Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Nordic Green Energy

Sähköyhtiö Nordic Green Energy toimittaa vain uusiutuvista energialähteistä valmistettua vihreää sähköä Suomessa vuodesta 2000 lähtien. Yhtiö kuuluu norjalaiseen Troms Kraft –konserniin, joka on perustettu vuonna 1898. Konserni tuottaa sähköä ja se omistaa sähköverkkoja Norjassa ja sen pääkonttori sijaitsee Tromsössä. Uusiutuvan energian kehittäminen ja sen myynti on yksi yhtiön tärkeimmistä panostuksista. Konserni tuottaa yhdeksässä vesivoimalassaan ja Norjan Fakkenissa sijaitsevassa tuulivoimapuistossaan uusiutuvaa energiaa. Suomessa Nordic Green Energy –sähköyhtiöllä on Ekoenergia-merkittyä sähköä. Yksityisasiakkaita Nordin Green Energy -yhtiöllä on Suomessa noin 50 000 ja yritysasiakkaita 4000. Yhtiö toimittaa sähköä myös Ruotsiin ja vastaavat asiakasluvut ovat 40 000 yksityiskuluttajaa ja 2500 yritysasiakasta.

Vesivoima

Vesivoima on ollut menneinä aikoina hyvin keskeisessä asemassa Suomen sähköntuotannossa. Jopa 90 % Suomen sähköntuotannosta saatiin vesivoimasta 1950- ja 1960-luvuilla. Nykyisin vesivoimalla tuotetaan maan sähköstä noin 10-20 %. Vesivoimaloita on yli 220. Vesivoimalla tuotettava sähkön määrä riippuu paljolti sääolosuhteista eli sateista ja lumesta. Vesivoiman erityispiirteenä on sen helppo varastoitavuus ja etuna vesivoimaloiden nopeus käyttöönotossa tai pysäyttämisessä riippuen sähkönkulutuksesta ja tarpeesta lisätä tai vähentää tuotantoa. Vesivoima on uusiutuva energianlähde. Vesivoimalat eivät saastuta vettä eikä vesi vähene voimaloiden vedenkäytön vuoksi. Vesivoiman käyttö ei aiheuta päästöjä sen paremmin ilmaan, veteen kuin ympäristöönkään.

Nordic Green Energy myy vesivoimaa, joka on peräisin Norjasta.

Tuulivoima

Tuuli on vesivoiman tavoin uusiutuva energianlähde. Tuulivoimalat eivät saastuta ympäristöä ja ne ovat erittäin hyvä ympäristöystävällinen vaihtoehto. Suomessa on hieman yli 200 tuulivoimalaa ja niiden energiantuotanto on vielä hyvin vähäistä koko maan energiankulutuksesta. Energian tuotanto tuulivoimaloiden avulla on epävakaata riippuen tietenkin tuulesta, eikä sitä voida varastoida. Tämän vuoksi muita voimaloita tarvitaan turvaamaan sähköntuotanto aikoina, jolloin tuulivoimaa ei ole saatavilla. Tuulivoiman suosio Euroopassa on kuitenkin kasvamassa ja viime vuosina tuulivoiman tuottaman energian määrä on lisääntynyt suurin harppauksin. EU-maista eniten tuulivoimaa tuotetaan tällä hetkellä Saksassa ja Espanjassa. Nordic Green Energy –yhtiön energia tuulivoimalla tuotetaan Troms Kraft –konsernin omistamassa tuulivoimalassa Fakkenissa, Norjassa. Tuulivoimala aloitti toimintansa vuonna 2012 ja siinä on 18 turbiinia.

Ekoenergia

Ekoenergia-merkki on Suomen Luonnonsuojeluliiton antama ympäristömerkki uusiutuvista energialähteistä tuotetulle vihreälle sähkölle ja lämmölle. Ekoenergia-merkkiin sisältyy myös energiansäästö. Ekoenergia-merkki myönnetään tietyin perustein uusiutuvista energialähteistä tuotetulle energialle ja ympäristömerkin myöntää Luonnonsuojeluliitto. Nordic Green Energy myy tuulivoimalla ja vesivoimalla tuotettua Ekoenergia-merkittyä sähköä. Jos olet kestävän kehityksen kannattaja ja haluat ostaa ympäristöystävällistä energiaa, valitse Ekoenergia-merkitty sähkö kotiisi.

Sähkösopimus

Nordic Green Energy –yhtiöllä on tarjolla erilaisia sopimusvaihtoehtoja. Mittaustavaksi voit valita yleissähkön tai yösähkön. Sähkösopimuksista voit valita määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen.

  • PörssisähköToistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, hinnan perustana on Spot-hinta, lisäksi välitysmaksu sekä kuukausimaksu. Jos et ole tyytyväinen tähän sopimukseen voit vaihtaa sen veloituksetta Nordic Green Energyn määräaikaissopimukseen.
  • Määräaikainen: 12 kuukauden sopimus, jossa sähkön hinta pysyy vakiona sopimuskauden ajan.
  • Määräaikainen: 24 kuukauden sopimus, sama kuin yllä, eli sähkön hinta pysyy samana 2 vuoden ajan.
  • Kvartaalitakuu: Sopimus on voimassa toistaiseksi, hinta pysyy samana kolmen kuukauden eli kvartaalin ajan. Hinnan päivitys kolmen kuukauden välein.
  • Määräaikainen: 12 kuukauden sopimus, jossa hinta pysyy samana sopimuksen ajan. Sähköpostilasku.
  • Määräaikainen: 24 kuukauden sopimus, jonka aikana hinta pysyy samana. Sähköpostilasku.

Nordic Green Energyn sähkösopimuksen voit valita yllä olevista vaihtoehdoista. HelppoHinnan sähkövertailu mahdollistaa Nordic Green energyn sähkösopimuksein kilpailuttamisen nopeasti!