Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Lumo Energia

Tässä artikkelissa käydään läpi Lumo Energiaa yrityksenä sekä heidän tuotteittaan. Ensin esitellään Lumo Energia yrityksenä, jonka jälkeen pureudutaan syvemmin heidän myymiinsä sähkötuotteisiin sekä saatavilla oleviin sopimusvaihtoehtoihin. Mukana artikkelissa on myös Lumo Energian asiakkaiden mielipiteitä ja kokemuksia Lumo Energiasta.
Näet Lumo Energian sähkösopimusten parhaat tarjoushinnat ylläolevalla kilpailutuslaskurilla. 

Mikä Lumo Energia on?

Lumo Energia Oyj on vuonna 2015 perustettu suomalainen sähköyhtiö, joka haluaa tarjota asiakkailleen selkeitä tuotteita sekä ensiluokkaista asiakaspalvelua. Lumo Energia myy asiakkailleen pohjoismaisen sähköpörssin Nord Poolin kautta ostettua sähköenergiaa.

Lumo Energian logo

Nord Pool on osakeyhtiömuotoinen, Euronextin, Pohjoismaiden sekä Baltian maiden kantaverkkoyhtiöiden yhdessä omistama sähköpörssi. Nord Pool on hyvin tyypillinen raaka-ainepörssi. Raaka-ainepörssissä kauppaa ei käydä arvopapereiden kanssa, vaan muilla hyödykkeillä, tässä tapauksessa sähköllä. 

Lumo Energialla ei siis ole omaa sähköntuotantoa ollenkaan. Lumo Energia on Energiateollisuus ry:n jäsen ja se kehittää aktiivisesti oman toimialansa parhaita käytäntöjä. Lumo Energia on listautunut pörssiin ja sen pääomistaja on yhdysvaltalainen Genie Energy Ltd.

Lumo Energia kehittää jatkuvasti toimintatapojaan kohti tavoitetta tarjota mahdollisimman ympäristöystävällistä energiaa  asiakkaillee. Lisäksi he haluavat tarjota käyttäjäystävällisiä ja selkeitä palveluja asiakkailleen. Lumo Energialla uskotaan, että sähkönmyyntiä voi kehittää yhä paremmaksi ja helpommaksi niin, että siitä hyötyävät kaikki osapuolet. Lumo Energia haluaa myös tuoda uusiutuvan energian myyntiin nykyaikaiset jakamistalouden hyödyt.

Lumo Energia haluaa tarjota asiakkailleen parhaan mahdollisen sähkön hinnan, mikä perustuu pohjoismaisen sähköpörssi Nord Poolin ajan tasalla oleviin hinta-arvioihin. Lumo Energian myymän sähkön alkuperä ja toimintatapa ovat aina avoimia heidän asiakkailleen.

Lumo Energia haluaa arvostaa asiakkaittaan ja erottua kilpailijoista ensiluokkaisella sekä tehokkaalla asiakaspalvelulla. Asiakkaat tavoittavat Lumo Energian asiakaspalvelijat niin verkossa, puhelimitse kuin Facebookin kautta.

Mitä on Lumo Energian myymä pörssisähkö?

Kuten jo mainittiin, Lumo Energialla ei ole omaa sähköntuotantoa, vaan he ostavat kaiken myymänsä sähkön pohjoismaisesta Nord Pool -sähköpörssistä. Nord Pool, kuten muutkin sähköpörssit, kerää sekä sähkön tuottajat että sähkön ostajat yhteen. Sähköpörssissä sähkön tuottajat myyvät tuottamaansa sähköä siitä kiinnostuneille ostajille. Sähköpörssissä sähkön hinta muodostuu aina sähkön kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Nord Pool -sähköpörssissä kaupankäynnin kohteena on aina seuraavan päivän tuntikohtainen sähkön hinta, tutummin sähkön spot-hinta. Edellä mainituilla markkinoilla sekä ostajat että myyjät kertovat päivittäin, millä hinnalla ja kuinka paljon toimijat ovat valmiita joko myymään tai ostamaan sähköä per tunti. Sähköpörssissä kauppa syntyy siinä kohtaa, kun sekä ostajan että myyjän tarjoukset kohtaavat.

Kun asiakas ostaa sähkönsä pörssisähkönä, hän todennäköisesti hyötyy sähkön hintavaihteluista. Toisaalta pörssisähköä ostaessa kannattaa muistaa, että hintavaihtelut voivat myös nostaa sähkön hintaa. Pörssisähkö – eli markkinahintainen sähkö – sopii erityisen hyvin kerrostaloihin ja muihin käyttöpaikkoihin, joissa sähkön kulutus on keskitasoista ja ennalta arvioitavissa.

Tämä perustuu siihen, että keskimääräisellä kulutuksella kuukausittainen sähkölasku on yleensä aina enimmillään joitakin kymmeniä euroja. Tällöin pörssihinnan muutosten mahdollisesti tuomat heitot ylöspäin ovat varsin kohtuullisia.

Pörssisähkön hinta on siis kaikille sama aina, joka ikinen päivä. Pörssisähkön hinta määräytyy sähköpörssin hintojen mukaan joka kuukausi. Hintoja tarkastellessa tulee kuitenkin muistaa, että sähköyhtiö veloittaa pienen välitysmaksun myymästään sähköstä, kuten sellaisetkin sähkön myyjät, joilla on kiinteähintaisia sopimuksia. Sähkön pörssihinnassa on välillä suuriakin heittoja, mutta tilastollisesti pörssisähkö keskimääräisesti edullisin vaihtoehto asiakkaalle.

Toisin kuin monissa muissa sähkösopimuksissa, pörssisähkösopimuksessa ei lähtökohtaisesti ole määräaikaa, joten siihen ei tarvitse sitoutua pitkiksi ajoiksi. Näin ollen, mikäli sähkön hinta tuntuu kipuavan ylöspäin, pörssisähkösopimuksen voi halutessaan vaihtaa Lumo Energian kiinteähintaiseen, määräaikaiseen sopimukseen. Lumo Energian pörssisähkösopimus kulkee nimellä MarkkinaPlus.

Mitä se tarkoittaa, kun yritys on listautunut pörssiin?

Kuten edellä mainittiin, Lumo Energia on listautunut pörssiin. Seuraavaksi käydään hieman tarkemmin läpi, mitä se käytännössä tarkoittaa. Jokainen on uutisia katsellessa varmasti kuullut puhuttavan pörssiyhtiöistä. Se ei välttämättä ole kaikille kuitenkaan selvää, mitä eroa on pörssiyhtiöllä ja listautumattomalla yhtiöllä. 

Ensinnäkin se, miksi kukin yritys listautuu pörssiin, on aina tapauskohtaista. Listautumalla kaikkialla maailmassa tunnettuun arvopaperipörssiin, yhtiön imago saa itselleen nostetta. Tämä on kuitenkin seurausta siitä, että yritys on taistellut tiensä pörssiin asti. Pörssiin listautuminen ei nimittäin ole aivan helppoa eikä se käy aivan käden käänteessä.

Lumo Energia on listautunut pörssiin.

Listautuminen pörssiyhtiöksi antaa eri sidosryhmille osviittaa yhtiön asioiden hoitamisesta, luotettavuudesta sekä läpinäkyvyydestä. Pörssiyhtiöllä on monia tiedottamiseen liittyviä velvoitteita, joten se jo itsessään tekee yhtiön toiminnasta läpinäkyvämpää. Pörssiyhtiöiden täytyy esimerkiksi julkistaa välittömästi kaikki osakkeen arvoon oleellisesti vaikuttavat tiedot.

Etenkin kuluttajaliiketoiminnassa hyvin hoidettu julkisuus ja brändi voi tuoda yhtiön liiketoimintaan uutta potkua, helpottaa tuotteiden markkinointia sekä avata uusia markkinoita. Tietysti huonosti hoidettu julkisuus aiheuttaa yleensä päinvastaisen reaktion.

Kuitenkin yksi erittäin ilmeinen syy yhtiön listautumiselle on luoda yhtiölle pääsy rahoitusmarkkinoille ja sillä tavalla laajentaa yhtiön rahoitukseen liittyviä mahdollisuuksia. Tämä perustuu siihen, että kun yhtiön osake on listattu, on sille jatkuvasti olemassa myös markkina-arvo. Kun puolestaan markkina-arvo on jatkuvasti olemassa, ovat edellytykset tehokkaalle oman pääoman ehtoiselle rahoitukselle olemassa hyvin eri mittapuissa kuin listautumattomilla yhtiöillä. 

Markkina-arvollista osaketta voi myös käyttää maksuvälineenä esimerkiksi yrityskaupassa, kun osakkeen markkina-arvo on sekä ostajalle että myyjälle osoitettavissa luotettavasti ja helposti. Yrityksellä on yleensä myös paremmat mahdollisuudet kasvattaa toimintaansa pörssiyhtiönä. Tällöin markkinat määräävät yrityksen arvon sen mukaan, nousevatko osakkeiden hinnat kaupan käynnissä.

Suomessa kaikki pörssiin listautuneet osakeyhtiöt saavat nimensä perään lyhenteen ”oyj”. Tämä tarkoittaa, että yhtiö yhtiömuodoltaan julkinen osakeyhtiöitä.

Lumo Energian sähkösopimukset

Lumo Energialta löytyy kattava valikoima erilaisia sähkösopimuksia erilaisiin tarpeisiin. Lumo Energia myy asiakkailleen kätettävää sähköenergiaa. Sähkön siirrosta vastaa aina paikallinen verkkoyhtiö. Tästä johtuen Lumo Energia ei laskuta asiakasta sähkönsiirrosta, vaan siitä asiakasta laskuttaa paikallinen siirtoyhtiö. 

Siirtäessään sähkösopimuksen toiselta sähköyhtiöltä Lumo Energialle, menee siinä noin 15 vuorokautta. Mikäli sopimusta ollaan tekemässä uuteen osoitteeseen, kannattaa sopimus solmia vähintään 5 päivää ennen muuttoa.

6 kk Määräaikainen

 • Tämä sopimus on nimensä mukaisesti määräaikainen 6 kuukauden ajan.
 • Määräaikaisen sopimuksen hinta ei vaihtele kesken sopimuskauden, vaan se on kiinteä koko sopimuskauden ajan.
 • Kun so­pi­muk­sen mää­räa­ika on päät­tymässä, asiakas saa itselleen tar­jouk­sen uu­des­ta so­pi­mus­kau­des­ta. Mikäli asiakas ei hyväksy tai hylkää tarjousta, sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi Lumo Energian sen hetkisen hinnaston mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa irtisanomisaika on normaalit 14 vuorokautta.
 • Sopimuksen irtisanomisaika ulosmuuton yhteydessä on 14 vuorokautta. Irtisanominen on tehtävä joko Lumo Energian Omat sivut -palvelussa tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti, joko sähköpostilla tai kirjeellä Lumo Energian asiakaspalveluun.

1 v Määräaikainen

 • Tämä sopimus on nimensä mukaisesti määräaikainen 12 kuukauden ajan.
 • Määräaikaisen sopimuksen hinta ei vaihtele kesken sopimuskauden, vaan se on kiinteä koko sopimuskauden ajan.
 • Kun so­pi­muk­sen mää­räa­ika on päät­tymässä, asiakas saa itselleen tar­jouk­sen uu­des­ta so­pi­mus­kau­des­ta. Mikäli asiakas ei hyväksy tai hylkää tarjousta, sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi Lumo Energian sen hetkisen hinnaston mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa irtisanomisaika on normaalit 14 vuorokautta.
 • Sopimuksen irtisanomisaika ulosmuuton yhteydessä on 14 vuorokautta. Irtisanominen on tehtävä joko Lumo Energian Omat sivut -palvelussa tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti, joko sähköpostilla tai kirjeellä Lumo Energian asiakaspalveluun.

2 v Määräaikainen

 • Tämä sähkösopimus on nimensä mukaisesti määräaikainen 24 kuukauden ajan.
 • Määräaikaisen sopimuksen hinta ei vaihtele kesken sopimuskauden, vaan se on kiinteä koko sopimuskauden ajan.
 • Kun so­pi­muk­sen mää­räa­ika on päät­tymässä, asiakas saa itselleen tar­jouk­sen uu­des­ta so­pi­mus­kau­des­ta. Mikäli asiakas ei hyväksy tai hylkää tarjousta, sopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi Lumo Energian sen hetkisen hinnaston mukaisesti. Toistaiseksi voimassa olevassa sopimuksessa irtisanomisaika on normaalit 14 vuorokautta.
 • Sopimuksen irtisanomisaika ulosmuuton yhteydessä on 14 vuorokautta. Irtisanominen on tehtävä joko Lumo Energian Omat sivut -palvelussa tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti, joko sähköpostilla tai kirjeellä Lumo Energian asiakaspalveluun.

MarkkinaPlus

 • Tämä on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus.
 • Sähkön hinta vaihtelee kuukausittain ja hinta määräytyy Nord Pool -sähköpörssistä ostetun sähköenergian Suomessa vallitsevan kuukausittaisen keskihinnan mukaisesti. 
 • Sopiva sähkösopimus mökille, koska siinä ei ole perusmaksua
 • Halpa sähkösopimus opiskelijalle
 • Sähkön alkuperä on sovittavissa Lumo Energian kanssa.
 • Sopimuksien irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Irtisanominen on tehtävä joko Lumo Energian Omat sivut -palvelussa tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti, joko sähköpostilla tai kirjeellä Lumo Energian asiakaspalveluun.

Tuntispot

 • Tämä on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus.
 • Sähkön tunneittain vaihtuva spot-hinta määräytyy Nord Pool -sähköpörssin mukaan. Tuntispot-sopimuksessa asiakas maksaa tuntiperusteisesti käytetystä sähköstä kyseisen tunnin Suomen alueen spot-hinnan. Lisäksi asiakas maksaa Lumo Energian myynti- ja ostomarginaalin.
 • Laskulla näkyy käytetyn sähkön keskihinta, mikä lasketaan kertomalla käyttöpaikan laskutusjakson jokaisen tunnin omakotitalon sähkönkulutus käytetyn tunnin pörssihinnalla ja laskemalla sitten tuntiarvot yhteen. Tästä yhteissummasta laskulle kirjataan kuukauden keskihinta, johon lisätään jo yllä mainittu Lumo Energian marginaali, joka sisältää arvonlisäveron.
 • Joka ikistä sähkön tun­ti­koh­tai­sta hin­taa ei eri­tel­lä säh­kö­las­kul­la, sillä hintoja voi olla lukuisia.
 • Sopimuksen irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Irtisanominen on tehtävä joko Lumo Energian Omat sivut -palvelussa tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti, joko sähköpostilla tai kirjeellä Lumo Energian asiakaspalveluun.

Tasaraha

 • Tämä sopimus määräaikainen 12 kuukauden ajan.
 • Määräaikaisen sopimuksen hinta ei vaihtele kesken sopimuskauden, vaan se on kiinteä koko sopimuskauden ajan.
 • Tasaraha sähkösopimus sisältää sähkön käytön kiinteään kuukausihintaan kulutusluokittain. Kulutusluokkia on neljä arvioidun vuosikulutuksen mukaan. Kulutusluokkien rajat ovat seuraavat kulutusmäärien mukaan
  • Tasaraha S
   • Sopiva yksiöön tai kaksioon
   • Kulutus enintään 2 500 kWh / vuosi
  • Tasaraha M
   • Oikea vaihtoehto kerrostalokolmioon
   • Kulutus enintään 4000 kWh / vuosi
  • Tasaraha L
   • Sopiva rivitaloasuntoon, jossa ei ole sähkölämmitystä
   • Kulutus enintään 5500 kWh / vuosi
  • XL – 7 000 kWh / vuosi
   • Hyvä omakotitaloon, jossa ei ole sähkölämmitystä
   • Kulutus enintään 5500 kWh / vuosi
 • Jos asiakkaan sähkön kulutus ylittää sopimuksessa määritellyn vuosikulutusrajan sopimuskauden aikana, laskuttaa Lumo Energia asiakasta ylimenevältä osalta kulutuksen mukaan 6,99 snt / kWh kiinteän kuukausihinnan lisäksi.
 • Kulutuksen kasvaessa asiakas voi päivittää valitsemansa paketin korkeamman kulutusluokan pakettiin kesken sopimuskauden. Esimerkiksi S-paketista voi vaihtaa M-pakettiin M. Sopimusta ei voi kuitenkaan päivittää pienemmän kulutusluokan pakettiin, kuten L-paketista M-pakettiin, kesken sopimuskauden.
 • Laskutusjakson ollessa lyhyempi kuin täysi kuukausi, laskee Lumo Energia sähkölle päiväkohtaisen hinnan, joka perustuu tilausvaiheessa ilmoitettuun kuukausihintaan. Esimerkiksi kuukausihinnan ollessa 30 euroa ja kuukaudessa 30 päivää, päiväkohtaiseksi hinnaksi tulisi 1 €.
 • Valikoidessaan itselleen sopivaa pakettia kulutuksen mukaan, asiakkaan kannattaa tarkistaa oman asuntonsa vuosikulutusarvio esimerkiksi aiemmista sähkölaskuista ja valita sen perusteella itselleen sopiva paketti.
 • Kun sopimuksen määräaikainen kausi päättyy, sopimus uusiutuu automaattisesti seuraavalle 12 kuukauden määräaikaisjaksolle. Asiakkaalla on tietenkin oikeus vaihtaa joko sopimustyppiä tai sähkönmyyjää ennen kuin sopimus uusiutuu automaattisesti seuraavalle määräaikaisjaksolle. Mikäli sopimuksen hintaan tai muihin ehtoihin olisi tulossa muutoksia sopimuskauden uusiutuessa, ilmoittaa Lumo Energia mahdollisista muutoksista asiakkaalle sähköpostitse 30 vuorokautta ennen uuden sopimuskauden alkamista.
 • Sopimukseen irtisanomisaika ulosmuuton yhteydessä on 14 vuorokautta. Irtisanominen on tehtävä joko Lumo Energian Omat sivut -palvelussa tai vaihtoehtoisesti kirjallisesti, joko sähköpostilla tai kirjeellä Lumo Energian asiakaspalveluun. Myös mikäli asiakas haluaa vaihtaa sähkönmyyjää määräaikaisen sopimuksen päättyessä, tulee irtisanominen hoitaa samaa reittiä.

Vaihto-oikeus

 • Vaihto-oikeus on Lumo Energian tarjoama maksullinen lisäpalvelu. Tämä lisäpalvelu oikeuttaa Lumo Energian asiakkaan tekemään uuden määräaikaisen sopimuksen kesken voimassa olevan määräaikaisen sopimuksen.
 • Vaihto-oikeuden voi hyödyntää vain Lumo Energian määräaikaisiin sopimuksiin, joissa sopimuskausi on vähintään yhtä pitkä tai pidempi kuin voimassa olevan sähkösopimuksen.
 • Vaihto-oikeus on sidottu voimassa olevan sähkösopimuksen määräaikaiseen sopimuskauteen, eikä sitä voi irtisanoa kesken sopimuskauden.
 • Vaihto-oikeus -lisäpalvelu laskutetaan asiakkaalta kuukausittain sähkölaskun yhteydessä.
 • Mikäli asiakkaalla on voimassa oleva 6 tai 12 kuukauden määräaikainen sopimus, vaihto-oikeuden voi käyttää ainoastaan kerran sopimuskauden aikana.
 • Mikäli asiakkaalla on voimassa oleva 24 kuukauden määräaikainen sopimus, vaihto-oikeuden voi käyttää vain kerran 12 kuukauden aikana.
 • Vaihto-oikeus -lisäpalvelun voi liittää määräaikaiseen sopimukseen ainoastaan sopimuksen teon yhteydessä – ei jälkikäteen.
 • Vaihto-oikeus -lisäpalvelun voi liittää vain sellaisen kohteen sähkösopimukseen, jossa sähkön kulutus on enintään 30 000 kWh / vuosi.
 • Tilanteessa, jossa asiakas haluaa hyödyntää vaihto-oikeuden, tulee hänen olla yhteydessä Lumo Energian asiakaspalveluun.
 • Uusi sopimus voi astua voimaan aikaisintaan seuraavana arkipäivänä siitä, kun asiakas on ilmoittanut vaihto-oikeuden käyttämisestä.
 • Mikäli vaihto-oikeutta ei ole käytetty määräaikaisen sopimuksen päättymiseen mennessä, asiakkaan tulee irtisanoa vaihto-oikeus itse ottamalla yhteyttä Lumo Energian asiakaspalveluun. Muutoin vaihto-oikeus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana maksullisena lisäpalveluna.

Lumo Energian toimintatavat

Lumo Energia noudattaa sähkön myynnissä Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja, joista käytetään myös lyhennettä SME 2014. Tarkemmin näihin ehtoihin voi tutustua Energiateollisuus ry:n kotisivuilla.

Kommentteja, keskustelupalstoja ja muita sivustoja selatessa vastaan tulee niin tyytyväisiä kuin tyytymättömiäkin Lumo Energian asiakkaita. Suurin osa asiakkaiden tyytymättömyydestä vaikuttaa johtuvan siitä, että he kokevat tulleensa kohdelluiksi väärin. Usein tunteen takana on tietämättömyys oman sopimuksen sisällöstä, vaikka sopimus kaikille on toimitettu. Siksi seuraavaksi käydään läpi yleisimpiä asioita yhteistyöstä Lumo Energian kanssa.

Sähkösopimuksissa on sopimusehtoja.

Lumo Energia laskuttaa sähköstä toteutuneen kulutuksen mukaan kuukausittain jälkikäteen, ellei toisin ole sovittu. Mikäli laskutus tapahtuu kolmen kuukauden välein, veloitetaan tästä lisäpalvelusta 1,90 € kuukaudessa. Kuten muidenkin sähköyhtiöiden kohdalla, myös Lumo Energialla kulutusta laskutetaan jakeluverkkoyhtiön – eli sähkön siirtäjän – mittausdatan perusteella.

Laskutustavaksi asiakas voi valita joko sähköpostitse tai kirjeitse toimitettavan laskun. Valikoimasta löytyy tietenkin myös verkkolaskutus.  Yksityinen asiakas voi tehdä e-laskusopimuksen verkkopankissa heti, kun on kirjeitse tai sähköpostilla saanut ensimmäisen laskunsa. Kaikki nämä edellämainitut laskutustavat ovat maksuttomia. Sähkön siirrosta Lumo Energia ei laskuta, vaan paikallinen sähkön siirtäjä laskuttaa siitä erikseen. 

Edellä mainittu johtuu siitä, että jokaisella alueella on vain yksi toimija, joka hoitaa sähkön siirron konkreettisesti. Sähkön myyjiä alueella voi periaatteessa olla rajaton määrä, mutta siirtoa tosiaan voi hoitaa vain yksi taho. Se, ketä sähkön siirtäjänä toimii, riippuu täysin siitä missä sähkön käyttökohde sijaitsee. Siksi myyjä ja siirtäjä ovat usein eri yritykset. Lumolta saat sähkösopimuksen heti, joten heidän toimintansa on erittäin nopeaa.

Lumo Energia tarkistaa asiakkaidensa maksukyvyn sopimusta tehdessä. Täten Lumo Energia pi­dä­ttää oi­keu­den uusien asiakkaiden luot­to­tie­to­jen tar­kis­ta­mi­seen Suo­men Asia­kas­tie­don re­kis­te­ris­tä. 

Mi­kä­li uudella asiak­kaal­la il­me­nee voi­mas­sa ole­via mak­su­häi­riömerkintöjä, Lu­mo Ener­gia voi vaa­tia koh­tuul­lis­ta va­kuut­ta sähköso­pi­muk­sen solmimiseksi. Mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, Lu­mo Ener­gial­la on myös oi­keus käyttää va­kuutta erään­ty­nei­den säh­kö­las­ku­jen kat­ta­mi­sek­si. Vakuuksien vaatiminen tietyissä tilanteissa on täysin laillista, eikä Lumo Energia suinkaan ole ainoa sähköyhtiöä, joka voi sitä vaatia.

Kun asiakas tekee sopimusta Lumo Energian kanssa, hän vastaa toimitettujen tietojensa paikkansapitävyydestä. Koska netissä tehdyt tilaukset ja sopimukset katsotaan etämyynniksi, pätee niihin aina 14 vuorokauden lakisääteinen maksuton peruutusoikeus. Tilaus tulee tällaisissa tilanteissa aina perua kirjallisesti. Huomioitavaa on, että peruutusoikeus ei ole voimassa tilanteissa, joissa sähköntoimitus on aloitettu asiakkaan toiveesta jo ennen tämän 14 vuorokauden perumisajan umpeutumista.

Muita Lumo Energian ehtoja

 • Mi­kä­li käy niin, että asiakas sopii Lumo Energian kanssa sähkösopimuksen, mutta hänellä on voimassa oleva määräaikainen sähkösopimus toisaalle, on Lu­mo Ener­gial­la 12 kuu­kaut­ta kes­tä­vä val­tuu­tus saat­taa ti­laus voi­maan. Eli tällöin Lumo Energialla on oikeus aloittaa sopimus siinä kohtaa, kun nykyinen sopimus päättyy.
 • Lu­mo Ener­gia pyr­kii huo­mioi­maan asiakkaan toi­veen sopimuksen aloi­tus­päi­västä, mut­ta ei vas­taa toi­mi­tuksen vii­väs­tymisen seurauksista.
 • Mikäli käy niin, että sopimus alkaa takautuvasti, Lumo Energia laskuttaa kulutuksesta sovitun sopimuksen alkua edeltävältä ajalta markkinahinnan mukaisesti.
 • Mikäli asiakas saa soiton Lu­mo Ener­gialta, soittaa itse sinne tai varaa ajan asiointia varten, ei Lumo Energia – kuten eivät muutkaan sähköyhtiöt – hy­vi­tä asiak­kaal­le mahdollisesti ai­heu­tu­via ku­lu­ja.
 • Lumo Energia tiedottaa asiakkailleen mahdollisista hinnanmuutoksista aina vähintään 30 vuorokautta etukäteen. Mikäli kyseessä on märäaikainen sopimus, hinta voi muuttua ennen kuin määräaikainen jakso on päättynyt.
 • Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä Lumo Energia noudattaa GDPR-säädöksiä ja heillä on täten oikeus käyttää asiakkaan tietoja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Kokemuksia Lumo Energiasta

Lumo Energia on teettänyt asiakkaidensa keskuudessa asiakastyytyväisyyskyselyn vuoden 2020 puolella. Kyselyn perusteella 89 % Lumo Energian asiakkaista kertoi olevansa tyytyväisiä Lumo Energiaan. Erittäin tyytyväisiä Lumo Energian palveluun oli 22,5 % vastaajista, 46 % oli tyytyväisiä ja 22 % prosenttia vastauksista oli neutraaleja.

Tutkimuksessa selvisi, että 72 % Lumo Energian asiakkaista valitsi sähköyhtiön hinnan perusteella. Puolestaan vähän yli 20 % asiakkaista oli nostanut kärkiperusteeksi mahdollisuuden ostaa uusiutuvaa energiaa. Kaiken kaikkiaan reilun 3 000 vastaajan merkittävin toive sähköyhtiölle on ympäristön ja rahan säästäminen yhdessä. Lisäksi sähköyhtiön vaihtamista vastaajista 94,5 % piti kokemuksen mukaan helppona.

75 % kyselyyn vastanneista kertoi, että sähkön myyjän vaihtaminen Lumo Energiaan pienensi sähkölaskua, kun taas 16 % vastanneista kertoi kustannustason säilyneen ennallaan. Myös heistä, joille uusiutuva energia ei ollut tärkein valintakriteeri, 95 % oli kiinnostunut ympäristön suojelusta sekä kestävästä kehityksestä. Todella tärkeänä sitä piti 39 % vastanneista.

Lumo Energian asiakkaiden antamia palautteita ja kokemuksia voi lukea tarkemmin Lumo Energian sosiaalisen median kanavista, joissa he julkaisevat palautteita. 

Lumo Energia arvostaa asiakkaitaan ja haluaa erottua massasta ensiluokkaisella ja tehokkaalla asiakaspalvelulla. Lumo Energiaan voi olla yhteydessä heidän asiakaspalvelunsa kautta sähköasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Lumo Energian asiakaspalvelu palvelee arkisin 9:00–18:00 numerossa 09 4272 0444. Heihin voi olla yhteydessä myös aukioloaikojen ulkopuolella sähköpostilla osoitteella [email protected]. Lumo Energian kotisivuilla asiakkaita palvelee myös Lumo-botti, joka välittää asiakkaan viestin oikealle henkilölle hoidettavaksi.

Lumo Energian sähkön alkuperä

Säh­kö­so­pi­mus­ten mer­kit­tä­vin ero hintojen lisäksi on ym­pä­ris­tön ja ar­vo­maail­mojen kan­nal­ta säh­kön al­ku­pe­rä. Eri­ tavalla tuotettuja sähköjä on markkinoilla niin mon­ia, et­tä ku­lut­ta­jan voi ol­la vai­keaa löy­tää omia ar­vo­jaan ja toi­vei­taan vas­taa­va so­pi­mus. Lumo Energia on panostanut sähkön alkuperän läpinäkyvyyteen toiminnassaan.

Säh­kö­so­pi­muk­sia ver­tail­les­sa tulee usein kat­ottua pelk­kää hin­taa, sil­lä pis­tok­kees­ta tu­le­va säh­kö toi­mii sa­mal­la ta­val­la sähkön alkuperästä riip­pu­mat­ta. Säh­kön tuo­tan­totavoissa on kui­ten­kin suu­ria ero­ja, ei­kä hal­vin sähkösopimus ole aina välttämättä pa­ras vaih­toeh­to.

Sekasähkö

Sekasähkö on niin sanottua määrittelemättömällä alkuperällä myytävää sähköä. Sekasähkö on voitu tuottaa millä tahansa tuotantotavalla. Sekasähkö on tyypillisesti halvinta mahdollista sähköä. Sekasähköä väistämättä tuotettu myös käyttämällä fossiilisia polttoaineita käyttöön.

Tuulivoima on uusiutuvaa energiaa.

Fossiiliton sähkö

Fossiilittomasta sähköstä puhuttaessa pu­hu­taan säh­kös­tä, jon­ka tuo­tan­to ei kuor­mi­ta il­mas­toa eikä näin ollen tuo­ta hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä. Tällöin ky­sees­sä on tyypillisesti pääo­sin ydin­voi­mal­la tuo­tet­tu säh­kö. Ydinvoiman rin­nal­la fossiilittomassa sähköntuotannossa voidaan toki käyttää tuu­li- ja ve­si­voi­maa. Fossiiliton sähkö ei siis ole sama asia kuin uu­siu­tu­va sähkö – vaikka tämä melko yleinen käsitys onkin. Ydinvoima ei ole millään tavalla uusiutuvaa energiaa.

Biosähkö

Biosähkö on tuotettu bio­polt­toai­neil­la, kuten puu­lla, tur­peella ja hak­kuu­jä­tteillä. Bio­polt­toai­neita tuo­tetaan usein pai­kal­lisesti, jolloin niiden hii­li­ja­lan­jäl­ki on pie­ni fos­sii­li­siin polt­toai­nei­siin ver­rat­tu­na. Tyypillisesti bio­säh­köä myy­vät pääasiassa bio­polt­toai­neil­la ener­giaa tuot­ta­vat yri­tyk­set. Puun käytöstä energianlähteenä syn­tyy vii­den­nes Suo­mes­sa käy­tet­tä­väs­tä ener­gias­ta.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö

Uu­siu­tu­vil­la ener­gia­lähteillä tar­koi­te­taan perinteisesti tuu­li-, au­rin­ko- ja ve­si­voi­maa. Koska kyseessä ovat luonnon omat antimet, eivät nä­mä tuo­tan­to­muo­dot tuo­ta pääs­tö­jä tai ku­lu­ta luon­non­va­ro­ja. Uu­siu­tu­villa energialähteillä tuo­tet­tua säh­köä tu­li­si os­taa vain sellaisilta myy­jil­tä, jot­ka huo­leh­tivat al­ku­pe­rä­ta­kuis­ta.

EKOenergia

EKOe­ner­gia on säh­köl­le myön­net­tä­vä kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu ym­pä­ris­tö­merk­ki. Tämä on ainoa virallinen ympäristömerkki, joka sähkölle voidaan myöntää. Merkin saamisen edellytyksenä on, että myytävä säh­kö on tuo­tet­tu al­ku­pe­rä­ta­kui­den mu­kai­ses­ti uu­siu­tu­villa ener­gia­läh­teilla va­li­koi­duis­sa tuo­tan­to­lai­tok­sis­sa.