Uusi asbestilainsäädäntö astui voimaan vuoden 2016 alussa. Valtioneuvoston asetus (978/2015) tarkoittaa käytännössä, että kaikkiin ennen vuotta 1994 rakennettuihin kiinteistöihin pitää tehdä asbestikartoitus ennen purkutöihin ryhtymistä. Kartoituksella selvitetään, onko purettavissa rakenteissa asbestia ja kartoituksen perusteella valitaan sopiva purkutapa ja riittävä suojaus asbestipurkutyötä tekevien työturvallisuuden kannalta ja asbestikuitujen leviämisen estämiseksi.

Suomessa asbestin käyttö oli erittäin yleistä 1960- ja 1970 –luvun talonrakennustyömailla ja sitä käytettiin eristeissä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maaleissa, liimoissa, rakennuslevyissä, kaakeleissa, muovimatoissa, palokatkoeristeissä sekä monissa vesikatto– ja julkisivumateriaaleissa. Purkutöitä löytyy edelleen paljon, sillä käytetystä asbestista määristä lähes puolet löytyy edelleen suomalaisten kodeista.

-Ennen nykyisen lainsäädännön voimaantuloa esimerkiksi purkutöiden jälkeen tehtävien siivousten tasoa ei ole valvottu johdonmukaisesti ja joissain kohteissa valvonta on saattanut perustua jopa vapaaseen tahtoon, kertoo Raksystems Insinööritoimiston johtava sisäilma-asiantuntija Elina Saukko.

Asbestilajeja on useita ja ne ovat kaikki terveydelle vaarallisia. Asbestia löytyy suuresta osasta suomalaista rakennuskantaa.

Asbestista irtoava pöly on niin hienoa, että ilmassa leijuessaan sitä on mahdotonta havaita paljain silmin. Turvallista alistumisen minimitasoa ei ole ja hengittäessä ohuimmat asbestikuidut päätyvät keuhkoihin aiheuttaen pahimmassa tapauksessa keuhkosyöpää, asbestoosia ja vatsaontelosyöpää. Mikäli asbestille altistunut henkilö lisäksi tupakoi, riski sairastua syöpään kymmenkertaistuu. Asbestille altistumisesta johtuvia terveyshaittoja voidaan huomata vasta vuosienkin päästä, sillä tyypillistä asbestisairauksille on pitkä itämisaika. Esimerkiksi asbestisyöpien määrän ennakoidaan olevan korkeimmillaan 2010- luvun alkupuoliskolla. Asbestipurkumenetelmät ovat nykyään turvallisia ja tarkasti valvottuja, eikä purku tule enää vaikuttamaan asbestipurkutekijöiden terveyteen.

Ilman kunnollista valvontaa on käytännössä ollut vaikea varmistua siitä, onko siivoukseen käytettävien imurien suodatustaso riittävän hyvä, ovatko siivoukseen käytettävät välineet puhtaat tai onko purettavista materiaaleista päässyt asbestikuituja muihin ympäröiviin tiloihin. Uusi asetus asbestipurkutöiden turvallisuudesta velvoittaa purkutöihin ryhtyvän työnantajan tekemään turvallisuussuunnitelman sekä ennakkoilmoituksen purkutöistä. Asbestipurkutöiksi määriteltyjä tehtäviä saa tehdä vain henkilö, joka on merkitty aluehallintoviraston asbestipurkutyöluparekisteriin.

-Asbestikartoitusta suositellaan tehtäväksi aina ennen korjausrakentamista, jolloin rakenteissa oleva asbesti havaitaan ajoissa ja projekti pidetään aikataulussa, jatkaa Elina Saukko.

Asbestikartoituksen ja siihen liittyvien töiden kulut maksaa tilaaja, mikä käytännössä nostaa remonttikustannuksia niin taloyhtiössä kuin muissakin yksityisissä tai julkisissa kiinteistöjen saneerauksissa. Viime kädessä uudella asetuksella pyritään lisäämään turvallisuutta ja välttämään terveysriskejä. Uudella asbestilainsäädännöllä suojataan purkutyöntekijää ja asukasta.