa sähkönkulutusta ja toimittaa energiatiedot sähkönmyyjilleen. Elenia ei siis itse myy ollenkaan sähköenergiaa, joten sitä ei koske kilpailutus.

Caruna sähkösopimus

Caruna sähkösopimus huolehtii sähkönjakelusta sekä ylläpitää, kunnostaa ja rakentaa sään kestävää sähköverkkoa Etelä-, Lounais- ja Länsi-Suomessa sekä Joensuussa, Koillismaalla ja Satakunnassa. Carunan sähköverkko palvelee yli 690 000 asiakasta Suomessa.

Caruna tekee töitä sen eteen, että sähkökatkoksia ei tulisi ja asiakkaiden sähkön saatavuus olisi taattua. Caruna toteaakin kotisivuillaan, että sähköverkko on yhteiskunnan selkäranka. 

Caruna sähköliittymä tulee ajankohtaiseksi, kun asiakas tarvitsee uuden sähköliittymän esimerkiksi uuden kiinteistön rakentamisen yhteydessä. Sähköliittymä liittää kiinteistön sähköverkkoon. Carunakaan ei siis myy itse sähköenergiaa, joten sitäkään ei koske kilpailutus.

Kuinka nopeasti sähkösopimus voidaan solmia?

Sähkösopimuksen voi saada heti.

Sähkösopimus on mahdollista saada voimaan heti.

Sähkösopimus heti käteen tarkoittaa, että sähkösopimus on mahdollista allekirjoittaa saman tien kun sen on päättänyt tehdä. Etenkin netin tuomat mahdollisuudet kilpailutukseen ja sitä myötä sähkösopimuksen tekemiseen heti ovat erinomaiset. 

Sähkösopimus heti on muuton aikana erittäin kätevää, mikäli sähkösopimuksen tekeminen on unohtunut. Yleensä sähköyhtiöt veloittavat heti voimaan astuvasta sähkösopimuksesta pienen lisämaksun, mutta näin sähköt tulevat kotiin samana tai viimeistään seuraavana päivänä. Muutossa unohtunut sähkösopimus on varminta tehdä soittamalla sähköyhtiöiden tarjoamiin muuttopuhelimiin.

Vaikka sähkösopimus pitäisi saada heti, kannattaa tehdä kilpailutus. Kilpailutus mahdollistaa kiiretilanteessakin hyvän hinnan.

Eri sähkösopimukset esittelyssä

Markkinoilla on on kymmeniä erilaisia sähkösopimuksia. Tässä esittelyssä yleisimmät

Määräaikaiset ja toistaiseksi voimassa olevat sähkösopimukset

Määräaikainen sähkösopimus on sopimus, mikä on voimassa määräajan. Yleensä määräaikainen sähkösopimus on sidottu kiinteään hintaan tietyksi ajaksi. Hinnan määrä sen hetken kilpailutus. Usein tämä määräaika on kaksi vuotta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että sähköenergian hinta sekä perusmaksu ovat samat koko sopimuskauden ajan.

Nykyisin jotkin sähköyhtiöt, kuten Lumo Energia on ottanut valikoimiinsa myös kuukausimaksottomia sähkösopimuksia, tällöin kyseessä on sähkösopimus ilman perusmaksua.

Määräaikainen sähkösopimus ei nykyisin yleensä sido asiakasta kuitenkaan olemaan kiinni sopimuksessa määräaikaa. Sen sijaan hinta ja perusmaksu ovat voimassa määräajan. Asiakas voi yleensä kuitenkin halutessaan vaihtaa sähkösopimusta kesken määräajan. Tällöin asiakas menettää määräaikaisen sopimuksen tuomat hinnat. 

Määräaikainen sähkösopimus on kiinteähintainen sopimus, jolloin sähköyhtiö kantaa hintariskin sähkön markkinoiden muuttuessa. Määräaikainen sähkösopimus muuttuu sopimuskauden päättyessä yleensä automaattisesti saman sähkö yhtiön toistaiseksi voimassa olevaksi sähkösopimukseksi. Tällöin sopimuksessa on manininta asiasta. Sähköt eivät siis automaattisesti katkea, vaikka sopimus päättyisi.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus on sopimus, mikä on voimassa toistaiseksi. Tämä tarkoittaa, että hintoja ei ole sidottu määräaikaan. Tällöin hinnat voivat muuttua sähkön markkinahintojen muuttuessa. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on tarjolla usein moniin erilaisiin sähkötyyppeihin.

Halpa sähkösopimus

Halpa sähkösopimus tai halvin sähkösopimus on yksinkertaisuudessaan asiakkaan mielestä halpa sähkösopimus.

Se, onko sopimus paras mahdollinen on eri asia kuin se, onko sopimus halpa. Aina halpa tai halvin ei todellakaan ole asiakkaalle paras. Siihen mikä on paras sähkösopimus vaikuttaa moni asia. Hinta on aina varmasti merkittävä tekijä, mutta asiakkaasta riippuen tärkeää voi olla myös se, miten sähkö on tuotettu. Tai se, vaikuttaako hintaan se, milloin sähköä käytetään.

Halpa sähkösopimus on sellainen, mikä asiakkaan kulutukseen nähden maksaa asiakkaalle vähiten. Voi siis olla että nopealla vilkaisulla halpa sähkösopimus ei ole se paras. Sähkölämmitteinen omakotitalo on erittäin hyvä esimerkki tästä – sähkö voi olla halpaa esimerkiksi yöaikaan, mutta taloa pitää lämmittää talvella usein ympäri vuorokauden. 

Halpa sähkösopimus on aina asiakkaan mielipide. Tämä johtuu siitä, että eri asiakkaat arvostavat eri asioita.

Edullinen sähkösopimus

Edullinen sähkösopimus on oikeastaan sama asia kuin halpa sähkösopimus.

Toisaalta edullinen kuvastaa paremmin sitä, että muutkin asiat vaikuttavat kuin hinta. Edullinen sähkösopimus voi olla ympäristölle edullinen, käyttäjäystävällisesti edullinen tai muuta vastaavaa. Siihen vaikuttaa ne asiat mitkä asiakas haluaa kilpailuttaa.

Opiskelija sähkösopimus

Sähkösopimus opiskelija on joidenkin sähköyhtiöiden opiskelijoille tarjoama edullinen sähkösopimus.

Opiskelijan sähkösopimus on lähes poikkeuksetta kerrostaloasuntoon tarjottava sopimus. Usein opiskelijastatuksella opiskelija saa työssäkäyvää naapuriaan edullisemman sähkösopimuksen vaikka kulutus olisi täysin identtistä. Opiskelija sähkösopimus on pieneen sähkönkulutukseen tarkoitettu sähkösopimus.

Yleissähkö, aikasähkö ja kausisähkö

Sähkösopimuksia voidaan jaotella myös sen mukaan, vaihteleeko sähkön hinta esimerkiksi vuorokaudenajan tai vuodenajan mukaan. Yleissähkössä sähkön hinta on sama ympäri vuorokauden eikä hinnassa ole myöskään vuodenaikojen mukaan tapahtuvaa vaihtelua. Yleissähkö sopiikin hyvin asuntoihin, joissa ei ole sähkölämmitystä tai joissa sähkökulutus on pieni. 

Aikasähkö on toiselta nimeltään yösähköä. Kyseisen sähkösopimuksen muoto sopii erityisesti asuntoihin, joissa on sähkölämmitys. Aikasähkön hinta on eri päivällä ja yöllä. Vastaavasti toimii myös kausisähkö, jossa hinta vaihtelee kesän ja talven välillä.

Pörssisähkösopimus

Pörssisähkösopimus antaa asiakkaalle mahdollisuuden vaikuttaa siihen, minkä hintaista sähköä asiakas ostaa. Pörssisähkön avulla asiakas voi hyödyntää sähkön hinnan vaihteluita ja sitä myöten pienentää sähkölaskuaan. Hinnat liikkuvat Nord Poolin sähköpörssissä, jossa sähkön kilpailutus on tuntiperusteista.

Pörssisähkössä puhutaan spot-sähköstä. Spot-sähkö on nimittäin spot-hintaista. Spot-hinta on tunneittain vaihtuva sähkön hinta. Mikäli siis asiakas jaksaa aktiivisesti seurata sähkön hintoja, asiakas voi säästää pitkän pennin. 

Mikäli sähköverkossa tulee kuitenkin suuri kulutuspiikki, hinta voi pahimmillaan nousta jopa kymmenkertaiseksi kiinteähintaiseen sähkösopimukseen verrattuna. Tällainen sähköpiikki saattaa syntyä esimerkiksi talvella kovilla pakkasilla, jos omakotitaloa lämmitetään sähköllä.

Voidaanko sähkösopimus hankkia ilman luottotietoja?

Sähkösopimuksen voi saada ilman luottotietoja.

Sähkösopimus ilman luottotietoja on mahdollista saada. 

Suomessa lähes poikkeuksetta jokainen kotitalous tarvitsee sähköä elääkseen. Näin ollen sähkösopimus kuuluu Suomessa perusoikeuksiin. Näin ollen sähkösopimusta ei voi olla myöskään myöntämättä asiakkaalle maksuvaikeuksista huolimatta, ellei velka kohdistu juuri nimenomaan sähkösopimukseen. 

Sähkösopimus ilman luottotietoja on ollut uutisissakin. Jotkut sähköyhtiöt ovat perineet asiakkailta joilla on luottohäiriömerkintä vakuutta sähkösopimuksen solmimiseen. Tämä on kuitenkin virheellinen toimintatapa. Sähköyhtiö ei voi esittää vakuusmaksuvaatimusta pelkän luottohäiriömerkinnän vuoksi.

Sähkösopimus ilman luottotietoja on mahdollista saada ainakin kaupungin sähköyhtiöiltä. Kilpailuttaminen ei aina ilman luottotietoja onnistu, mutta vakuusmaksuvaatimus voidaan usein asettaa liian kevein perustein. Tällaisessa tilanteessa vakuusmaksu on mahdollista riitauttaa. Se vaatii kuitenkin toimenpiteitä sopimuksen ottajalta, jotta hän tulee kuulluksi.

Voidaanko sähkösopimuksella vaikuttaa sähkön alkuperään?

Sähkösopimuksessa voidaan määritellä myös se, mistä sähkö on peräisin. Sähköä tuotetaan niin uusiutuvilla energiavaroilla kuin uusiutumattomilla. Sähköyhtiöstä riippuen voi valita, että omaan kotitalouteen tuleva sähkö on tuotettu esimerkiksi tuulivoiman, vesivoiman tai ydinvoiman avulla. Muita vaihtoehtoja ovat esimerkiksi puita tai kierrätysmateriaaleja polttamalla saatu sähköenergia.

Sähkösopimuksissa on tarjolla myös edellisten yhdistelmiä. Joku yhtiö voi tarjota esimerkiksi uusiutuvista energiavaroista peräisin olevaa sähköä tai sellaista, jonka tuottaminen on ollut erityisen vähäpäästöistä. Usein edullisimpaan sähkösopimukseen kuuluu kuitenkin niin sanottua yhdistelmäsähköä, joka tuotetaan eri energiamuotojen yhdistelmänä.

Sähköyhtiöiden muut palvelut

Sähköyhtiöt saattavat tarjota asiakkailleen sähkön lisäksi muita palveluja.

Sähköyhtiöiden pääbisnes on tietenkin sähkön myynti. Nykyisin useilla sähköyhtiöillä on kuitenkin yhteistyökumppaneita, joiden kautta ne voivat tarjota asiakkailleen muitakin palveluja. Useampi suomalainen sähköyhtiö tarjoaa esimerkiksi kotivakuutusta sähkösopimuksen kylkeen kimppahinnalla. 

Lisäksi sähköyhtiön asiakkuudella voi saada etuja eri ravintoloista, äänikirjoista, risteilyistä, kylpylöistä, kampaamoista, optikoilta, kulttuuripalveluista, muuttofirmoista, autohuolloista ja monista muista palveluista ja tuotteista. Nämä edut vaihtelevat sähköyhtiöiden mukaan ja niihin kannattaa tutustua kunkin sähköyhtiön kotisivuilta. Kaikki sähköyhtiöt eivät välttämättä tarjoa etuja. 

Sähkösopimukset suomen eri kuntiin

Sähköyhtiöt saattavat tarjota erilaisia sähkösopimuksia eri kuntiin. Katso sähkösopimukset kunnittain listauksesta sopiva sähkösopimus kuntaasi.