Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Sähkösopimus ilman perusmaksua

Sähkösopimus sisältää usein termin “perusmaksu”. Sähköenergian myynnissä perusmaksu on ikään kuin kulu, jolla sähköyhtiö ylläpitää asiakaspalvelua, laskujen käsittelyä sekä muita ei varsinaiseen sähkön myymiseen liittyviä kuluja. Tyypillisesti perusmaksu on kuukausi- tai vuosiperusteinen. Perusmaksuista voidaan myös puhua kuukausimaksuina. 

Sähkölasku voi sisältää kaksi eri perusmaksua – toinen sähköenergialle ja toinen sähkön siirrolle. Sähköenergia on sitä varsinaista sähköä, jota pistorasiasta tulee ja sähkön siirto puolestaan on se osio, joka siirtää sähkön voimalaitokselta pistorasiaan.

Joku on ehkä joskus kuullut, että sähköenergian perusmaksu on ikään kuin sähköyhtiön perimä ”jäsenmaksu” siitä, että henkilö on sähköyhtiön asiakas. Asian voi toki ajatella näin, mutta jäsenmaksuun kuuluu aina muutakin kuin itse jäsenyys – eikö?

Sähkösopimuksen voi saada ilman kuukausimaksua.

Sähköenergian myyntisopimuksessa mainittu perusmaksu kattaa sähkön myyjän kiinteitä kustannuksia. Nämä kustannukset ovat sähköyhtiölle periaatteessa aina vakioita, eivätkä ne riipu käytetyn energian määrästä. Esimerkiksi sekä vähän että paljon sähköä kuluttavalle asiakkaalle sähkölasku lähetetään samaan malliin.

Sähkön siirtosopimukseen liittyvät perusmaksut puolestaan kattavat sähkön siirtoyhtiön kiinteitä kustannuksia. Nämäkään kustannukset eivät riipu käytetyn energian määrästä, mutta niitä on ehkä hieman helpompi hahmottaa kuin sähköenergian perusmaksuja. Sähkön siirron perusmaksuilla katetaan esimerkiksi sähkön siirtoa varten tarvittavan sähköverkon pysyminen kunnossa ympäri vuoden joka ikisenä päivänä – vaikka sähköä ei käytettäisi lainkaan.

Suomessakin välillä saa lukea uutisista, kuinka myrskyn jälkeen sähkölangat ovat menneet poikki. Katkenneet sähkölinjat saadaan usein korjattua hyvin nopeasti. Muun muassa tällaisia tilanteita varten sähkön siirtoyhtiöt keräävät perusmaksua. Toki sähköverkkoa on kunnostettava ja huollettava, vaikka myrskyjä tai muita vahinkoja ei olisikaan.

Sähköenergian perusmaksu sekä sähkön siirron perusmaksut siis eroavat toisistaan maksujen lopullisten käyttötarkoitusten puolesta. Lisäksi ne eroavat niin, että sähköenergiayhtiöt saattavat tarjota asiakkailleen sopimuksia, joiden voimassaoloaikana asiakkaan ei tarvitse maksaa sähköyhtiölle sähköenergiasta perusmaksua. Puolestaan sähkön siirron perusmaksu asiakkailta laskutetaan aina ilman poikkeuksia. 

Perusmaksu ja kuukausimaksuton sähkösopimus

Sähköenergian lasku koostuu tyypillisesti kuukausittaisesta perusmaksusta sekä sähkön kulutuksesta. Molempiin kannattaa kiinnittää huomiota, mutta se, kumpaan kannattaa kiinnittää enemmän huomiota riippuu täysin omasta asumismuodosta. Aina perusmaksuton tai kuukausimaksuton sopimus ei ole se paras vaihtoehto.

Pureudutaan seuraavaksi syvemmin siihen, miten asumismuoto vaikuttaa sähkösopimuksen valintaan sekä kuukausimaksun merkittävyyteen. Karkeasti luokiteltuna Suomessa asumismuotoja ovat kerrostalo, rivitalo sekä omakotitalo. Koska nämä ovat rakenteellisesti hyvin erilaisia asumismuotoja, on luonnollista, että niiden sähkönkulutukset eroavat suuresti toisistaan. 

Kerrostaloyksiön vuosikulutus voi olla alle tuhat kilowattituntia siinä missä omakotitalon kulutus voi olla kymmeniä tuhansia kilowattitunteja. Sähkön kulutusta mitataan siis kilowattitunneilla eli kWh:lla. Mitä pienempi määrä sähköä kuluu, sitä merkittävämmäksi osuudeksi laskusta nousevat kiinteät kulut, kuten perus- tai kuukausimaksu. 

Avataan asiaa esimerkkien avulla. Esimerkissä vertaillaan sähköllä lämmitettävää omakotitaloa sekä vedellä lämmitettävää kerrostaloasuntoa. Mikäli sähköllä lämmitetyn omakotitalon kulutus on vuodessa vaikkapa 25000 kWh, voi vedellä lämmitetyn kerrostaloyksiön kulutus puolestaan olla alle 1000 kWh.

Sähkösopimus A:ssa sähköenergian hinta on 0,04 € / kWh ja kuukausimaksu 3€. 

  • Kerrostaloyksiössä, jossa kulutus on 1000 kWh, vuodessa itse kulutettava sähkö maksaa sopimus A:llä 40 €. Perusmaksun osuudeksi tulee vuodessa 36 €. Näin ollen sähköenergian kokonaiskustannus on 76 € vuodessa ja kuukaudessa keskimäärin 6,33 €. Päälle tulee tietenkin vielä sähkön siirron osuus paikallisesta sähköverkkoyhtiöltä.
  • Omakotitalossa, jossa kulutus on 25000 kWh, vuodessa itse kulutettava sähkö maksaa sopimus A:llä 1000 €. Perusmaksun osuudeksi tulee vuodessa tässäkin tapauksessa 36 €. Näin ollen sähköenergian kokonaiskustannus on 1036 € vuodessa ja kuukaudessa keskimäärin 86,33 €. Tässäkin tapauksessa päälle tulee vielä sähkön siirron osuus paikallisesta sähköverkkoyhtiöltä.

Sähkösopimus B:ssä sähköenergian hinta on 0,05 € / kWh ja perusmaksu 0 €.

  • Kerrostaloyksiössä, jossa kulutus on 1000 kWh, vuodessa itse kulutettava sähkö maksaa sopimus B:llä 50 €. Perusmaksun osuudeksi tulee vuodessa 0 €. Näin ollen sähköenergian kokonaiskustannus on 50 € vuodessa ja kuukaudessa keskimäärin 4,16 €. Päälle tulee tietenkin aina sähkön siirron osuus paikallisesta sähköverkkoyhtiöltä.
  • Omakotitalossa tai kesämökillä, jossa kulutus on 25000 kWh, vuodessa itse kulutettava sähkö maksaa sopimus B:llä 1250 €. Perusmaksun osuudeksi tulee vuodessa 0 €. Näin ollen sähköenergian kokonaiskustannus on 1250 € vuodessa ja kuukaudessa keskimäärin 104,16 €. Myös tähän tulee päälle vielä sähkön siirron osuus paikallisesta sähköverkkoyhtiöltä.

Mitä esimerkeistä voidaan todeta? Kerrostaloyksiössä sähköenergian hinta tulee vuodessa 26 € edullisemmaksi sopimuksella B, jossa ei ole kiinteää kuukausimaksua. Omakotitalossa puolestaan edullisimmaksi vaihtoehdoksi tulee sopimus A, jossa on kiinteä kuukausimaksu. Omakotitaloasujalle sopimus A tulee vuodessa 214 € edullisemmaksi kuin perusmaksuton sopimus B.

Asumismuoto vaikuttaa perusmaksun merkittävyyteen.

Esimerkillä voidaan siis havainnollistaa, miten sähköenergian kulutuksen suuruus voi vaikuttaa siihen, kuinka merkittäväksi itse sähköenergian hinta tulee sopimusta valitessa. Esimerkin tilanteessa yhden sentin kalliimpi kilowattitunti maksaa omakotitalossa asuvalle asiakkaalle kuukaudessa keskimäärin noin 20,83 €. Verrattuna 3 € kuukausimaksuun, jolloin sähkö on sentin edullisempaa kilowattitunnilta, asiakas säästää keskimäärin 17,83€ kuukaudessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että halvin sähkösopimus kerrostaloon on sähkösopimus, jossa ei ole perusmaksua. Toki järkeä pitää käyttää siinä, jos kuukausimaksuttoman sopimuksen kilowattitunnin hinta alkaa olla pilvissä.

Yhteenvetona voidaan myös todeta, että suuren kulutuksen omakotitaloasujan kannattaa kiinnittää enemmän huomiota kilowattituntien hintaan, kuin muutamien eurojen perusmaksuihin. Esimerkin tapauksessa omakotitalossa sähköä kuluu kuukaudessa keskimäärin 2083 kWh kuukaudessa. Näin ollen jo yhden sentin ero kilowattitunnin hinnassa tekee kuukaudessa yli 20 euroa, jolloin muutaman euron perusmaksu on yhdentekevää, kunhan sähkön hinta per kilowattitunti on edullista.

Mistä tietää kannattaako valita perusmaksuton sopimus?

  • Tutkimalla aiempia sähkölaskujaan, saa tietoonsa käyttämänsä sähköenergian kilowattituntien määrän vuodessa. Tämä kokonaismäärä tulee jakaa 12:sta, eli yhden vuoden kuukausien määrällä.
  • Tämä keskimääräinen kuukausittainen kilowattituntien määrä tulee sitten kertoa tarjouksessa olevan sähköenergian kilowattitunnin hinnalla. Nämä hinnat ilmoitetaan usein sentteinä. Jotta saa selville euromäärän laskussa kannattaa käyttää suoraan euroja. 1 sentti on 0,01 euroa. 
  • Ylläolevan esimerkin tapauksessa yksiön laskukaava olisi seuraava – 1000 kwh / 12 kuukaudella = 83,33 kWh / kuukausi. Sopimuksella A lasku jatkuisi näin – 83,33 kWh x 0,04 € / kWh = 3,33 € / kk. Koska sopimukseen A sisältyy perusmaksu, lisätään sen osuus tuohon 3,33 € / kk + 3 € / kk = 6,33 € / kk.
  • Esimerkillä B kaava menee samalla lailla, mutta kuukausimaksun ollessa 0 €, ei sähkön hintaan lisätä mitään sen jälkeen kun keskimääräinen sähkön kulutus on kerrottu kilowattitunnin hinnalla.
  • Kun saatu hinta kerrottaan 12:sta, saadan hinta vuodelle ja niin edelleen. On hyvä huomioida, että laskelma antaa keskimääräisen tuloksen, eli niin että laskun suuruus olisi yhtä suuri joka kuukausi. Tämä ei etenkään omakotitaloissa ole näin mustavalkoista, vaan usein kesällä sähkölaskut ovat pienempiä kuin talvella. Vuoden kokonaiskustannus on kuitenkin loppujen lopuksi tärkein, sillä sen avulla asiakas saa valittua itselleen parhaan sähkösopimuksen.

Sähkösopimus ilman perusmaksua

Sähkösopimus ilman perusmaksua on lähes poikkeuksetta määräaikainen sopimus. Tällä hetkellä ainakin Lumo Energian ja Nordic Green Energyn sähkösopimustarjonnasta löytyy  kiinteähintaisia perusmaksuttomia sähkösopimuksia. Tällaiset kiinteästi hinnoitellut perusmaksuttomat sopimukset  sopivat erityisen hyvin pienemmille kohteille.

Perusmaksuttomissa sopimuksissa asiakas maksaa käyttämästään sähköstä ainoastaan sähköenergian hinnan, ilman perusmaksua. Sähkön siirrosta asiakas tietenkin maksaa omalle verkkoyhtiölleen. Perusmaksuton sähkösopimus sopii erityisesti kerrostalossa asuville, sillä tällöin perusmaksu ei vaikuta sähkölaskuun.

Tyypillisesti sähkösopimus ilman kuukausimaksua on määräaikainen sähkösopimus. Etenkin uusille asiakkaille sähköenergiayhtiöt tarjoavat näitä kuukausimaksuttomia sopimuksia. Usein kun sopimuksen määräaikaisuus päättyy, uudessa asiakkaalle tarjottavassa sopimuksessa on mukana kuukausimaksu. Määräaikainen perusmaksuton sopimus on erinomainen valinta kohteisiin, joihin perusmaksuton sopimus sopii sähkön kokonaiskustannuksen puolesta.

Perusmaksujen määrä vaihtelee.

Markkinoilla on toki tarjolla myös toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia ilman perusmaksua. Toistaiseksi voimassa olevien sopimuksien kohdalla tulee huomioida, että sähköyhtiöllä on ennakkoilmoituksella oikeus muuttaa sopimuksen ehtoja koska vain. Näin ollen perusmaksu voi hyvinkin sopimukseen tulla mukaan. Ennakkoilmoitus on tietenkin tehtävä sähköyhtiön puolelta hyvissä ajoin, jolloin asiakas voi irtisanoa sopimuksen ennen kuin muutos astuu voimaan.

Sähkösopimuksen perusmaksujen määrä vuodessa

Lähtökohtaisesti kaikkiin sähköenergian myyntisopimuksiin kuuluvat perusmaksut. Kampanjan tai sähkön kilpailutuksen yhteydessä henkilö on voinut saada sopimuksen, johon ei sisälly ollenkaan perusmaksua. 

Kuten jo aiemmin todettiin, sähköenergian perusmaksut eivät ole riippuvaisia siitä, paljonko sähköä käytetään. Sen sijaan perusmaksu on kaikille tietynlaisen sähkösopimuksen tehneille sama. Sähköenergian perusmaksut vaihtelevat jonkin verran. Edullisimmillaan sähköenergian perusmaksut ovat kuukaudessa kolmen euron luokkaa ja kalleimmillaan vajaan viiden euron luokkaa. 

Edellä mainituilla tiedoilla voidaan siis todeta, että edullisimmillaan sähköenergian perusmaksuja voi kertyä vuositasolla noin 36 € ja kalleimmillaan 60 €. Näin ollen sähköenergian perusmaksujen keskiarvo on noin 48 € vuodessa.