Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Vaasan sähkö

Vaasan Sähkö on suomalainen sähköyhtiö. Alunperin Vaasan Sähkön tavoitteena oli perustamisaikanaan vuonna 1892 valaista Vaasan kauniit kadut, mutta vuosien saatossa yhtiön liiketoiminta on kasvanut ja kehittynyt vastaamaan asiakkaiden tarpeeseen myös Vaasan ulkopuolella. Vaasan Sähkön kotipaikkana toimii kuitenkin edelleen nimensä mukaisesti Vaasa.

Vaasan Sähkö palvelee nimestään huolimatta asiakkaita kaikkialla Suomessa. Vaasan Sähkön toiminnan keskipisteet ovat sähkökaupassa, kaukolämmössä sekä sähkönsiirrossa. Sähköä Vaasan Sähkö myy kaikkialle Suomen mantereelle ja lisäksi kaukolämpöä Vaasassa sijaitseviin kohteisiin.

Vaasan Sähkö logo

Vaasan Sähkön rinnalla toimiva Vaasan Sähköverkko Oy puolestaan hoitaa Vaasan alueella sähkönsiirtoa. Kaukolämpö tai sähkönsiirto on siis mahdollista saada Vaasan Sähköltä vain rajatulle alueelle Vaasan alueella, mutta sähköenergiaa heiltä voi ostaa minne tahansa Manner-Suomeen.

Vaasan Sähkö pyrkii olemaan ympäristöystävällinen energiayhtiö. Vuonna 2019 Vaasan Sähkön myymän sähkön alkuperä jakaantui eri energialähteiden kesken niin, että vähiten myytiin fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä. Uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä myytiin puolestaan eniten ja ydinvoimalla tuotettua sähköä hieman vähemmän kuin uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Kyseisenä vuonna Vaasan Sähkön myymän sähkön hiilidioksidin ominaispäästöt olivat 153 grammaa kilowattitunnilta (kWh).

Vaasan Sähkö kertoo kotisivuillaan neljä hyvää syytä siihen, miksi heidän asiakkuutensa kannattaa. Ensinnäkin Vaasan Sähkö kertoo heidän hintatasonsa olevan keskimääräistä edullisempi. Toiseksi, Vaasan Sähkö kertoo pyrkivänsä läpinäkyvään ja selkeään hintapolitiikkaan aina ja ilman yllätyksiä. Kolmanneksi, Vaasan Sähkö pyrkii pitämään sähkön hinnan mahdollisimman vakaana. Ja neljänneksi, Vaasan Sähkö pyrkii tarjoamaan asiakkailleen aina mahdollisimman vihreää ja ympäristöystävällistä sähköä.

Vaasan Sähköverkko logo

Vaasan Sähkö myös ostaa asiakkailtaan mielellään asiakkaan aurinkopaneelien tuottaman ylijäämäsähkön. Mahdollisesta pientuotannosta asiakas voi ilmoittaa Vaasan Sähkölle sopimuksenteon yhteydessä lisätiedoissa.

Vaasan Sähkön hinnasto perustuu kolmeen eri mittaustapaan – yleissähköön, yösähköön sekä kausisähköön. Eri tahot saattavat kutsua edellä mainittuja eri termeillä, mutta nämä kolme mittaustapaa ovat vakioita. Käytännössä tämä tarkoittaa, että asiakkaan nykyinen sähkömyyjä voi myydä asiakkaalle aikasähköä, mutta kun asiakas siirtyy Vaasan Sähkön asiakkaaksi, myydäänkin hänelle yösähköä – nimi on eri, mutta myytävä sähkö samaa.

Yleissähkö

Vaasan Sähköllä, kuten muissakin sähköyhtiöissä, yleissähköä myydään yleensä kerros- ja rivitalokoteihin sekä omakotitaloihin joissa lämmitysmuoto on jokin muu kuin sähkö, kuten öljy, puu, maalämpö tai kaukolämpö. Lisäksi yleissähköä käytetään usein myös vapaa-ajan asunnoissa. Yleissähkön hinta ei muutu vuorokauden- tai vuodenajan mukaan ja siksi se ei ole paras vaihtoehto sähkölämmitteisiin koteihin, joissa on varaava lämmitysjärjestelmä.

Yleissähkö sopii parhaiten koteihin, joissa sähkönkäyttö on suhteellisen vähäistä, ja joissa sähkönkäyttö ajoittuu päiväsaikaan. Kuitenkin, jos sopimusta tehtäessä asiakkaalla ei ole tietoa oman kodin mittaustavasta, on yleissähkö turvallinen valinta, sillä se on kaikista yleisin mittaustapa. Tarpeen vaatiessa sähkösopimuksen voi päivittää toiseen, joissa on eri mittaustapa.

Yösähkö

Siinä missä yleissähkö ei ole paras vaihtoehto sähkölämmitteisiin omakotitaloihin, joissa on varaava lämmitysjärjestelmä, yösähkö puolestaan on. Sitä käyttävät tyypillisesti sekä sähkölämmittäjät että muut kiinteistöt, joissa suurin sähkönkulutus joko ajoittuu tai on mahdollista ajoitaa yöaikaan.

Yösähkön hinnoittelu Vaasan Sähköllä perustuu siihen, että siinä on kaksi eri hintaa – päivä- ja yösähkön hinta. Näistä kahdesta yösähkö on asiakkaalle edullisempaa. Yösähkön edullisempi hinta perustuu siihen, että öisin sähköä käytetään lähtökohtaisesti vähemmän. Kyseessä on siis puhdas kysynnän ja tarjonnan laki – kun kysyntää sähkölle on päiväsaikaan enemmän, on hinta silloin kalliimpaa ja öisin päinvastoin. Vaasan Sähköllä yösähkön hinnoittelu on voimassa joka päivä 22:00-07:00.

Kausisähkö

Vaasan Sähkön myymä kausisähkö puolestaan on palvelee parhaiten koteja ja muita kohteita, joissa sähkön käyttö on suurta ja suurin sähköntarve ajoittuu kesäaikaan. Kausisähkön hinnoittelu perustuu kahteen eri hintaan – talviarkipäivän ja muun ajan hintaan, joista talviarkipäivän hinta on muuta aikaa kalliimpaa. Vaasan Sähköllä talviarkipäivän hinta on voimassa vuosittain 1.11.-31.3. maanantaista lauantaihin 7:00-22:00 välillä.

Vaasan Sähkön sähkösopimukset

Vaasan Sähkö tarjoaa asiakkailleen eri mittaisia ja eri tyyppisiä sähkösopimuksia. Kaikkia Vaasan Sähkön sähkösopimuksia yhdistää se, että niiden kaikkien sähkö on pyritty tuottamaan mahdollisimman vihreästi ja ympäristöystävällisesti. Sähkösopimus Vaasaan on myös paikallisten mielestä kannattavaa ottaa tältä yhtiöltä

Vaasan Sähkön sähkösopimusta pohtiessa kannattaa tehdä sähkön kilpailutus. Sähkösopimukset kannattaa kilpailuttaa, vaikka olisi jo päättänyt ottaa uuden sopimuksen Vaasan Sähköltä. Kilpailutus takaa sen, että asiakas saa itselleen varmasti parhaiten sopivan sähkösopimuksen. Sopivalla sähkösopimuksella kotitalous säästää vuodessa niin rahaa, sähköä kuin ympäristöäkin. Mikä parasta, kilpailutuksen yhteydessä usein oppii uutta sähkösopimuksista sekä niiden eroista!

Mitä puolestaan tulee siihen, että Vaasan Sähkö kertoo myyvänsä ilmastoystävällistä sähköä – asiakas saattaa miettiä miten hän voi olla varma siitä, että juuri hänen kotiinsa tulee juuri hänen valitsemaansa sähköä. Vastaus on valitettavasti ettei mitenkään – kuten ei muidenkaan sähköyhtiöiden kohdalla. Se, mikä kuitenkin on varmaa on, että mikäli asiakas ostaa ympäristöystävällistä sähköä, kuten tuulivoimalla tuotettua sähköä, Vaasan Sähkö tuottaa asiakkaan käyttämän määrän sähköä tuulivoimalla.

Vaasan Sähkö – kuten muutkaan sähköyhtiöt – eivät saa myydä esimerkiksi tuulivoimalla tuotetuksi sähköksi varmennettua sähköä yhtään enempää, kuin mitä sähköyhtiö on sitä tuottanut tai muualta hankkinut. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä useampi asiakas valitsee itselleen ympäristöystävällisen sähkön, sitä enemmän sitä maailmaan myös tuotetaan.

Tuulivoima-sopimus myy tuulivoimalla tuotettua sähköä.

Sähköä tarvitaan kuitenkin Suomessa ja maailmassa koko ajan tietty määrä ja sitä voidaan tuottaa useilla eri tavoilla. Tällöin, mitä useampi asiakas valitsee itselleen ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä, sitä suurempi osuus maailman sähköstä myös tuotetaan kestävällä tavalla. Vaikka sähköä on siis mahdotonta siirtää koteihin juuri sen mukaan, mitä sähköä asiakas on ostanut, vaikuttaa sopimuksessa valittu sähkön tuotantotapa isossa kuvassa ympäristön hyvinvointiin.

Ilmastosähkö

Ilmastosähkö on Vaasan Sähkön myymä ilmastoystävällinen, määräaikainen sähkösopimus. Valitsemalla Ilmastosähkö-sopimuksen, asiakas vaikuttaa omilla valinnoillaan puhtaamman ilmaston toteutumiseen. Ilmastosähkö-sopimuksen sähkön tuotanto on täysin päästötöntä. Ilmastosähkö-sopimuksen sähkö tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä sekä ydinvoimalla.

Ilmastosähkö-sopimuksen hinnoittelu on kiinteä. Tämä tarkoittaa, että sähkön hinta pysyy samana koko sopimuskauden, huolimatta sähkömarkkinoilla tapahtuvasta hintojen heilahtelusta. Kiinteä hinta tuo asiakkaalle huolettomuutta elämiseen liittyviin kuluihin. Kun sekä sopimus että hinta on kiinteä, asiakkaan ei tarvitse murehtia sähköasioista ennen sopimuskauden loppua. Ilmastosähkö-sopimuksen saa joko 12 tai 24 kuukaudelle, eli toisin sanoen joko vuodeksi tai kahdeksi vuodeksi.

Vaasan Sähkö pitää kuitenkin huolta asiakkaistaan ja näin ollen heiltä ollaan asiakkaaseen yhteydessä kun Ilmastosähkö-sopimuksen määräaika alkaa lähentyä loppuaan. Vaasan Sähkö antaa asiakkaalle uuden tarjouksen seuraavalle sopimuskaudelle sen verran aikaisin, että halutessaan asiakas ehtii kilpailuttamaan sähkösopimuksensa ennen uuden sopimuksen hyväksymistä.

Mikäli asiakas ei halua jatkaa sopimusta määräaikaisena, jatkuu sopimus määräajan päättymisen jälkeen Vaasan Sähkön erikseen ilmoittamilla hinnoilla toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena. Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen irtisanomisaika on kaksi viikkoa.
Mikäli asiakas puolestaan irtisanoo määräaikaisen Ilmastosähkö-sopimuksen vähintään kaksi viikkoa ennen sopimuskauden loppua, päättyy sopimus kokonaan sopimuskauden lopussa.

Määräaikaisten sopimusten kanssa kannattaa huomioida, että ne eivät ole irtisanottavissa kesken sopimuskauden ilman erityistä syytä. Tästä syystä asiakkaan kannattaa olla varma tarpeestaan etenkin ennen kahden vuoden määräaikaisen sopimuksen tekemistä. Toki tyypillisesti sähkösopimukset ovat sidottuja kohteeseen, johon ne on hankittu. Tällaisissa tilanteissa muuttaminen pois kodista, johon sähkösopimus on tehty, raukaisee sopimuksen. Tämä kannattaa kuitenkin aina varmistaa sähkönmyyjältä määräaikaisen sopimuksen tekovaiheessa.

Vaasan Sähköllä sähkösopimukset koskevat sopimuksissa määriteltyjä sähkönkäyttöpaikkoja. Tällöin asiakkaan muuttaessa kyseisen kotitalouden sähkösopimus päättyy. Asiakas voi muuttotilanteissa kuitenkin tehdä Vaasan Sähkön kanssa uuden määräaikaisen sähkösopimuksen uuteen kotiin sillä hetkellä voimassaolevilla hinnoilla. Tällöin asiakkaan tulee ilmoittaa Vaasan Sähkölle sähkön käyttöpaikan muuttumisesta minimissään kaksi viikkoa ennen muutoksen voimaantuloa.

Vaasan Sähköllä on oikeus periä väärin perustein irtisanotusta määräaikaisesta sopimuksesta sopimussakkona 20 % jäljellä olevan sopimuskauden arvioidusta kokonaislaskutuksesta. Sopimussakon minimimäärä on 50 euroa ja tämä summa sisältää arvonlisäveron 24 %.

Tuulisähkö

Tuulisähkö-sopimus on ympäristöystävällinen, toistaiseksi voimassa oleva Vaasan Sähkön tarjoama sähkösopimus. Ostamalla Tuulisähkö-sopimuksen tuulivoimalla tuotettua sähköä, asiakas edistää omalta osaltaan Suomessa käytettävän uusiutuvan energian käytön lisääntymistä.

Tuulivoima on ehdottomasti yksi puhtaimmista tuotantomuodoista, joilla sähköenergiaa tuotetaan. Tuulisähkö-sopimuksen sähkö on nimensä mukaisesti on tuulivoimalla tuotettua, täysin päästötöntä sähköä. Vaasan Sähkön myymä Tuulisähkö-sopimuksen sähkö tuotetaan Suomessa. Vaasan Sähköllä on tuulipuistoja Vaasassa, Kristiinankaupungissa, Torniossa ja Ilmajoella.

Tuulisähkö-sopimuksen hinta saattaa muuttua sopimuksen tekohetkestä, sillä se ei sisaruksensa Ilmastosähkö-sopimuksen tavoin ole määräaikainen vaan toistaiseksi voimassa oleva. Kuitenkin, mikäli sähkön hinta Tuulisähkö-sopimuksessa tulee muuttumaan, Vaasan Sähkö ilmoittaa siitä asiakkaalle hyvissä ajoin etukäteen, jolloin asiakas voi halutessaan vaihtaa toiseen sähkösopimukseen ennen kuin uudet hinnat astuvat voimaan.

Lain mukaan sähköyhtiön on ilmoitettava asiakkaalle toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hintojen muutoksista kuukautta ennen hintamuutoksen voimaantuloa. Mikäli asiakas ei ilmoituksen vastaanotettuaan irtisano sopimustaan vähintään kahta viikkoa ennen hintamuutoksen voimaantuloa, katsotaan asiakkaan hyväksyneen muutokset. Huomioitavaa kuitenkin on, että viranomaisten asettamat sähkön hintaan kohdistuvat maksut, kuten verot ja muut, sähkön myyjällä on oikeus siirtää sopimushintoihin sellaisinaan ilman ilmoituksia.

Perussähkö

Perussähkö-sopimus on Vaasan Sähkön myymä edullinen toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Perussähkö-sopimuksen sähkö tuotetaan useilla eri tuotantolähteillä, eli se on niin sanottua sekasähköä. Sekasähkö on tyypillisesti sähköyhtiöiden myymää edullista sähköä. Sen tuotannossa käytetään edullisia tuotantotapoja, kuten tuulivoimaa, ydinvoimaa sekä fossiilisia energianlähteitä.

Perussähkö-sopimus on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus, joten asiakas voi irtisanoa sen koska vain kahden viikon irtisanomisajalla. Tämä tarkoittaa, että asiakas voi ilman määräaikoja kilpailuttaa sähkösopimuksensa ja vaihtaa sen toiseen hyvinkin nopeasti.

Koska Perussähkö-sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, sen hinnat voivat muuttua kuten Tuulisähkö-sopimuksenkin hinnat. Vaasan Sähkö on kuitenkin velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle hyvissä ajoin mikäli sopimukseen on kohdistumassa hintojen muutoksia. Perussähkö-sopimuksen hinnoitteluun pätevät samat säännökset kuin yllä mainitussa Tuulisähkö-sopimuksen kappaleessa kerrotaan.

Siirtyminen Vaasan Sähkön asiakkaaksi

Siirtyminen Vaasan Sähkön asiakkaaksi on tehty asiakkaalle helpoksi. Vaasan Sähkö hoitaa siirtymätilanteessa asiakkaan puolesta asiat asiakkaan vanhan sähköyhtiön kanssa sekä ilmoittaa muutoksesta myös muille sähkön toimitukseen liittyville sidosryhmille.

Kun asiakkuus siirtyy Vaasan Sähkölle, Vaasan Sähkö irtisanoo asiakkaan sen hetkisen sähkösopimuksen asiakkaan puolesta vanhasta sähköyhtiöstä. Huomioitavaa kuitenkin on, että mikäli asiakkaalla on määräaikainen sähkösopimus toisaalle, sitä ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden. Tällaisissa tilanteissa asiakas voi siirtyä toisen sähköyhtiön – tässä tapauksessa Vaasan Sähkön – asiakkaaksi vasta kun määräaikainen sopimus on päättynyt.

Sopimus kannattaa solmia Vaasan Sähkön kanssa viimeistään 15 vuorokautta ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä. Näin voidaan varmistua siitä, että muutokset saadaan tehtyä ongelmitta, eikä asiakkaan sähkönjakeluun tule katkoksia.

Kun asiakas vaihtaa sähköyhtiöstä toiseen, on siirtymäaika aina noin pari viikkoa. Tämä pätee myös silloin, kun asiakas siirtyy Vaasan Sähkön asiakkaaksi. Asiakas ei siis voi tänään tehdä uutta sähkösopimusta uuteen yhtiöön ja odottaa, että se astuu voimaan huomenna. Tämä johtuu siitä, että vanhan sopimuksen irtisanominen, sähkönsiirtoyhtiölle ilmoittaminen ja muiden käytännön asioiden hoitaminen vie sähköyhtiöiltä aikaa parisen viikkoa.

Vaasan Sähkön sähkösopimus muuton yhteydessä

Poikkeuksena yllä mainittuun ovat muuttotilanteet. Kun on muuttamassa uuteen kotiin, jonne ei ole vielä tehty sähkösopimusta, on sähkösopimus mahdollista saada voimaan normaalia protokollaa nopeammin. Parhaimmillaan sähkösopimuksen voi saada voimaan jo saman päivän aikana ja sitä myötä myös sähköt uuteen kotiin.

Vaasan Sähkön ohjeistus tällaisissa kiireellisissä tilanteissa on soittaa heille empimättä. Vaasan Sähkön kotisivuilta löytyy puhelinnumerot, joihin asiakkaiden tulee olla yhteydessä muuttotilanteissa, joissa sähkösopimuksella on kiire. Suurin mahdollisuus saada sähköt saman päivän aikana on, kun Vaasan Sähköön on yhteydessä ennen kello 12:00 päivällä.

Sähköjen päälle saaminen ei kuitenkaan ole täysin riippuvaista Vaasan Sähköstä, vaan asiaan vaikuttaa myös paikallisen sähkönsiirtoyhtiön nopeus saada sähköt kytkettyä. Paikallinen sähköverkkoyhtiö on siis se taho, joka konkreettisesti kytkee asiakkaan kodin osaksi paikallista sähköverkkoa. Vaasan Sähkö hoitaa asiakkaan puolesta myös sähkön siirtosopimuksen tekemisen asiakkaan paikallisen sähköverkkoyhtiön kanssa, kun asiakas on muuttamassa.

Ympäristöystävällinen sähkö on hyväksi maapallolle.

Sähkön päällekytkemisestä pikavauhdilla veloitetaan asiakkaalta pikakytkentämaksu. Maksun suuruus vaihtelee sen mukaan onko koti jo yhteydessä sähköverkkoon, vaikka siellä ei voimassa olevaa sähkösopimusta olisikaan. Suositeltavaa kuitenkin aina on, että sähkösopimus tehtäisiin myös uuteen kotiin hyvissä ajoin. Tällöin muutto sujuu kivuttomammin. Vaasan Sähkö kannustaa asiakkaita tekemään sähkösopimuksen heidän kanssaan vähintään pari päivää ennen varsinaista muuttopäivää.

Vaasan Sähkö ja laskutus

Vaasan Sähkö laskuttaa asiakkaitaan jälkikäteen toteutuneen kulutuksen mukaan. Se mistä laskutetaan riippuu siitä, mitä kaikkia palveluita asiakkaan on mahdollista Vaasan Sähköltä ostaa.

Kuten aiemmin todettiin, Vaasan Sähkö toimii paikallisena sähköverkkoyhtiönä Vaasan alueella. Vaasan Sähkön sähköenergiaa voi kuitenkin ostaa kuka tahansa, mistä päin Manner-Suomea tahansa.

Sähköverkkoyhtiötä, eli sitä tahoa joka sähköä konkreettisesti siirtää sähköverkosta kotiin ei voi vapaasti valita. Sähköverkkoyhtiö määräytyy täysin asiakkaan asuinpaikan mukaan. Tämä johtuu siitä, että Suomessa on laissa määritelty, ettei päällekkäisiä sähköverkkoja saa rakentaa ja näin eri sähköverkkoyhtiöillä on omilla alueillaan ikään kuin laillinen monopoli.

Suomessa viranomainen kuitenkin valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja sitä, etteivät sähkön siirtohinnat pääse missään nousemaan pilviin. Eroja sähkön siirtohinnoissa kuitenkin on, mikä selittyy alueiden erilaisuudella – kaupunkiin on huomattavasti helpompi rakentaa ja ylläpitää sähköverkkoja, kuin epätasaisissa maastoissa kaukana taajamista.

Mikäli asiakas kuitenkin asuu Vaasan Sähkön sähköverkon alueella ja lisäksi ostaa sähköenergiansa myös Vaasan Sähköltä, laskutetaan asiakasta kätevästi yhdellä laskulla. Mikäli asiakas puolestaan ostaa vain sähköenergian tai sähkönsiirron Vaasan Sähköltä, laskutetaan asiakasta kahdella laskulla – yksi lasku käytetystä sähköenergiasta ja yksi lasku paikalliselta sähkön siirtoyhtiöltä.

Vaasan Sähkö ei peri paperilaskusta lisämaksua, mutta kannustaa asiakkaitaan valitsemaan paperittoman e-laskun.