Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Puhelinliittymän irtisanominen – Näin teet sen helposti!

Puhelinliittymän irtisanominen – niin arkipäiväinen juttu, joka välillä aiheuttaa kuitenkin asiakkaalle harmaita hiuksia. Tyypillisin tapaus irtisanoa puhelinliittymä on silloin, kun vaihtaa puhelinliittymän operaattorilta toiselle. Tällöin uusi operaattori lähtökohtaisesti hoitaa irtisanomisen vanhan operaattorin suuntaan, eikä asiakkaan itse tarvitse kuin varmistaa, että uusi operaattori tämän tekee.

[adservice-comparison-feed feed=puhelinliittymanirtisanominen]

On kuitenkin olemassa tilanteita, jolloin puhelinliittymästä pitää päästä eroon, mutta uutta liittymää ei silti olla hankkimassa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi muutto ulkomaille tai lähiomaisen kuolema. 

Joskus tilanne taas voi olla se, että itsellä on määräaikainen puhelinliittymä, josta syystä tai toisesta halutaan päästä eroon. Lähtökohtaisesti määräaikainen liittymä on aina voimassa määräajan ja asiakas on velvollinen suorittamaan sopimuksen mukaiset maksut sopimuskauden loppuun asti. Tietyissä tilanteissa määräaikaisesta liittymäsopimuksestakin on kuitenkin mahdollista päästä eroon.

Tässä artikkelissa käsitellään puhelinliittymän irtisanomista eri operaattoreiden kanssa, käydään läpi irtisanominen edellä mainituissa tilanteissa sekä tarkastellaan eri sopimuksien vaikutusta irtisanomiseen. 

Puhelinliittymätyypit ja niiden irtisanominen

Puhelinliittymiä tehdään kahdelle eri tyyppiselle sopimuksella, jotka ovat määräaikainen sopimus sekä toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Määräaikaisen liittymäsopimuksen voi irtisanoa kesken sopimuskauden vain hyvin painavista syistä. Toistaiseksi voimassa olevan liittymäsopimuksen voi irtisanoa koska tahansa.

Määräaikainen liittymäsopimus

Määräaikainen liittymäsopimus on voimassa ostohetkellä sopimukseen kirjatun ajan. Määräaikaista liittymäsopimusta ei voi yleensä irtisanoa ennen kuin sopimuskausi on umpeutunut. Määräaikainen liittymäsopimus jatkuu yleensä aina sopimuskauden jälkeen automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana sopimuksena, mikäli muuta ei ole sovittu. Määräaikaisen liittymäsopimuksen enimmäiskesto on kuluttajasuojalain mukaan kaksi vuotta.

Määräaikaista puhelinliittymää ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden.Tämä tarkoittaa, että mikäli sopimukseen on kirjattu liittymän muuttuvan toistaiseksi voimassa olevaksi määräaikaisen sopimuskauden päättyessä, operaattorin ei muutoksesta tarvitse erikseen ilmoittaa. Sama pätee, mikäli sopimuksen on ilmoitettu uusiutuvan uudelleen määräaikaiseksi sopimuskauden päättyessä, mikäli sopimusta ei irtisanota ennen sitä. Jälkimmäinen on nykypäivänä kuitenkin erittäin harvinaista.

Kun määräaikainen sopimus  on päättymässä, operaattori voi tarjota asiakkaalle uutta määräaikaista sopimusta, jos muutoin liittymäsopimus jatkuisi toistaiseksi voimassa olevana. Tällaisissa tilanteissa asiakkaan pitää kuitenkin erikseen hyväksyä uusi määräaikainen sopimus. Usein etenkin ensimmäiseen määräaikaiseen sopimukseen saa hyvän tarjouksen, joka usein päättyy määräajan umpeuduttua. Tällöin liittymän hinta saattaa nousta sopimuksen muuttuessa toistaiseksi voimassa olevaksi.

Normaaleissa olosuhteissa määräaikainen sopimus on sitova niin asiakasta kuin operaattoria kohtaan. Tämä tarkoittaa, että asiakas on velvollinen suorittamaan liittymän kuukausimaksut ja muut kulut sopimuksen umpeutumiseen asti ja puolestaan operaattori tarjoamaan palveluitaan keskeytyksettä asiakkaalle. 

Käytännössä asiakas on siis sidottu maksamaan liittymästä sopimuskauden loppuun saakka, vaikka liittymää ei itse enää käyttäisi. Esimerkiksi se, että on toisaalta saanut paremman liittymätarjouksen ei vapauta asiakasta määräaikaisen liittymän velvollisuuksista. Kuitenkin, usein saman operaattorin sisällä määräaikaisen liittymän voi vaihtaa toiseen liittymään niin, että määräaika säilyy. 

Vaikka määräaikainen sopimus on hyvin sitova, kuten edellä mainittiin, joissakin tilanteissa määräaikaisen sopimuksen voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Tilanteita, joissa kuluttaja-asiakas voi irtisanoa määräaikaisen liittymäsopimuksen kesken sopimuskauden kuluttajansuojalaissa kuvattujen sosiaalisten suoritusesteiden takia ovat

 • tilanne, jossa kuluttaja on joutunut maksuvaikeuksiin sairauden, työttömyyden tai muun itsestä riippumattoman syyn takia. Mikäli kuluttaja irtisanoo liittymäsopimuksensa vetoamalla edellä mainittuun niin sanottuun sosiaaliseen suoritusesteeseen, operaattorilla on oikeus periä vain liittymäsopimuksen päättymiseen saakka kertyneet maksut.
 • tilanne, jossa sopimuksen pitäminen voimassa on asiakkaalle kohtuutonta jonkin erityisen syyn takia. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi ulkomaille muutto tai muutto uudelle paikkakunnalle, jossa ei ole mahdollista käyttää operaattorin palveluja. 

Edellä mainituissa tilanteissa asiakas on velvollinen maksamaan liittymäsopimuksen päättymiseen saakka kertyneet maksut. Edellä mainituissa tilanteissa operaattori ei kuitenkaan saa periä kuluttajalta palvelusopimuksen käyttämättä jäävään sopimusaikaan kohdistuvia maksuja. Mikäli kyseessä on niin sanottu kytkykauppa, on operaattorilla oikeus saada kaupan yhteydessä luovutettu älypuhelin tai muu laite takaisin.

Edellä mainituissa tapauksissa liittymäsopimus päättyy kahden viikon kuluttua irtisanomisesta.

Liittymäsopimuksen voi irtisanoa operaattorille joko suullisesti tai kirjallisesti. Operaattorin on kuitenkin kaikissa tapauksissa lähetettävä irtisanomisesta kirjallinen vahvistus asiakkaalle. Lisäksi operaattori on oikeutettu pyytämään asiakkaalta dokumentteja, jotka todistavat syyt joiden perusteella määräaikainen liittymä irtisanotaan.

Toistaiseksi voimassa oleva liittymäsopimus

Toistaiseksi voimassa oleva liittymäsopimus on voimassa kunnes se irtisanotaan. Toistaiseksi voimassa olevan liittymäsopimuksen voi irtisanoa koska tahansa. Kun toistaiseksi voimassa oleva liittymäsopimus irtisanotaan, sopimus päättyy kahden viikon irtisanomisajalla. Tässäkin tapauksessa liittymäsopimuksen voi irtisanoa joko suullisesti tai kirjallisesti ja operaattorin on toimitettava irtisanomisvahvistus asiakkaalle kirjallisesti.

Mikäli kyseessä ei ole operaattorin vaihto, liittymäsopimuksen päättymishetkestä voi yleensä sopia operaattorin kanssa. Tällöin liittymän voi irtisanoa hyvissä ajoin esimerkiksi ennen ulkomaille muuttoa ja sopia viimeisen käyttöpäivän operaattorin kanssa. Jos kyseessä taas on operaattorin vaihto, uusi operaattori hoitaa irtisanomisen ja aikatauluttaa uuden liittymän aloitusajankohdan täsmäämään vanhan liittymäsopimuksen umpeutumiseen.

Koska liittymän irtisanomisaika on kaksi viikkoa, on asiakkaan tuolta ajalta maksettava kyseiseen liittymäsopimukseen liittyviä maksuja. Siksi operaattorin ja liittymän vaihto ei tapahdu saman päivän aikana vaan uusi liittymä aktivoituu vasta, kun irtisanomisaika on umpeutunut. Muutoin asiakas joutuisi maksamaan kahdesta liittymästä samanaikaisesti. Lisäksi sama numero ei voi olla aktiivinen kahdessa liittymässä samanaikaisesti, joten senkin puolesta vaihto on toteutettava porrastetusti.

Liittymän irtisanominen liittymän vaihdon yhteydessä

Liittymänvaihdon yhteydessä uusi operaattori hoitaa yleensä liittymän irtisanomisen vanhalta operaattorilta. Tällaisissa tilanteissa asiakas antaa uudelle operaattorille sopimuksen teon yhteydessä valtuudet hoitaa irtisanomisen. Kun uusi operaattori irtisanoo asiakkaan vanhan liittymän, asiakkaan ei itse tarvitse olla yhteydessä vanhaan operaattoriinsa liittymän irtisanomisen tiimoilta. 

Liittymän irtisanomisaika on tyypillisesti kaksi viikkoa. Tyypillisesti tulee siitä, että toistaiseksi voimassa olevien liittymien irtisanomisaika on poikkeuksetta kaksi viikkoa. Mikäli kyseessä on määräaikainen liittymäsopimus, voi operaattorin vaihdon tehdä sinä päivänä, kun kyseinen sopimus päättyy, mikäli uuteen operaattoriin on oltu yhteydessä tarpeeksi ajoissa – etenkin jos haluaa säilyttää vanhan numeronsa. Nykypäivänä suurin osa liittymistä on toistaiseksi voimassa olevia.

Numeronsiirron voi tehdä vain aktiivisesta liittymästä.Liittymän avaaminen uudelle operaattorille käy hyvinkin nopeasti. Mikäli asiakas haluaa itselleen uuden puhelinnumeron, voi liittymän parhaimillaan avata vain kävelemällä valitsemansa operaattorin liikkeeseen, tekemällä sopimuksen ja laittamalla saamansa SIM-kortin puhelimeensa. Mikäli vanhan puhelinnumeron mielii kuitenkin siirtää uudelle operaattorille, vie uuden liittymän aktivoiminen poikkeuksetta parisen viikkoa.

Numeronsiirron hoitaa aina se operaattori, jonne ollaan siirtymässä. Käytännössä uuden liittymän operaattori on yhteydessä vanhan liittymän operaattoriin ja hoitaa kaiken siirtoon liittyvän heidän kanssaan. Asiakkaan näkökulmasta hänen ei tässä kohtaa tarvitse tehdä muuta, kuin odottaa tekstiviestillä saapuvia ohjeita uuden liittymän aktivoinnista, kun liittymän vaihto on mahdollista. Asiakas saa tekstiviestitse tiedon, kun uuden operaattorin liittymä on valmis otettavaksi käyttöön. 

On hyvä muistaa, että numeronsiirron voi tehdä vain voimassa olevalle liittymälle. Asiakkaan ei siis missään nimessä tule itsenäisesti irtisanoa vanhaa liittymäänsä, mikäli haluaa siirtää vanhan puhelinnumeronsa uudelle operaattorille. Jos liittymän irtisanoo, liittymä suljetaan, minkä jälkeen asiakas ei enää saa vanhaa numeroaan – ellei hänellä ole yhtä hyvä tuuri kuin seitsemän oikein lottoajalla. 

Liittymän irtisanominen ja numeronsiirto on operaattoreille nykyisin arkipäivää, joten sitä asiakkaan on turha stressata. Toki operaattorin edustajalta on hyvä varmistaa, että tapahtuuhan sekä numeronsiirto että irtisanominen heidän toimestaan, eikä asiakkaalle jää mitään velvollisuuksia. Näin ollen molemmat osapuolet voivat olla varmoja, että asia on ymmärretty oikein.

Vaihtaessa liittymää kannattaa aina kilpailuttaa markkinoilla olevat liittymät. Joskus operaattori voi olla yhteydessä ja tarjota hyvän kuuloista liittymää, mutta jos ei ole hetkeen kilpailuttanut liittymäänsä, kannattaa ennen tarjoukseen tarttumista kilpailuttaa puhelinliittymät esimerkiksi HelppoHinnan kautta. Näin voi olla varma, että itselle löytyy omaan käyttöön parhaiten sopiva liittymä parhaalla mahdollisella hinta-laatusuhteella!

Puhelinliittymän irtisanominen eri operaattoreilla

Suomessa kuluttajansuojalaki määrittelee paljon ja sen seurauksena liittymän irtisanominen noudattaa lähtökohtaisesti samaa protokollaa jokaisen suomalaisen operaattorin kohdalla. Eroja on lähinnä siinä, millä tavalla operaattorit mahdollistavat irtisanomisen käytännössä. 

Puhelinliittymän irtisanomisessa yksi asia yhdistää kaikkia operaattoreita – määräaikaisen sopimuksen ollessa voimassa, liittymää ei voi irtisanoa ennen sopimuskauden päättymistä. Asiakkaalla on kuitenkin yleensä oikeus purkaa liittymäsopimus kesken sopimuskauden, mikäli asiakas maksaa käyttämättä jäävään sopimuskauteen kohdistuvat maksut sekä hinnaston mukaisen mahdollisen irtisanomismaksun. 

Liittymäsopimuksen irtisanominen kesken sopimuskauden tulee asiakkaalle kuitenkin yleensä kalliimmaksi kuin puhelinliittymän pitäminen sopimuskauden loppuun. Poikkeustilanteista, joissa määräaikainen sopimus voidaan irtisanoa kesken sopimuskauden veloituksetta, löytyy lisätietoa alempana artikkelissa. 

Oman sopimustyypin pääsee aina tarkistamaan oman operaattorin asiakaspalvelusta tai operaattorin omilta sivuilta, joihin pääsee kirjautumaan käyttäjätunnuksella, verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lähtökohtaisesti sopimus on aina voimassa toistaiseksi, ellei toisin ole sovittu. Toistaiseksi voimassa olevan liittymäsopimuksen voi irtisanoa kahden viikon irtisanomisajalla joko suullisesti tai kirjallisesti. Operaattorin tulee kuitenkin aina lähettää irtisanomisesta asiakkaalle kirjallisen vahvistuksen, vaikka asiakas olisi tehnyt irtisanomisen suullisesti.

Mikäli SIM-kortti tai puhelin katoaa, liittymää ei tarvitse sen takia samantien irtisanoa. Suomalaiset operaattorit tarjoavat näitä tilanteita varten sulkupalvelua. Se tarkoittaa, että operaattori sulkee liittymän väliaikaisesti. Mikäli puhelinta tai SIM-korttia ei enää löydy, voi operaattori kuolettaa kyseisen SIM-kortin ja avata asiakkaalle uuden. Mikäli SIM-kortti kuitenkin löytää tiensä takaisin omistajalleen, saadaan liittymä aktivoitua uudelleen olemalla yhteydessä operaattorin asiakaspalveluun. Kortittoman eSIM-liittymän kanssa tätä ongelmaa ei tietenkään ole.

Liittymän irtisanominen ja sulkeminen ovat siis eri asia. Irtisanominen on lopullinen päätös ja sulkeminen väliaikainen ratkaisu.

DNAn logoSeuraavaksi käydään läpi, miten liittymän voi irtisanoa eri operaattoreiden kohdalla. Seuraavat vaihtoehdot on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun kyseessä ei ole operaattorin vaihto toiselle, vaan oma liittymä halutaan joko sulkea väliaikaisesti tai irtisanoa kokonaan. Mikäli liittymä irtisanotaan omatoimisesti, omaa vanhaa numeroa ei voi siirtää uudelle operaattorille!

DNA puhelinliittymän irtisanominen

DNA tarjoaa kaksi tapaa irtisanoa liittymän. Liittymän irtisanomisen voi tehdä itse ”Minun palveluni” -palvelun kautta tai olemalla yhteydessä DNA:n asiakaspalveluun. DNA:n asiakaspalvelu palvele liittymän sulkuasioissa vuorokauden ympäri. Sulkupalvelu on tarkoitettu käytettäväksi silloin, kun puhelin esimerkiksi varastetaan, ei normaaleissa irtisanomistilanteissa.

Elisan logoElisa puhelinliittymän irtisanominen

Elisalla helpoin tapa irtisanoa liittymä on tehdä se ”OmaElisa”-palvelussa. Toinen vaihtoehto on olla yhteydessä Elisan asiakaspalveluun. Myös Elisalla on sulkupalvelu, joka palvelee ympäri vuorokauden. Sulkupalveluun tulee ilmoittaa, jos oma puhelin liittymineen on kadonnut väärinkäytösten ehkäisemiseksi, mutta sinne ei tule olla yhteydessä kiireettömissä irtisanomistilanteissa.

Liittymän irtisanominen kirjautumalla ”OmaElisa” -palveluun

 1. Kirjaudu sisään.
 2. Valitse liittymänumero, joka on tarkoitus irtisanoa.
 3. Valitse ”Sopimustiedot” ja valitse irtisanottavan liittymän alta ”Päätä sopimus”.
 4. Varmista, että kirjallinen irtisanomisvahvistus toimitetaan sinulle.

Puhelinliittymän voi irtisanoa myös asioimalla Elisan liikkeessä.

Telian logoTelia puhelinliittymän irtisanominen

Myös Telialla liittymän sulkeminen tapahtuu helpoiten joko ”Minun Telia” -palvelun kautta tai soittamalla asiakaspalveluun. Telian sulkupalvelu hätätilanteissa palvelee ympäri vuorokauden. Myös Telialla sulkupalvelu on tarkoitettu kiireellisiin liittymän sulkuihin, ei tavallisia irtisanomisia varten.

Liittymän irtisanominen kirjautumalla ”Minun Telia” -palveluun

 1. Kirjaudu sisään.
 2. Valitse ”Liittymäni ja palveluni” -sivulta liittymä, joka on tarkoitus irtisanoa.
 3. Valitse ”Hallinnoi liittymääsi” -otsikon alta ”Sopimuksen irtisanominen”.
 4. Täytä tarvittavat tiedot.
 5. Varmista, että kirjallinen irtisanomisvahvistus toimitetaan sinulle.

Irtisanomisen voi hoitaa myös käymällä hoitamassa irtisanomisen Telia Kaupassa.

Moi Mobiilin logoMoi Mobiili puhelinliittymän irtisanominen

Moi Mobiilin liittymän voi sulkea väliaikaisesti ”Mun Moi” -palvelun kautta. Kyseinen palvelu on Moi Mobiilin asiakkaille tuttu, sillä käytännössä kaikki liittymään liittyvät asiat hoidetaan sitä kautta. Moi Mobiilin asiakaspalvelu ei palvele ympäri vuorokauden, mutta arkisin kello 8:00-18:00 sulkuilmoituksen voi tehdä myös Moi Mobiilin asiakaspalveluun.

Moi Mobiilin liittymän voi irtisanoa ainoastaan soittamalla Moi Mobiilin asiakaspalveluun tai jättämällä heille yhteydenottopyynnön, jotta he soittavat asiakkaalle.

Puhelinliittymäsopimuksen irtisanominen poikkeustilanteissa

Yleensä puhelinliittymän sopimus irtisanotaan normaaleissa olosuhteissa. Tällöin irtisanominen hoituu ilmoituksella operaattorille ja irtisanomisen ajankohta riippuu sopimuksesta. Puhelinliittymän voidaan kuitenkin irtisanoa päättymään samantien, jos jompikumpi sopimuksen osapuolista – operaattori tai asiakas – on rikkonut sopimusehtoja.

Edellisessä kappaleessa käytiin läpi puhelinliittymän irtisanominen normaaleissa olosuhteissa. Niissä irtisanomisaikaan vaikuttaa puhelinliittymän tyyppi, kun taas poikkeustilanteissa irtisanominen tapahtuu jonkin rikkomuksen tai muun tapahtuman seurauksena.

Suomessa laki on aina lähtökohtaisesti kuluttaja-asiakkaan puolella. Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus irtisanoa liittymäsopimus päättyväksi heti, mikäli operaattori muuttaa sopimusehtojaan kuluttaja-asiakkaan vahingoksi tai muutoin asiakasta kohtaan epäedulliseksi. Tällaisissa tilanteissa kuluttaja-asiakkaalla on oikeus irtisanoa myös määräaikainen sopimus. Ainoa poikkeus jolloin irtisanomista ei voi tehdä, on verotuksen muutoksista johtuva hinnan nousu, johon operaattori ei ole itse voinut vaikuttaa.

Vaikka laki on kuluttaja-asiakkaan puolella, myös operaattorilla on oikeus sulkea liittymä tietyissä tilanteissa. Tilanne on silloin, jos kuluttaja-asiakas on rikkonut sopimusehtoja operaattorin suuntaan. Lähes aina irtisanomiseen johtaa tilanne, jossa kuluttaja-asiakas ei ole maksanut liittymää koskevaa erääntynyttä laskua. 

Operaattorilla ei kuitenkaan ole oikeutta irtisanoa liittymää, jos

 • erääntyneen laskun suuruus on alle 50 €
 • erääntynyt laskut koskee jotain muuta kuin viestintäpalvelua
 • erääntynyt lasku on maksettu kahden viikon kuluessa maksukehotuksesta
 • erääntyneen laskun laiminlyönti johtuu sairaudesta, työttömyydestä tai muusta vastaavasta syystä, minkä lisäksi erääntynyt lasku on maksettu kuukauden kuluttua maksukehotuksen lähettämisestä
 • kuluttaja-asiakas on riitauttanut laskun tai sen osan ennen laskun eräpäivää sekä maksanut riidattoman osan ajallaan

Tilanteissa, joissa operaattorilla on oikeus irtisanoa liittymäsopimus, tulee operaattorin ensin sulkea liittymä. Sulkemisen jälkeen operaattorin pitää odottaa kuukausi, ennen kuin se voi irtisanoa liittymäsopimuksen. 

Suomalaisten kuluttajien keskuudessa määräaikaisilla puhelinliittymäsopimuksilla on harmillisen huono maine sitovuutensa vuoksi. Määräaikaisiin liittymiin saa kuitenkin usein hyviä tarjouksia, jotka voivat sopimusaikana säästää asiakkaan liittymäkuluissa pitkän pennin. Mikäli hommat eivät määräaikaisen sopimuksen ollessa voimassa toimi, myös asiakkaalla on tietyissä poikkeustilanteissa oikeus purkaa määräaikainen sopimus.

Esimerkiksi teleoperaattori DNA kertoo, että kaikki kuuluvuusongelmiin liittyvät tapaukset käsitellään aina tapauskohtaisesti. DNA on kertonut, että mikäli yhteys ei toimi asiakkaan kotiosoitteessa DNA:n ehtojen mukaisesti, voivat he sen takia tarvittaessa purkaa myös määräaikaisen sopimuksen. Toki DNA ensin tutkii, onko yhteysongelma heidän suunnaltaan korjattavissa. 

Huomioitavaa kuitenkin on, että ehdoissa yhteyksien nopeudet on ilmoitettu erilaisilla vaihteluväleillä, eli operaattorit eivät koskaan lupaa, että puhelinliittymän yhteydet toimisivat aina maksiminopeudella. Lisäksi nykypäivänä rakentamisessa käytetään materiaaleja, jotka saattavat heikentää yhteyksien kuuluvuutta. Mikäli yhteysongelmat johtuvat rakennusmateriaaleista, ei määräaikaisen liittymäsopimuksen purku välttämättä onnistu. 

Myös Telia kertoo ottavansa yhteysongelmat tarkempaan tarkasteluun asiakkaan edun vuoksi. Telialla tekniset asiantuntijat tutkivat asiakkaan ilmoittaman yhteysongelman ja  mikäli kuuluvuudessa tai nopeudessa ilmenee syitä purkaa sopimus, lupaa Telia, että irtisanomisesta ei koidu ylimääräisiä kustannuksia asiakkaalle.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto kuitenkin muistuttaa, että nykyisin kuuluvuus- tai yhteysongelmien takia tapahtuvat liittymäsopimuksen purut ovat erittäin harvinaisia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kuitenkin kuluttaja-asiakkaan puolella ja korostaa, että asiakkaalla on oikeus purkaa määräaikainenkin sopimus jos operaattori syyllistyy virheeseen tai olennaiseen sopimusrikkomukseen.

Mikäli asiakas kokee yhteysongelmien olevan niin pahoja, että sopimuksen purkua tulisi harkita, neuvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto olemaan yhteydessä suoraan operaattoriin asian selvittämiseksi. Omien arvioiden tueksi kannattaa kirjata ylös esimerkiksi ongelma-ajankohdat, niiden kesto sekä millaisessa paikassa ne esiintyivät.

Kuluttajan peruutusoikeus etämyynnissä

Etämyynnillä tarkoitetaan sellaista kaupankäyntiä, joka ei tapahdu kasvotusten. Operaattoreiden kohdalla etämyynti tapahtuu tyypillisesti niin, että operaattorin edustaja on puhelimitse asiakkaaseen yhteydessä ja puhelun aikana asiakas antaa suullisen hyväksynnän sopimukselle. Etämyyntiä koskevat hieman erilaiset peruutusoikeudet, kuin tavallisessa kaupankäynnissä.

Etämyynnissä operaattorin edustaja lähettää kirjallisen sopimuksen asiakkaalle vasta sopimuksen teon jälkeen, sillä etänä myyjän ja ostajan ei ole mahdollista käydä yhdessä läpi sopimusta ja sopimusehtoja samalla tavalla kuin kasvokkain käydyssä kaupanteossa.

Kuluttaja-asiakkaalla on etämyynissä peruutusoikeus.Lain mukaan etämyynnistä on kyse silloin, kun sopimus syntyy joko yhtä tai useampaa etäviestintä käyttämällä etämyyntiä varten luodussa myyntijärjestelmässä. Etäviestimellä tarkoitetaan tässä yhteydessä internetiä, sähköpostia, tekstiviestiä, puhelinta, televisiota, postimyyntiluetteloa, kuponkia tai muuta sellaista välinettä, mitä voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat läsnä yhtä aikaa.

Etämyynnissä asiakkaalla on tekemälleen tilaukselle 14 vuorokauden etämyynnin peruutusoikeus liittymäsopimuksen tilausvahvistuksen toimittamisesta. Liittymäsopimusta tehdessä peruutusoikeus tarkoittaa sitä, että asiakas voi irtisanoa liittymäsopimuksen 14 vuorokauden kuluessa, vaikka hän olisi antanut suullisen suostumuksen määräaikaiseen sopimukseen. Toki peruutusoikeus koskee myös etänä tehtyjä toistaiseksi voimassa olevia liittymäsopimuksia.

Peruutusoikeus perustuu siihen, että asiakkaalla on paremmat lähtökohdat ymmärtää ja sisäistää sopimus sekä sen ehdot, kun hän voi lukea sopimuksen kirjallisena. Puolestaan kun sopimusta ei tehdä etänä, on ostopäätös sitova. Tällöin määräaikaista sopimusta ei voi enää peruuttaa ennen sopimuskauden päättymistä. 

Peruutusoikeus on olemassa asiakkaan eduksi. Mikäli tuotetta tai palvelua on kuitenkin käytetty peruutusjakson aikana, on yrityksellä – tässä tapauksessa operaattorilla – oikeus laskuttaa asiakasta mahdollisesta käytöstä.

Mikäli kyseessä ei ole eSIM-liittymä, toimitetaan asiakkaalle konkreettinen SIM-kortti, mikä luokitellaan tuotteeksi. Tuotteen toimitustavalla ei ole merkitystä, eli vaikka toimitustavaksi sovittaisiin nouto myymälästä, kyseessä on etämyynti, kun itse sopimus on tehty etänä.

Puhelinliittymän irtisanominen kuolemantapauksissa

Kuolemantapauksissa liittymän irtisanomisen hoitaa tyypillisesti kuolleen henkilön läheinen tai kuolinpesä. Kuolemantapauksissa liittymän saa irtisanottua, vaikka kyseessä olisi määräaikainen liittymä.

Irtisanomisesta tulee aina toimittaa kirjallinen vahvistus. Koska kirjesalaisuus jatkuu kuoleman jälkeen, operaattorit eivät lähtökohtaisesti voi lähettää irtisanomisvahvistusta kuolleen henkilön läheiselle, ellei läheinen ole kuolleen henkilön virallinen edunvalvoja. Sähköpostit toki rinnastetaan usein omaisten oikeuteen avata kuolleen henkilön kirjeet, mutta operaattorit voivat itsenäisesti päättävää tapauskohtaisesti vaadittavista tiedoista.

Mikäli irtisanomisilmoituksen tehnyt henkilö haluaa liittymän loppulaskun tai kirjallisen vahvistuksen irtisanomisesta omaan osoitteeseensa, vaihdetaan liittymälle uusi laskutusosoite, jonne loppulasku ja irtisanomisvahvistus lähetään. Tarvittaessa kuolintapauksissa liittymälle voidaan tehdä myös omistussuhteen muutos veloituksetta, mikäli se helpottaa asioiden hoitamista.

Eri operaattorit toimivat hieman eri tavoin kuolemantapauksissa.

Kun Elisa saa tiedon kuolemasta väestörekisterikeskuksesta, lähettää se automaattisesti omistajanvaihtolomakkeen lähiomaiselle. Mikäli lähiomainen ei reagoi omistajanvaihtoon kuukauden kuluessa, puheliittymät sulkeutuvat automaattisesti. Mikäli kuolleella on Elisan laajakaistan tai Elisa Viihde -palvelu, niiden osalta irtisanomisesta pitää ilmoittaa erikseen, mutta mitään asiakirjoja Elisa ei vaadi todisteeksi.

Telia puolestaan edellyttää kuolleen omaiselta tai asioiden hoitajalta yhteydenottoa asiakaspalveluun liittymien sulkemiseksi. Mikäli kuolleen henkilön henkilötunnus on asiakastiedoissa, Telian asiakaspalvelu näkee kuolemantapauksen suoraan väestörekisteristä, eikä näin ollen edellytä toimittamaan erillisiä asiakirjoja liittymän sulkemiseksi.

DNA:lle kuolleen henkilön liittymien sulkemiseen riittää pelkkä omaisen ilmoitus, eikä erillistä todistelua tarvita. Ilmoituksen jälkeen liittymä siirtyy kuolinpesän nimiin, mikä voi sitten päättää irtisanotaanko liittymät vai siirretäänkö ne jonkun toisen henkilön nimiin.