Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Sähkön hinta

Tähän artikkeliin on koottuna kaikki merkittävä tieto sähkön hinnasta ja siihen liittyvistä asioista. Sähkön hintaan vaikuttavat muun muassa asumismuoto, perheen koko, lämmitysmuoto sekä käytetyn sähkön tuotantomuoto. Yksiselitteistä vastausta sähkön hintaan ei siis ole olemassa.

Tämän artikkelin tarkoitus on auttaa jokaista löytämään itselleen paras sähkön hinta, sekä asiat, jotka tulee huomioida niin sähköä ostaessa. 

Sähkö on Suomessa jokaisen perustarve. Harva pystyy elämään täysin ilman sähköä. Tästä syystä kannattaa pohtia, mistä sähköä saa itselleen parhaaseen hintaan. Sähkön myyjiä on Suomen markkinoilla useita, joten myös sähkön hinnoissa on vaihtelua. Sähkön hinnat ovat Suomessa kuitenkin pysyneet maltillisina kilpailusta huolimatta. 

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hinta muodostuu yksinkertaisuudessaan sähkön siirron hinnasta, sähköenergian hinnasta sekä veroista. Osien välillä on jonkin verran vaihtelua, mutta keskimääräisesti jokainen osa muodostaa noin kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta. Hintojen osuuteen toki vaikuttavat sähkön käyttöpaikka sekä kulutuksen määrä.

Sähköenergian ja sähkön siirron lisäksi asiakas siis maksaa sähkölaskussaan myös veroa, joita ovat arvonlisäveroa ja sähköveroa sekä huoltovarmuusmaksu. Verot laskutetaan sähkön siirron yhteydessä.

Sähkönsiirto sisältää sähkön toimituksen kotiin sekä sähköverkkojen ylläpidon. Verkkojen ylläpidosta tulee huoltovarmuusmaksun osuus sähkölaskun summassa. Sähkön siirron hintaa ei voi kilpailuttaa. Sähköenergian osuuden puolestaan voi kilpailuttaa. Sähköenergia tarkoittaa kulutettua sähköä, jota ostetaan sähkön myyjiltä. Sähköenergian osuus muodostuu kiinteästä perusmaksusta sekä sähkön käytöstä riippuvasta kulutusmaksusta.

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta.

Sähköenergia hinta

Sähköenergian osuus on sähkölaskusta ainoa asia mitä voi kilpailuttaa. Sähköenergian määrä kertoo kuinka paljon kukin käyttää sähköä omassa kodissaan. Sähköenergian kulutuksen määrän kukin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Useimmat keittävät kotonaan aamulla kahvia ja saunallisen asunnon omistajat käyvät saunassa vähintään kerran viikossa. Tästä ei tarvitse luopua, mutta on hyvä ymmärtää miten lähes kaikki toiminta kotona vaikuttavat sähkölaskuun.

Katsoo kotona sitten suoratoistopalveluja tai käy saunassa, tämä kaikki näkyy sähkölaskussa. Sähkön käyttöä ei kuitenkaan missään nimessä tule pelätä. Sähkön käyttö on Suomessa osa normaalia elämää. 

Omakotitaloissa sähköä kuluu enemmän kuin kerrostaloasuinnoissa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että omakotitaloissa asukkaat maksavat henkilökohtaisesti kaiken sähkön minkä he käyttävät. Kerrostaloissa osa kiinteistön sähkönkäytöstä laskutetaan yhtiövastikkeen mukana. Samoin tehdään monissa rivitaloissa.

Suomessa sähköä voi ostaa eri sähköyhtiöiltä. Näitä sähköyhtiöitä ovat muuan muassa

 • Fortum
 • Helen
 • Vattenfall
 • Elenia 
 • Caruna 

Sähköenergia ja sähkön siirto voivat siis tulla eri yhtiöiltä. Koska molemmat ovat omia yksikköjään, se ei itsessään vaikuta hintaan tuleeko energia ja siirto samasta vai eri yhtiöistä. Sähkön siirtoyhtiötä ei voi kuitenkaan itse valita, kuten sähköenergiayhtiön. Sähkön siirtoyhtiö määräytyy kodin sijainnin mukaan.

Sähkön siirtohinta 

Sähkön siirto sisältää sähkön toimituksen kotiin sekä sähköverkkojen ylläpidon. Sähkön huoltovarmuusmaksu on maksu, jota sähköverkon omistaja kerää sähköverkon ylläpitoa ja kehittämistä varten.

Sähkön käyttökohteen sijainti määrittää sen, minkä sähköyhtiön verkosta sähkö tulee kohteeseen eli useimmiten kotiin. Koska jokaisella alueella on yksi toimija, joka konkreettisesti toimittaa sähkön perille, ei sähkön siirtoyhtiötä voi vaihtaa. Tästä johtuu myös se, miksi sähkön siirron hintaa ei voi kilpailuttaa eri sähköyhtiöiden kesken. 

Sähkön siirron hinta veroineen on keskimäärin noin puolet sähkön kokonaiskustannuksista.

Koska asiakas ei voi kilpailuttaa sähkön siirron hintaa, Energiavirasto valvoo sähköyhtiöiden sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta neljän vuoden mittaisissa jaksoissa. Energiavirasto toimii siis viranomaisena tässä asiassa ja näin ollen mikään yhtiö ei voi nostaa siirtohintojaan pilviin, vaikka kilpailua ei alueilla ole.

Sähkön siirtohintojen korotuksille on asetettu niin sanottu korotuskatto. Näin ollen sähkön siirtoa tarjoava yhtiö ei voi nostaa sähkön siirron hintoja yli 15 prosenttia verrattuna edeltävän 12 kuukauden aikana keräämiinsä maksuihin.

Sähkön hinnan kilpailuttaminen

Sähkön kilpailutus säästää rahaa. Vaikka sähkön siirron ja verojen osuutta ei voi kilpailuttaa, sähköenergian osuuden voi. Sähköenergian hinta vaihtelee eri sähkön myyjien ja sähkösopimustyyppien välillä.

Sähkön hinta perustuu snt / kWh.

Sähkön kilpailuttamisen voi aloittaa vertailemalla sähkönmyyjiä ja heidän tuotteitaan HelppoHinnan sähkölaskurin avulla. Laskuriin tulee syöttää kodin pinta-ala, asukkaiden lukumäärä sekä valita lämmitysmuoto. Seuraavassa vaiheessa laskuriin voi syöttää tarkempia tietoja, kuten oman sähkön kulutuksensa. Sähkön vuosikulutuksen jokainen löytää aiemmista sähkölaskuistaan. Toki kulutusta voi myös arvioida, mutta silloin lopputulos ei välttämättä ole luotettava.

Tietojen täyttämisen jälkeen laskuri ehdottaa sopivimmat sähkösopimukset. Listasta voi suoraan valita itselleen mieluisimman sähkönmyyjän sekä sopimuksen. Tämän jälkeen voit täyttää tilauslomakkeen ja sinulla on uusi sähkösopimus – alle viidessä minuutissa.

Tehdessä uutta sähkösopimusta ei asiakkaan tarvitse murehtia sähkön siirtosopimuksesta. Sähkön myyjä hoitaa myös siirtosopimuksen sähkön siirtoyhtiön kanssa, myös silloin kun sähkösopimus tehdään uuteen kohteeseen esimerkiksi muuton yhteydessä. Vanhaa sähkösopimusta ei myöskään tarvitse irtisanoa itse, vaan sähkön myyjä hoitaa vanhan sähkösopimuksen irtisanomisen vanhasta sähköyhtiöstä.

Sähkön myyntiä – kuten kaupankäyntiä yritysten ja kuluttajien välillä muutoinkin – ohjailee Suomen laki. Yleisesti ottaen sähkön myynti toimiikin ongelmattomasti. Asiakkaiden tyytymättömyys sähköä myyviin tahoihin liittyy yleensä väärinymmärryksiin tai sopimusehtojen lukematta jättämiseen. Ne kannattaakin aina vähintään silmäillä läpi, kun kilpailuttaa uutta sähkösopimusta.

Usein tällaisissa tyytymättömyyttä aiheuttavissa tilanteissa kyseessä on ollut niin sanottuja kalastelutarjouksia. Näissä myyjä on tarjonnut uudelle asiakkaalle edullista sähköenergian hintaa, mutta sitten hinta onkin noussut huomattavasti melkein heti sopimuksen solmimisen jälkeen. Tämä asia on varmasti mainittu sopimusehdoissa, mutta myyjä ei ole sitä erikseen asiakkaalle mainostanut samalla kun asiakas on allekirjoittanut sopimuksen lukematta sopimusehtoja.

Oman sähköyhtiön asiakaspalvelu voi myös olla sellainen asia, mihin kannattaa hinnan ja sopimusehtojen lisäksi kiinnittää huomiota. Sähköyhtiön huono asiakaspalvelun laatu on omiaan aiheuttamaan tyytymättömyyttä asiakaskunnassa.

Mitä kannattaa huomioida sähköä kilpailuttaessa?

Sähkön hintavertailussa on edellä mainittujen lisäksi myös muita seikkoja jotka kannattaa ottaa huomioon sähkönmyyjää valitessa.

Jos sähkötarjous kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, siinä on luultavasti jokin koira haudattuna. Sähköyhtiöt ovat kuitenkin hyvin perillä Suomen laista, joten seuraavien esimerkkien tilanteissa asiakkaiden tulee itse olla valppaina ja selvittää mistä todellisuudessa on kyse.

 • Jotkut yhtiöt voivat houkutella uusia asiakkaita myymällä sähköä, joka alittaa sähkön tukkuhinnan. Tukkuhinta on siis hinta, jolla sähköyhtiöt voivat ostaa itselleen sähköä pohjoismaisesta sähköpörssistä. Kun myytävän sähkön hinta alittaa tuon tukkuhinnan on varmaa, että tuotteen hinta nousee. On yksinkertainen fakta, että pitkällä aikavälillä sähkön myyntihinta ei voi alittaa sähkön tukkuhintaa, sillä myynti alle tukkuhinnan tuottaa myyjälle ainoastaan tappiota. Näin ollen myös asiakkaan sähkön hinta tulee luultavasti nousemaan hyvin pian sopimuksen solmimisen jälkeen.
 • Samalla periaatteella jotkut yhtiöt voivat myydä sähköä lähes tukkuhinnalla. Tällöin myytävän sähkön hinta on erittäin lähellä sähkön tukkuhintaa, jolla myyjä on sitä itselleen ostanut. Tällaisissa tilanteissa, joissa sähkön myyntihinta on lähellä tukkuhintaa, on todennäköistä, että sähkön hinta asiakkaan suuntaan nousee.
 • Edellä mainitut ovat usein tarjolla vain uusille asiakkaille. Sähköyhtiöt voivat kuitenkin tarjota myös muita kampanjoita ja etuja vain uusille asiakkaille, jolloin on todennäköistä, että kyseessä on etuus, joka poistuu kun asiakkuus jatkuu.
 • Mikäli sopimuksen ehtoihin sisältyy ennakkolaskutus, tarkoittaa se, että asiakkaan on maksettava sähköstään etukäteen. Toisin sanoen asiakas maksaa sähköstä ennen, kuin tietää paljonko sähköä on edes käyttänyt. Tällaisia ei markkinoilla juuri ole, mutta jos tällaiseen sopimukseen päätyy, käytännössä asiakas kantaa riskin myyjän mahdollisista talousvaikeuksista.
 • Vahinkoja sattuu kaikille ja sähkön myyjän tuotetietoihin on voinut päätyä virheitä. Mikäli huomaa esimerkiksi erittäin edullisen tarjouksen, jopa niin edullisen, että omat epäilykset syntyvät, kannattaa myyjältä varmistaa onko kyseessä virhe. Mikäli tekee sopimuksen, jonka jälkeen virhe vasta huomataan, ei yhtiö ole välttämättä velvollinen korvauksiin.

Sähkön hinta kWh

Sähkön hinta laskutetaan asiakkailta yleensä kilowattituntien, eli kWh:n mukaan. Kilowattitunti on energian yksikkö, joka vastaa watin tehoa tuhannen tunnin ajan. Wattitunti on yksikkö itsessään, mutta sähköenergian määrää mitattaessa käytetään yleisesti kilowattituntia lukemien yksinkertaistamisien vuoksi.

Fysiikan eri yksiköillä kuten pituudella, painolla ja äänenvoimakkuudella on omat mittayksikkönsä. Niin on myös energialla Energian mittayksikkönä käytetään yleisesti kilowattituntia (kWh) edellä mainitusta syystä. 

Käsitteenä kWh on monelle tuttu. Harva kuitenkaan osaa määrittää paljonko 1 kWh on rahassa mitattuna. Harvat osaavat suoralta kädeltä arvioida paljonko arkiset asiat kuluttavat sähköä. Täten ollen harva osaa myöskään sanoa paljonko arkisten sähkölaitteiden käyttäminen maksaa.

Sähkön hinta on kuitenkin se, mitä jokainen pohtii uutta sähkösopimusta tehdessä. Moni vertailee sähkön hintoja ja kilpailuttaa sähköyhtiöitä, mahdollisimman pienen sähkölaskun toivossa. Kuten jo mainittiin, sähkön hinta ilmoitetaan yleensä sentteinä per kilowattitunti – mutta mitä kilowattitunti käytännössä tarkoittaa – se on varmasti monelle hämärä käsite. Seuraavaksi käydään läpi mitä perus arkitoiminnot kulutavat kilowattiotunteinasekä mitä se euroissa tarkoittaa. 

Sähkön hinta vaihtelee eri sähköyhtiöiden välillä. Tällä hetkellä sähköenergian hinnat pyörivät riippuen tuotatomuodosta 5- 10 sentin välillä. Sähköenergian lisäksi hintojen päälle tulee aina tietenkin sähkön siirtomaksu – kuten jo aiemmin todettiin.

Koska sähköenergia, sähkön siirto sekä verot tekevät oman osuutensa sähkölaskusta, seuraavaksi käydyissä esimerkeissä käytetään sähkön hintana keskiarvoa 16 snt / kWh. Esimerkkien hinta sisältää siis sähköenergian hinnan lisäksi myös siirtomaksun sekä sähköveron. Kyseessä on siis karkea arvio ja hinnat voivat vaihdella asumismuodon mukaan.

 • Jääkaappi 1 vuorokausi – 0,3-0,8 kWh / 4,8-12,8 snt / vuorokausi
 • Kahvin keitto kahvinkeittimellä – 0,10 kWh / 1,6 snt / vuorokausi
 • Ruuanlaitto liedellä tai uunilla – 1,5-2,0 kWh / 24-32 snt / vuorokausi
 • Puhelimen lataus tyhjästä akusta täyteen akkuun – 0,02 kWh / 0,32 snt / vuorokausi
 • Astianpesukoneen käyttäminen kerran – 1,0-1,5 kWh / 16-24 snt / vuorokausi
 • Pyykinpesukoneen käyttäminen kerran – 40°C – 0,5-0,8 kWh / 8-12,8 snt / vuorokausi
 • Kirkasvalolamppu, joka on päällä tunnin – 0,30 kWh / 4,8 snt / vuorokausi
 • Telkkarin katelu 2,5 h – 0,31-0,41 / 4,96-6,56 snt / vuorokausi
 • Saunassa käynti 1,5 h – 8 kWh / 128 snt / vuorokausi
 • Tesla 80 -sähköauton lataus tyhjästä akusta täyteen akkuun – 80 kWh / 1280 snt / vuorokausi
 • Omakotitalon sähkölämmityksen hinta – 30 kWh / 4,7 € / vuorokausi

Voidaan siis todeta, että yksittäisten asioiden kohdalla kovin suurista summista ei ole kyse.  Kuitenkin, niiden kertaantuessa saattavat ne kasvattaa sähkölaskua tuntuvastikin. On siis hyvä tiedostaa, miten monet arkiset asiat näkyvät sähkölaskulla. 

Säästäminen sähkölaskuissa kannattaa siis aloittaa teoista joilla on merkittävä vaikutus. Aamukahvin keittämisestä ei ole järkeä karsia, mutta suuremmista sähkön kuluttajista omaa sähkölaskua voi tietoisesti pienetää. Etenkin lämmitys on asia, joka kuluttaa talvella paljon sähköä.

Myös omaan kotiin sopivalla ilmanvaihdolla pystyy säästämään suuriakin summia ja samalla asuinmukavuus paranee.

Omilla valinnoilla voi säästää sähköä.Kuinka säästää rahaa sähkönkulutuksessa?

Sähkönkulutusta voi vähentää kiinnittämällä huomiota kodin sähkölaitteisiin sekä omiin kulutustottumuksiin. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että sähkölaitteista kannattaa aina valita energiatehokkaat mallit. 

Energiatehokkaiden laitteiden lisäksi valoja tai sähkölaitteita kannataa välttää pitämästä päällä turhaan. Etenkin omakotitalossa asuessa, sähkönkäyttöä voi vähentää esimerkiksi hallitsemalla sisälämpötiloja, kiinnittämällä huomiota talon eristykseen, hyödyntämällä tulisijoja sekä säätämällä käyttövesivaraajan lämpötilaa.

Miten arvioida oma sähkönkulutus?

Oman sähkönkulutuksen arvioiminen voi tuntua haastavalta. Se ei kuitenkaan tosiasiassa vaadi muuta kuin omien viimeisimpien sähkölaskujen tutkimista. Oman nykyisen sähkönkulutuksen arvioimiseen ehdottomasti helpoin tapa on tarkastaa vuosikulutus viimeisimmistä sähkölaskuista. 

Joillakin sähkönmyyjillä tai sähkön siirtoyhtiöillä on myös verkkosivuillaan palvelu, josta näkee oman vuosikulutuksen. Omaa sähkönkulutusta vuositasolla voi karkeasti arvioida myös HelppoHinnan sähkölaskurin avulla. 

Kulutusesimerkit ovat aina keskimääräisiä sähkönkulutusmääriä annetuilla asumismuodoilla ja asukasmäärillä. Esimerkkiarvioita käyttäessä saa arvion kulutuksesta sekä arvion sähkön hinnasta.

Sähkön kulutuslaskurit, joilla voi arvioida sähkönkulutusta asunnon pinta-alan, asukasmäärän ja kulutustottumusten perusteella ovat siis aina suuntaa antavia. 

On siis hyvä huomioida, että sähkölaskurit antavat arvion talouden sähkönkulutuksesta, eivät absoluuttista totuutta. Kulutusarvion perusteella myös hinta-arvio on suuntaa antava. Kuitenkin, mikäli omaan sähkönkäyttöön ei kuulu erityisempiä paljon sähkö kuluttavia elementtejä, kuten piharakennuksen lämmitystä tai autojen jatkuvaa lataamista, pitävät arviot yleensä hyvin paikkaansa.

Asumismuoto vaikuttaa aina sähkön kulutukseen sen mukaan, asuuko perhe kerros-, rivi- vai omakotitalossa. Sähkön kulutuksen ja sähkölaskun saa pidettyä kurissa parhaiten, kun on tiedossa mistä sähkön kulutus muodostuu ja miten talouden asumismuoto vaikuttaa sähkön kulutukseen. Edellä mainittujen asioiden ymmärtäminen auttaa valitsemaan parhaan mahdollisen sähkösopimuksen ja sitä myötä edullisen sähkön hinnan. 

Esimerkkejä sähkönkulutuksesta

Seuraavaksi käydään muutaman esimerkin avulla läpi, mistä sähkön kulutus voi erilaisissa kotitalouksissa muodostua. 

Kerrostaloasunnoissa, etenkin yksiöissä sähköä kuluu yleensä maltillisesti. Yksiössä asuvalle sähkölasku on tuskin koskaan merkittävä yksittäinen elämiseen liittyvä kulu. Yksiössä kulutukseen voi vaikuttaa itse, mutta harva pystyy siihen kovin merkittäviä säästöjä tehdä. 

Kerrostaloasunnoissa eniten sähköä ahmivat asiat ovat kylmälaitteet, ruuanlaitto sekä kodista löytyvä elektroniikka. Näin ollen siis vähän ruokaa laittavan ja elektroniikka käyttävän asukkaan sähkön kulutus ja sähkölasku ovat huomattavasti pienempiä kuin innokkaan kokkailijan kodissa, kuka viihtyy lisäksi eletroniikan parissa. Kovin päätä huimaavaksi sähkölasku tuskin pääsee kuitenkaan kipuaamaan edes sellaisissa yksiöissä, joissa hella ja televisio pauhaavat vuorotellen. 

Mikäli kerrostaloyksiöstä löytyy sauna, se nostaa tietenkin sähkön kulutusta ja sähkölaskun loppusummaa – mikäli saunaa siis käytetään. Kerran viikossa lämmitettävä sauna kuluttaa sähköä karkeasti saman verran kuin kodin kylmälaitteet. Mikäli kotona tykätään saunoa enemmän ja sauna lämpeää viikossa useammin, sähkön kulutus luonnollisesti kasvaa. Tällöin myös sähkölasku voi jopa tuplaantua. 

Karkean arvion mukaan kerrostaloasunnossa sähkön kulutus jakaantuu seuraavasti

 • Kylmälaitteet vievät noin 27 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Pyykinpesu ja muu pyykkihuolto vievät noin 16 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Valaistus vei noin 16 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Kodin elektroniikka vie noin 21 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Ruoan valmistus sekä astianpesu vievät noin 20 % sähkön kokonaiskulutuksesta.

Kerrostalokodeissa kannattaa kuitenkin tarkkailla omia kulutustottumuksiaan sähkön parissa, vaikka sähkön kustannukset eivät vuositasolla järkyttävän korkeita olisikaan. Toisaalta, kerrostaloasunnoissa sähkön kulutus on parhaimmillaan niin hyvin ennakoitavissa, että osa sähköyhtiöista tarjoaa jopa kiinteähintaisen sähkösopimuksen kerrostalon.

Siirryttäessä pohtimaan rivitaloasuntoja, voidaan heti alkuun todeta, että niiden sähkönkulutuksessa voi olla suuriakin vaihteluja verrattuna kerrostaloasuntoihin. Lähtökohtaisesti rivitaloissa asuvien kotitalouksien sähkönkulutus riippuu pääasiassa siitä, mitä lämmitysmuotoa asunnossa käytetään. 

Sähkölämmitteisissä asunnoissa lämmitykseen käytetyn sähköenergian määrä laskutetaan sähkölaskulla muun sähkön yhteydessä. Tästä syystä esimerkiksi talven tullen sähkölasku voi pompata korkeaksi, kun lämmitystä on kodissa taas kesän jäljiltä käytettävä.

Karkean arvion mukaan rivitalossa sähkön kulutus jakaantuu seuraavasti

 • Kylmälaitteet vievät noin 15 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Pyykinpesu ja muu pyykkihuolto vievät noin 12 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Valaistus vie noin 15 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Kodin elektroniikka vie noin 15 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Ruoan valmistus sekä astianpesu vievät noin 15 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • LVI-laitteet vievät noin 10 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Sauna vie noin 18 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
Valaistus voi viedä yllättävän paljon sähköä.

Rivitaloissa kuten omakotitaloissakin, ison osuuden sähkön kulutuksesta voi viedä niinkin arkinen asia kuin valaistus. Isoimmissa – etenkin kaksikerroksisissa – rivitalo- ja omakotitaloasunnoissa valot unohtuvat valitettavasti usein päälle jonnekin päin asuntoa, minne ei ole suoraa näköyhteyttä ulko-ovelta. 

Kuitenkin, vaikka rivitaloasunto olisi saman kokoinen kuin omakotitalo, pysyvät sähkökulut yleensä paremmin aisoissa rivitaloasunnoissa. Myös sellaisissa tilanteissa, kun rivitalossa on käytössä sähkölämmitys. Tämä selittyy sillä, että rivitalossa on vähemmän ulkoseinien pinta-alaa, jolloin lämpö ei pääsee haihtumaan.

Omakotitalossa sähkölaskusta ja myös kun kilpailuttaa tarvitsee sähkösopimus mökille selkeästi suurin osa menee lämmitykseen, jos talon päälämmitysmuoto on sähkö. Lämmitys vie sen verran paljon sähköä, että vaikka lämpötilaa ei pitäisi sisällä korkeana, vie se merkittävän siivun sähkön kulutuksesta ja sähkölaskusta. Sähkölämmitys on kuitenkin oikein ja järkevästi käytettynä sekä ympäristöystävällinen että kustannustehokas lämmitysmuoto. 

Sähköllä ei kannata kuitenkaan nostaa talon lämpötilaa korkeaksi, vaan lämpötila on hyvä pitää neutraalina. Villapaidalla ja -sukilla on helppo ehkäistä hetkittäistä palelua.

Karkean arvion mukaan omakotitalon sähkönkulutus jakaantuu seuraavasti, kun talossa on sähkölämmitys

 • Kylmälaitteet vievät noin 4 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Pyykinpesu ja muu pyykkihuolto vievät noin 7 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Kodin elektroniikka vie noin 4 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Ruoan valmistus sekä astianpesu vievät noin 4 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • LVI-laitteet vievät noin 3 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Sauna vie noin 5 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Lämmitys vie noin 50 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Käyttöveden lämmitys vie noin 21 % sähkön kokonaiskulutuksesta.

Sähkösopimustyypit

Sähkösopimustyypit eroavat toisistaan voimassaolon, hinnoittelun sekä sopimusehtojen suhteen. Sähkösopimustyyppejä ovat toistaiseksi voimassa olevat sopimukset sekä määräaikaiset sähkösopimukset.

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus tehdään sähkön myyjän sekä asiakkaan välillä toistaiseksi voimassa olevaksi. Tällaisen sopimuksen tekeminen on turvallista, sillä silloin sähköenergian hinta kilowattitunnilta sekä sähkön perusmaksu ovat etukäteen tiedossa. Allekirjoittaessaan sähkösopimuksen asiakas siis tietää, että hintaan ei ole tulossa muutoksia.

Tottakai kun markkinat elävät, jollain aikavälillä hintoihin voi tulla muutoksia, vaikka toistaiseksi voimassa oleva sopimus olisikin tehty. Sähköyhtiön pitää kuitenkin ilmoittaa hinnanmuutoksista vähintään kuukautta ennen hintamuutosten voimaantuloa. Tällöin asiakas ehtii irtisanoa sopimuksen yleensä kahden viikon irtisanomisajalla, siinä missä sähkön myyjän irtisanomisaika on kuukauden mittainen. Lumo Energia on hyvä esimerkki sähköyhtiöstä joka ilmoittaa hinnan muutoksista ja Lumosta on hyviä kokemuksia monella asiakkaallamme.

Määräaikainen sähkösopimus tehdään sähkön myyjän sekä asiakkaan välille määräajaksi. Määräajan pituus on yleensä vuoden tai kaksi. Sähkön myyntisopimus tehdään aina sovitulle ajanjaksolle voimassaolevaksi ja määräaikainen sopimus päättyy määräajan umpeuduttua. Verrattuna toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen, jossa hintamuutoksia voi tulla kuukauden varoitusajalla, määräaikaisessa sopimuksessa hinta on kiinteä sopimuksen loppuun asti. 

Määräaikainen sähkösopimus sitoo molempia osapuolia, eikä sitä yleensä voi irtisanoa tai sähkön myyjää vaihtaa kesken sopimuskauden. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimustyypissä sähkön myyjän vaihtaminen milloin vain on siis huomattavasti helpompaa. 

Määräaikaisen sopimuksen irtisanominen kesken sopimuskauden on sopimusasia. Määräaikaista sopimusta tehdessä kannattaa esimerkiksi tarkistaa sopimuksen ehdoista, onko vaikkapa muutto uuteen asuntoon riittävä syy kyseisen sopimuksen irtisanomiseen. Muistutuksena kuitenkin, oli kyseessä mikä tahansa sopimus – määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva – kannattaa sopimusehtoihin perehtyä ennen kuin laittaa nimen paperiin. 

Siihen on syynsä, miksi määräaikaisia sopimuksia harvoin tehdään yli kahden vuoden määräajalle. Ensinnäkin sähköyhtiöiden on vaikea ennustaa markkinoitaan yli kahden vuoden päähän, mutta Suomen kuluttajasuojalain mukaan kuluttaja voi aina irtisanoa sopimuksen sen jälkeen, kun sopimusjaksoa on kulunut kaksi vuotta.

Pörssisähkösopimus puolestaan on sopimus, jossa sähkön hinta muodostuu sopimuksessa määritellyn kaavan mukaan. Käytännössä pörssisähkösopimuksella asiakas maksaa sähköstään pörssihinnan, johon on lisätty sähkön myyjän asettama mahdollinen välityspalkkio sekä muistakin sopimustyypeistä tuttu perusmaksu. Verrattuna muihin sähkösopimustyyppeihin, pörssisähkössä myyjän ei tarvitse ilmoittaa hinnanvaihteluista, mikäli pörssisähkön hinta on sidottu julkisiin viitearvoihin. 

Sähkösopimustyyppien erot

Eri sähkösopimustyypeissä on siis omat hyvät ja huonot puolensa. Tärkeintä kuitenkin on, että sähkösopimuksen kilpailuttaa säännöllisesti, sillä kilpailuttaminen takaa asiakkaille kilpailukykyiset sähkön hinnat.

Kuten yllä todettiin, määräaikaisessa sähkösopimuksessa asiakas tietää tarkalleen etukäteen, mikä on sähköenergian hinta ja kuukausittainen perusmaksu voimassa olevalla sopimuskaudella. Näin tietenkin välttyy yllätyksiltä sähkölaskuissa, mikäli sähkön hinta nousee markkinoilla.

On kuitenkin hyvä huomioida, että sähkön markkinahinnan laskiessa sähkölasku ei vastaavasti halpene. Koska määräaikainen sopimus sitoo sekä myyjää että asiakasta sopimuksen voimassaoloajan, ei sähkönmyyjää yleensä voi vaihtaa ennen sopimuksen päättymistä – ainakaan ilman sanktioita tai jäljellä olevan sopimuskauden laskujen maksamista.

Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa voi halutessaan vaihtaa sähköyhtiötä eikä ole niin sanotusti naimisissa tietyn yhtiön kanssa määrättyä aikaa. Kortin kääntöpuoli on kuitenkin se, että sähkön hintataso voi vaihdella. Tämä johtuu siitä, että sähkön hinta ei lähtökohtaisesti ole kiinteä elementti, vaan sähkön hinnoittelu seuraa vaihtuvia tukkumarkkinahintoja. 

Muutokset tukkumarkkinahinnoissa toki näkyvät yleensä viiveellä asiakkaiden sähkölaskussa, joten täyttä vuoristorataa sähkön hinta ei toistaiseksi voimassa olevassa sopimustyypissäkään käy. Toisaalta, toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi tulla asiakkaalle myös hyvin edulliseksi, jos hintataso laskee voimakkaasti. 

Sähkön myyjillä on myös omat velvollisuutensa hintamuutoksiin. Heidän on ilmoitettava hinnanmuutoksista asiakkailleen etukäteen, jotta asiakkaalla on mahdollisuus reagoida hinnankorotuksiin esimerkiksi kilpailuttamalla sähkösopimus. 

Kuitenkin, mikäli pörssisähkön hinta on ilmoitettu olevan esimerkiksi myyjän hankintahinta yhdessä marginaalin kanssa, sähkön hinnan laskeminen etukäteen on mahdotonta, jolloin myöskään myyjä ei pysty ilmoittamaan etukäteen hinnanmuutoksista. Tätä ei pörssisähkösopimuksissa edes vaadita, mutta myyjän nostaessa esimerkiksi marginaaliaan, on siitä ilmoitettava etukäteen asiakkaille.

Asiakkaalla on lähtökohtaisesti oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva pörssisähkösopimus kahden viikon irtisanomisajalla, siinä missä sähkön myyjällä on oikeus irtisanoa sopimus kuukauden irtisanomisajalla. Tämä noudattaa siis täysin samaa protokollaa kuin ”tavalliselle” sähkölle tehty toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus.

Pörssisidonnaisessa sopimuksessa sähkön hinta vaihtelee lähes tunneittain sähkön tukkumarkkinahinnan mukaan. Pörssisähkö on siis hyvin edullista, kun tukkumarkkinahinta on alhainen. Tukkumarkkinahinnan noustessa sähkön hinta ja sähkölaskun loppusumma puolestaan nousevat.

Yhteenvetona voidaan todeta, että aika- tai tuntihinnoitelluilla sähkötuotteilla omiin sähkölaskuihinsa voi vaikuttaa eniten. Tällöin jokainen ohjailee itse sähkölaskun loppusummaa kulutusvalintojen kautta. Mikäli mielenkiintoa sähkön hintojen aktiiviseen seurantaan löytyy ja sähkön kulutusta voi ohjailla edullisemmin hinnoiteltuun aikaan, aika- tai tuntihinnoiteltu sähkö on luultavasti edullisin vaihtoehto.

Sähkötyypit

Sähkötyyppejä on erilaisia. Sähkötyyppien erilaisuus perustuu pitkälti siihen, miten niitä laskutetaan asiakkailta. Itselleen sopivimman sähkötyypin valintaan vaikuttavat enisisijaisesti asumismuoto, asunnon koko sekä sijainti.

Aurinkoenergia on yksi sähkön tuotantomuoto.

Yleissähkössä kulutusmaksu on sama vuorokauden- tai vuodenajasta riippumatta ja tämä kulutusmaksu muodostuu myyjään määrittämällä hinnalla kilowattitunnilta. Yleensä yksikkö on senttiä kilowattitunnilta, eli snt / kWh.

Niin sanotussa aikasähkössä puolestaan on eri kulutusmaksut sekä päivä- että yösähkölle. Tällöin sähkö on usein edullisempaa öisin. Mitä taas tulee kausisähköön, siinä on nimensä mukaisesti eri kulutusmaksut eri kausille. Kaudet tässä yhteydessä ovat talvipäivän sähkö ja muuna aikana käytettävä sähkö.

Pörssisähkössä asiakas maksaa pörssisähkön hinnan, myyjän välityspalkkion sekä kuukausittaiset perusmaksut. Pörssisähkön yhteydessä puhutaan usein spot-hinnasta. Spot-hinta on vuorokausimarkkinahinta, jolloin hinta vaihtelee tyypillisesti tunneittain. Yleisemmin pörssisidonnainen spot-hintasopimus on hinnoittelussaan sidottu Pohjoismaiden sähköpörssi Nord Poolin tunneittain vaihtuvaan vuorokausimarkkinahintaan.

Vaikka pörssisähkön hinta vaihtelee enemmän kuin sähkön hinta yleensä, on se pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ollut hinnaltaan edullisimmasta päästä. Pörssihintainen sopimus tehdään lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena, jolloin sen voi irtisanoa halutessaan kahden viikon irtisanomisajalla.

Sähkön myynnin ja hintojen valvonta

Sähkön myyjien on noudattettava toiminnassaan hyviä tapoja, sähkömarkkinalakia sekä kuluttajansuojalakia. Energiavirasto viranomaisena valvoo, että sähkönmyyjät noudattavat sähkömarkkinalaista tulevia velvoitteita. 

Näitä velvoitteita on esimerkiksi hinnanmuutoksista ilmoittaminen asiakkaille. Kuluttajansuojalain puolelta kuluttaja-asiamies pitää huolta asiakkaiden oikeuksien toteutumista valvomalla sähkön myyjiä. Sähkön myyjien tulee noudattaa kuluttajansuojalakia ja omalta osaltaan sähkömarkkinalakia. 

On kuitenkin hyvä huomioida, että vaikka molemmat tahot pitävät asiakkaiden puolia, kumpikaan niistä ei kuitenkaan ratkaise yksittäisiä sopimusriitoja sähköyhtiöiden ja asiakkaiden välillä, tai anna niihin neuvontaa. Tämä siitäkin huolimatta, että molemmat ovat viranomaisia. 

Lähtökohtaisesti sähköyhtiöt tietävät mitä tekevät, eivätkä halua riitaantua asiakkaidensa kanssa. Kuten muillekin yrityksille, myös sähköyhtiöille on tärkeää pitää asiakkaansa tyytyväisinä, jotta asiakkaita riittää myös tulevaisuudessa. Kuitenkin kun markkinoilla on paljon sähkön myyjiä ja erilaisia tarjouksia, joskus voi olla vaikea hahmottaa ovatko kaikki laillisia. 

Oletusarvoisesti kaikki sähköyhtiöt toimivat lain mukaan ja tekevät lain mukaisia sopimuksia. Voi kuitenkin tuoda turvaa tietää, että Suomessa sähköyhtiöiden toimintaa valvotaan. Lisäksi on hyvä tiedostaa, että ongelmatilanteissa ei ole yksin. Seuraavaksi käydään lyhyestä läpi, mitä voi tehdä jos omat keinot ovat loppu, eikä silti ole tyytyväinen oman sähköyhtiönsä toimintaan. 

Mikäli kokee, että sähköyhtiö on toiminut itseä kohtaan virheellisesti, eikä tilanne raukea olemassa itse yhteydessä sähköyhtiöön, auttaa kuluttajaneuvonta. Yksittäisissä asiakkaan ja yrityksen välisissä sopimusriidoissa – toimialasta riippumatta – voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Kuluttajaneuvonta

Kuluttajaneuvontaan otetaan yhteyttä silloin, kuin yhtiön kanssa ei päästä yksimielisyyteen määrätyistä asioista. Sähkösopimusten tiimoilta kuluttajaneuvontaan voi ottaa yhteyttä, kun kyse on esimerkiksi

 • laskuihin ja / tai sähköjen katkaisuun liittyvistä riidoista
 • sähköyhtiön oikeudesta muuttaa sopimusta tai hintaa
 • vahingonkorvauksista tai yrityksen antamista sopimussakoista ja niitä koskevasta riidasta
 • sähkösopimuksen irtisanomisesta tai koko tilauksen perumisesta
 • sähköyhtiön vakuusvaatimuksista
 • erimielisyyksistä asiakkaan ja sähköyhtiön välillä sähkösopimuksen sisällöstä ja tulkinnasta
 • sähkösopimuksen tekemiseen liittyvistä epäselvyyksistä etenkin etämyynnissä
 • laskuihin ja / tai perintään liittyvistä riidoista ja sähköjen katkaisusta
 • jostain muusta merkittävästä yksittäisestä riita-asiasta asiakkaan ja sähköyhtiön välillä

Kuluttajaneuvonta antaa yksityishenkilöille neuvoa asiakkaan oikeuksista yksittäisissä riitatilanteissa henkilön ja yrityksen välillä. Lisäksi se antaa sovitteluapua, jotta asiat saadaan ratkaistuksi henkilön ja yrityksen välillä. Tarvittaessa kuluttajaneuvonta ohjaa henkilön kuluttajariitalautakuntaan, joka antaa ratkaisusuosituksen riitaan. Kuluttajariitalautakuntaan voi olla yhteydessä vain kuluttajaneuvonnan luvalla, jotta asia otetaan siellä käsittelyyn. 

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakuntaan voi ottaa yhteyttä, kun kyse on esimerkiksi 

 • annettujen sopimusehtojen lainmukaisuudesta ja kohtuullisuudesta
 • yrityksen tekemän perinnän lainmukaisuudesta
 • yhtiön sähkötuotteen harhaanjohtavasta tai totuudenvastaisesta markkinoinnista
 • sähköyhtiön menettelystä asiakassuhteessa
 • kaikista sähkömarkkinalain kuluttajansuojaa koskevien säännöksien tai kuluttajansuojalain rikkomisista

Energiavirasto

 Energiavirastoon voit ottaa yhteyttä, kun kyse on esimerkiksi

 • laskutustavoista tai perittävistä maksuista tai laskutustiheydestä
 • sähkölaskuun vaadittavien vähimmäistietojen puutteista
 • tarjolla olevista maksutavoista, jos kokee että niissä on jotain vikaa
 • sopimukseen liittyvien vähimmäistietojen antamisesta ennen sopimuksen tekemistä, esimerkiksi sopimusehtojen toimittamatta jättämisestä asiakkaalle
 • hinnanmuutosilmoitusten lähettämiseen liittyvistä epäkohdista
 • maksumuistutusten ja katkaisuvaroitusten lähettämättä jättämisestä ennen sähköjen katkaisua
 • joistain muista sähkömarkkinalain mukaisten velvoitteiden rikkomisista

Mikäli mieleen hiipii epävarmuus jonkin sähkön myyjän hinnoista, yhtiötä kannattaa tutkia olemalla yhteydessä Energiavirastoon. Energiavirasto on viranomainen, joten sähkön myyjät eivät voi esimerkiksi ostaa tuotteilleen parempaa näkyvyyttä heidän kotisivuillaan. Sähkön myyjillä on myös velvollisuus ilmoittaa sähkön myyntituotteiden todelliset hintatiedot Energiavirastolle. Energiavirasto valvoo kaikkia ilmoitettuja hinta- ja tuotetietoja. Mikäli tiedoissa on havaittuja puutteita tai virheitä, Energiavirasto velvoittaa sähkön myyntiyhtiön korjaamaan virheelliset tiedot.

Sähkön alkuperä

Sähkö on olemassa monella eri tavalla tuotettuna. Sähkön alkuperä kertoo, millaisella tuotantomuodolla sähkön myyjän myymä sähkö on tuotettu. Eri tuotantomuotojen välisissä sähköissä voi olla eroja sähkön hinnassa.

Sähkön myyjällä on velvollisuus ilmoittaa sähkön alkuperä asiakkailleen vähintään kerran kalenterivuodessa joko sähkölaskun yhteydessä tai niiden liitteissä. Lisäksi sähkön alkuperä on ilmoitettava sähkönkäyttäjille suunnatussa myynninedistämisaineistossa.

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa.

Sähkön myyjän on ilmoituksessaan sähkönkäyttäjille jaoteltava eri energialähteiden osuudet fossiilisiin energialähteisiin, uusiutuviin energialähteisiin sekä ydinvoimalla tuotettuun sähköön. Fossiilisia energianlähteitä ovat öljy, hiili, maakaasu ja turve. Uusiutuvia energianlähteitä ovat vesi, tuuli ja biopolttoaineet. Ydinvoimalla tuotettu sähkö on – noh – ydinvoimalla aikaan saatua sähköä.

Sähkön myyjät käyttävät tuotantomuotoja markkinointivälineinään, etenkin uusiutuvan energian kohdalla. Tästä syystä sähkön myyjien pitää varmentaa myymänsä sähkön alkuperä alkuperätakuilla, mikäli sähköä markkinoidaan uusiutuvista energialähteistä tuotettuna. Tilanteessa, jossa myyjä myy 100 prosenttisesti uusiutuvilla energialähteillä tuotettua sähkötuotetta asiakkaalleen, on myyjän peruutettava vastaava määrä alkuperätakuita alkuperätakuurekisterissä.

Alkuperätakuu on sinänsä merkittävä asia, että sähköä voidaan markkinoida uusiutuvalla energialla tuotettuna sähkönä ainoastaan silloin, kun sille on myönnetty alkuperätakuu. Sähkön alkuperätakuujärjestelmä on rakennettu asiakkaita, ei sähköyhtiöitä varten. Suomessa sähkön alkuperätakuurekisteristä vastaa Fingridin omistama Finextra Oy.

Alkuperätakuun tavoitteena on edistää sähkönkäyttäjien mahdollisuutta valita uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Lisäksi takuun tarkoitus on varmentaa uusiutuvien energialähteiden käytöstä ilmoitettujen tietojen oikeellisuus. Sähkön alkuperätakuita myönnetään siis vain ja ainoastaan uusiutuvista energialähteistä tuotetulle sähkölle.

Uusiutuva energia sähkötuotannossa

Uusiutuva energia tuntuu olevan ikään kuin trendisana sähkömarkkinoilla, mutta hyvä niin. Sillä nimensä mukaisesti uusiutuva energia on uusiutuvista energialähteistä saatavaa energiaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että uusiutuvan energian sähköntuotannossa hyödynnetään energialähteitä, jotka ovat käytännössä loputtomia tai uusiutuvia.

Uusiutuvan energian lähteitä ovat

 • tuulivoima
 • aurinkovoima
 • vesivoima
 • biomassa
 • ilmalämpöenergia
 • geo- ja hydroterminen energia
 • valtamerienergia
 • kaatopaikka-, jätevedenpuhdistamo- ja biokaasut

Näistä suomalaiselle sähkön tuotannolle merkittävimmät ovat vesivoima, biomassa – eli puu, lanta, ruoho, jne. – sekä tuuli. Huomioitavaa on, että vaikka turve on luonnon omaa tuotetta, turvetta ei lasketa uusiutuvien energialähteiden joukkoon. Tämä johtuu siitä, että turpeen uusiutumisaika on todella pitkä. 

Myös aurinkosähkö on kasvava uusiutuvan energian tuotantomuoto. Aurinkosähkön tuotannon osuus ei tosin ainakaan vielä ole merkittävä, mutta aurinkosähkön tuotantomäärät kasvavat koko ajan.

Uusiutuvien energialähteiden käytön toinen positiivinen puoli loputtomuuden lisäksi on se, että ne eivät lisää hiilidioksidipäästöjä. Fossiiliset polttoaineet puolestaan aiheuttavat hiilidioksidipäästöjä, mikä ei ole maapallollemme hyvä juttu. Hiilidioksidipäästöt nimittäin vaikuttavat kasvihuoneilmiöön.