Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Numeronsiirto ja operaattorin vaihto

Operaattorin vaihto ilman numeron vaihtumista on mahdollista. Nykypäivänä numeron voi siirtää uudelle operaattorille lähes poikkeuksetta, kun liittymän vaihdon yhteydessä operaattori vaihtuu. Tästä käytetään nimitystä numeronsiirto. Se tarkoittaa, että puhelinliittymä siirtyy operaattorilta toiselle ilman puhelinnumeron vaihtumista. 

Numeronsiirto on hyvää asiakaspalvelua.Tämä on hyvä asia, sillä oman tutun numeron vaihtaminen uuteen voi tuntua ikävältä. Olisi todella epäkäytännöllistä, jos aina kun palveluntarjoaja vaihtuu, vaihtuisi sen mukana myös puhelinnumero. Vanha numero on tallennettu niin ystävien kuin sukulaistenkin yhteystietoihin. Lisäksi vanha numero luultavasti on yhteystietona esimerkiksi pankissa ja vakuutusyhtiöllä. Mikäli numeroa ei voisi ottaa mukaansa uudelle operaattorille, uusi numero on ilmoitettava kaikille, jotka numeroa tarvitsevat.

Numeronsiirron yhteydessä puhelinliittymän tyyppi sekä ominaisuudet muuttuvat sellaisiksi, kuin mitä niistä on sovittu uuden operaattorin suhteen. Pähkinänkuoressaan numeronsiirrossa päivittyy SIM-kortti, liittymän palvelut ja kuuluvuus. Itselleen sopivan liittymään löytää HelppoHinnan liittymävertailun avulla. 

 

Numeronsiirto onnistuu, kun valitset jonkin näistä liittymistä:

[adservice-comparison-feed-iframe]

Operaattoreiden menettely numeronsiirron yhteydessä

Numeronsiirto on operaattoreille nykypäivänä arkipäiväinen asia. Numeronsiirto on yksinkertainen tapahtuma, jossa asiakkaan puhelinnumero siirtyy vanhalta operaattorilta asiakkaan uudelle operaattorille. 

Numeronsiirtoa pyydetään aina siltä operaattorilta, jolle puhelinliittymä halutaan siirtää. Tämä siis tehdään ennen kuin vanha liittymä irtisanotaan. Numeronsiirto käy ostajan näkökulmasta yksinkertaisesti, sillä uuden liittymän operaattori hoitaa kaiken siirtoon liittyvän vanhan operaattorin kanssa. Yleensä asiakas saa tekstiviestillä tietoa siirron vaiheista, mutta asiakkaan ei itse tarvitse tehdä mitään muuta, kuin odottaa siirtopäivää.

Numeronsiirron prosessi on yksinkertainen, kun vain täyttää huolellisesti liittymätilauksen jälkeen tulevan lomakkeen numeronsiirrosta. Lomakkeella valtuutetaan uusi operaattori siirtämään vanhalla operaattorilla oleva numero uudelle operaattorille.

Lähtökohtaisesti numeronsiirto uudelle operaattorille kestää muutamasta päivästä pariin viikkoon. Vanhaa liittymää ei tule irtisanoa, mikäli haluaa säilyttää vanhan numeron. Irtisanottua liittymää ei voi siirtää uudelle operaattorille, vaan siirto tapahtuu kahden liittymän olessa voimassa, minkä jälkeen vanha liittymä suljetaan. Yleensä siirron ajankohta on mahdollista sopia etukäteen. Numeronsiirtopäivänä asiakas saa tekstiviestillä tarkat ohjeet siitä, kuinka toimia.

Pääsääntöisesti protokolla menee kuitenkin samalla tavalla kaikkien operaattoreiden kanssa.

 1. Numeronsiirto aloitetaan olemalla yhteydessä operaattoriin, jolle liittymä halutaan vaihtaa.
 2. Uudesta liittymästä tehdään sopimus ja sovitaan päivämäärä sekä kellonaika, jolloin numero siirtyy liittymältä A, liittymälle B.
 3. Numeronsiirtrossa uusi operaattori voi hoitaa kaiken nykyisen – eli vanhan – operaattorin kanssa ja asiakkaan ei tarvitse kuin odotella siirtopäivää.
 4. Vanhaan liittymään tulee tekstiviesti, että uusi liittymä on nyt valmis käytettäväksi uudella SIM-kortilla.
 5. Puhelin sammutetaan ja siihen vaihdetaan uuden operaattorin SIM-kortti, joka on oletettavasti saapunut postitse.
 6. Puhelin käynnistetään uudelleen. Mikäli liittymä ei lähde heti toimimaan, tulee puhelin sammuttaa ja käynnistää uudelleen muutaman minuutin kuluttua.

Kun numeronsiirto on valmis, puhelimeen vaihdetaan uuden operaattorin SIM-kortti. Nykyisin on hyvä huomioida, että vaihtaessaan 5G-liittymään, myös puhelimen tulee olla sellainen, joka tukee liittymän toimintoja.

Joskus voi käydä niin, että operaattorilta tulee ilmoitus numeronsiirrosta, vaikka ei ole tilannut liittymää ja pyytänyt numeron siirtoa. Tällöin tulee ottaa yhteyttä numeronsiirrosta ilmoittaneeseen operaattoriin ja vaatia siirron peruuttamista. Yrityksellä on velvollisuus näyttää, että tilaus on tehty. Mikäli tilausta ei ole tehty, operaattori saa näytönpuutteen vuoksi peruutettua pyynnön.

 • Numeronsiirto Elisalle

  • Elisan logoNumeron siirto toiselta operaattorilta Elisalle vie aina minimissään viisi arkipäivää, mutta voi viedä myös kauemmin. Asiakas voi käyttää olemassa olevan operaattorinsa SIM-korttiasi uuden liittymän avautumiseen saakka, jonka jälkeen uusi SIM-kortti ja uusi liittymä voidaan ottaa käyttöön.
  • Elisa muistuttaa, että asiakkaan ei tule itse irtisanoa vanhaa liittymää tai tehdä siihen muutoksia, numeron siirron tilaamisen jälkeen. Näin numeronsiirto onnistuu mahdollisimman vaivattomasti.
  • Elisa lähettää tekstiviestillä ilmoituksen liittymän avausajankohdasta viimeistään kolmen arkipäivän kuluttua numeron siirron tilaamisesta. Elisa muistuttaa liittymän avausajankohdasta tekstiviestillä sekä päivää aiemmin että kymmenen minuuttia ennen siirron tapahtumista. Ilmoitetun avausajankohdan jälkeen uuden SIM-kortin voi asentaa puhelimeen.
 • Telian logoNumeronsiirto Telialle

  • Kun tekee palvelusopimuksen liittymästä Telian kanssa valtuuttaa asiakas Telian irtisanomaan käytössään olevan toisen operaattorin liittymän siirtohetkellä. Tämä edellyttää, ettei liittymässä ole voimassaolevaa määräaikaista sopimusta ja että liittymä on siirtäjän omistuksessa. Jos nämä ehdot eivät täyty, Telia ei tee sopimusta numeron siirrosta.
  • Telialla uuden liittymän ensimmäinen laskutuskausi voi olla poikkeava, mutta kuitenkin maksimissaan kaksi kuukautta. Normaali laskutuskausi Telialla on yksi kuukausi.
  • Telia toimittaa uuden SIM-kortin postitse. Liittymän eli uuden SIM-kortin toimittaminen asiakkaalle kestää Telialla 7–15 työpäivää. Numero siirtyy kuitenkin lopullisesti ennakkoon ilmoitettuna ajankohtana ja vanha liittymä toimii siirtoon asti. Usein siirron aikana esiintyy kuitenkin noin kymmenisen minuutin katkos, minkä jälkeen uusi Telian liittymä toimii vanhalla numerolla.
 • DNAn logoNumeronsiirto DNA:lle tai Moi Mobiilille

  • Siirrettäessä numeroa DNA:lle tai Moille pitää täyttää sähköinen lomake numeron siirrosta. Mikäli numeroaan ei halua siirtää, voi valita haluavansa uuden numeron.
  • Numeronsiirto DNA:lle ja Moi Mobiilille noudattavat oikeastaan täysin samaa protokollaa kuin numeronsiirto Elisan ja Teliankin kohdalla. DNA omistaa Moi Mobiilin, joten siksi heidänkään välillä ei eroja ole.

Harkitessaan parempaa liittymää säilyttäen vanhan numeron, kannattaa liittymä kilpailuttaa HelppoHinnan liittymävertailun avulla!

Mitä aina pitää ottaa huomioon siirrettäessä numeroa operaattorilta toiselle

Numeronsiirto liittymien ja operaattoreiden välillä on tehty asiakkaalle erittäin helpoksi. Asiakas on kuitenkin itse vastuussa tietyistä asioista, jotta liittymän vaihto uudelle operaattorille on mahdollisimman sujuva prosessi.

Liittymän vaihto on yksinkertainen asia, mutta siinäkin voi vastaan tulla pulmia, joita ei aina tule ajatelleeksi. 

Yksi yleisin pulma on se, että liittymän haltija yrittää vaihtaa liittyymää. Liittymän – ja operaattorin – vaihto onnistuu ainoastaan liittymän omistajan toimesta. Liittymän omistaja voi siis olla eri kuin liittymän haltija eli sen varsinainen käyttäjä. Tieto liittymän omistussuhteista löytyy ainakin liittymän sopimuksesta. 

Esimerkiksi jos vanhemmat ovat aikoinaan hankkineet liittymän, voi liittymän omistajana olla edelleen vanhempi. Mikäli numeron siirtämiseksi liittymälle tehdään omistajavaihdos, tarvitaan aina sekä omistajuuden luovuttavan että vastaanottavan henkilön suostumus.

Jotta tallennetut yhteystiedot varmasti säilyvät, tulee kaikki SIM-kortille tallennetut yhteystiedot siirtää puhelimeen. Mikäli SIM-kortin yhteydessä vaihtuu puhelin, tulee ensin vanha SIM-kortti asentaa uuteen puhelimeen ja tallentaa yhteystiedot sieltä uuteen luuriin.

Tänäpäivänä kuitenkaan SIM-kortille tai puhelimeen tallentaminen eivät ole ainoat vaihtoehdot. Pilvipalvelut, kuten Google Drive tai iCloud, kykenevät tallentamaan itseensä yhteystietoja siinä missä puhelimen asetuksia ja ladattuja sovelluksiakin. Varmista kuitenkin ennen vanhan SIM-kortin hävittämistä, että yhteystiedot tosiaan ovat tallessa pilvessä.

Aina pitää tarkistaa, onko nykyinen liittymä määräaikainen. Usein operaattorin sisällä liittymää voi vaihtaa kesken määräaikaisen kauden, mutta vaihto toiselle operaattorille niin, että liittymä katkeaisi kesken määräaikaisuuden ei onnistu. Vaikka numeron voisi siirtää, vanhaan määräaikaiseen sopimukseen liittyvät maksut ja laskut on maksettava sopimuskauden loppuun asti. 

Määräaikaisen liittymäsopimuksen omistajan tulee aina ennen liittymänvaihtoa ja numeronsiirtoa tarkistaa koska määräaikaisuus päättyy ja mitä maksuja liittymään liittyy. Näiden tarkistuksien jälkeen liittymän omistaja voi arvioida, kannattaako vaihtoa ja siirtoa tehdä. Mikäli numero siirretään kesken määräaikaisen sopimuskauden, joutuu asiakas luultavasti maksamaan vanhan sopimuksen kuukausimaksut ja muut mahdolliset maksut sopimuskauden loppuun asti, joko kerralla tai osissa.

Jos asiakkaalla puolestaan on määräaikainen niin sanottu kytkysopimus, tulee lisää maksettavaa.  Tällöin asiakas joutuu edellä mainittujen maksujen lisäksi maksamaan vanhalle operaattorille myös puhelimeen liittyvät maksut sopimuskauden loppuun saakka. Tällainen kytkyllä ostettu puhelin on usein myös SIM-lukittu. Tällöin puhelinta ei voi käyttää minkään toisen liittymän kanssa ennen, kuin kaikki kytkysopimukseen liittyvät kulut on maksettu kokonaan.

Jos liittymää vaihdetaan kesken laskutuskauden, tulee lasku molemmilta operaattoreilta. Vanha operaattori laskuttaa laskutuskauden alun osuuuden, kun uuden liittymän laskutuskausi alkaa siitä, mihin vanhan katkeaa. 

Mikäli numero on kertaalleen jo siirretty toiselle operaattorille, sen voi milloin tahansa siirtää takaisin vanhalle operaattorille. Numeron voi myös siirtää muillekin operaattoreille. Numeron voi siirtää rajattoman määrän kertoja.

Mikäli numeronsiirrosta on ehtinyt tehdä sopimuksen uuden operaattorin kanssa, mutta numero ei vielä ole siirtynyt, voi siirron yleensä perua katumapäälle tullessaan. Muutoinkin asiakkaalle on etämyynnissä oikeus peruuttaa kauppa kokonaan 14 vuorokauden kuluessa. Tuona aikana numero ei vielä ole siirtynyt.

FAQ

Kuinka kauan numeron siirrossa kestää?

Numeron siirrossa operaattorilta toiselle menee keskimäärin 14 vuorokautta. Mikäli liittymä ostetaan myymälästä, on siirtoaika usein hieman lyhyempi.

Pitääkö vanha liittymä irtisanoa itse?

Vanhaa liittymää ei pidä irtisanoa itse. Irtisanominen hoidetaan uuden operaattorin toimesta ja vanha liittymä toimii siihen asti, kun uusi liittymä astuu voimaan. Numeron tulee olla aktiivinen, jotta numeronsiirto onnistuu. Siksi operaattorit hoitavat irtisanomisen itse asiakkaan puolesta, kun numeronsiirto on hoidettu.

FAQSiirtyykö nykyinen numero automaattisesti uudelle operaattorille?

Tässä on operaattorikohtaisia eroja. Usein on täytettävä lomake numeronsiirrosta, mutta jotkut operaattorit siirtävät numeron operaattorin vaihdosta huolimatta, ellei asiakas ole erikseen maininnut, että haluaa vaihtaa myös numeroa.

Mistä tietää onko uusi liittymä käyttövalmis?

Uuden liittymän aktivoitumisesta tulee yleensä ilmoitus tekstiviestillä.

Mitä asiakkaan pitää tehdä, kun liittymä vaihtuu?

Asiakkaan pitää vain vaihtaa uuden operaattorin SIM-kortti puhelimeen ja käynnistää puhelin uudelleen.

Voiko prepaid-liittymän vaihtaa laskutusliittymäksi niin, että numero säilyy?

Rekisteröityä prepaid-liittymää ei voi välttämättä aina vaihtaa suoraan laskutusliittymäksi. Tällöin liittymän voi ensin vaihtaa toisen operaattorin laskutusliittymäksi ja sitten siirtää laskutusliittymän haluamansa operaattorin alle. Näin vaihto laskutusliittymäksi säilyttäen vanhan numeron onnistuu – vaikkakin pienen kikkailun kautta.

Mikä taho numeronsiirrot hoitaa?

Numpac on yritys, joka hoitaa numeronsiirrot Elisan, Telian ja DNA:n liittymiin. Nämä operaattorit omistavat yhteisesti Numpacin. Numpac pitää yllä tilastoa operaattorilta toiselle siirtyvistä puhelinnumeroista. Numpac myös täyttää operaattorien numeronsiirto- ja reititysvelvoitteet.

Maksaako numeron siirtäminen operaattorilta toiselle?

Yleensä liittymän avausmaksu kattaa numeronsiirron liittymältä toiselle. Näin ollen siitä ei aiheudu ylimääräisiä kuluja asiakkaalle. 

Miten liittymän vaihto tapahtuu?

Liittymän voi vaihtaa joko suoraan haluamansa operaattorin kanssa tai esimerkiksi kilpailuttamalla nykyinen liittymä HelppoHinnan liittymävertailun avulla. Voit samalla kilpailuttaa halvin liittymä lapselle, mikäli aikeissasi on keskittää perheen puhelinliittymät. Vertailustamme löytyy myös puhelinliittymä ilman nettiä, mikäli et tarvitse mobiilidataa. 5G liittymä löytyy myös palvelustamme jos tarpeesi on surffata suurella nopeudella.

Voiko irtisanoa liittymän, johon numero on siirretty?

Kaikki liittymät voi irtisanoa päättymään sopimuskauden loppuun. Mikäli liittymä, jonka mukana numero on siirretty irtisanotaan käytöstä kokoaan, siirretty numero palautuu alkuperäiselle operaattorille. Alkuperäisellä operaattorilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä operaattoria, jolta numero on alun perin lähtenyt maailmalle. Tämä johtuu siitä, että kyseinen numero kuuluu tämän operaattorin numeroavaruuteen. Mikäli tällainen numero halutaan ottaa uudelleen käyttöön, tulee sopimus on ensin tehtävä alkuperäisen operaattorin kanssa. Tämän jälkeen numeron voi taas siirtää haluamalleen operaattorille.