Laman painaessa päälle ensin yleensä kärsivät rakentajat, autokaupat ja kiinteistönvälitysliikkeet. Tämä tietysti johtuu siitä, että isoja investointeja siirretään ensin ja sen jälkeen tingitään muista pienemmistä menoista.

Omalla alueellamme Etelä-Karjalassa tämän vuoden suurin pudotus on ollut venäläisten asiakkaiden lähes totaalinen kato, johtuen heikentyneestä ruplasta ja Ukrainan kriisistä, joihin kumpaankaan ei näytä olevan lähiaikoina suurta muutosta näkyvissä. Eniten vaikeuksissa ovat yritykset, jotka ovat panostaneet liikaa venäläisiin asiakkaisiin, oman maan kansalaiset lähes unohtaen. Tämä näkyy myös muiden alueella toimivien yritysten vähentyneenä kassavirtana, ei vain välitysliikkeiden.

Laman myötä tulee myös uusia mahdollisuuksia, lama karsii heikkoja elementtejä pois. Jos vain vähänkään on käytössä pääomaa, tällä hetkellä ovat käynnissä ostajan markkinat ja järkevillä tarjouksilla saattaa saada hyviä tuloksia aikaan. Välitysliikkeisiin taas jäävät vain myyjät, jotka todella saavat jotakin aikaan tai omaavat pitkän kokemuksen, ovathan ne selvinneet aikaisemmistakin lamoista – miksei siis tästäkin. Taantumassa ja lamassa ei siis kannata lamaantua, vaan miettiä miten nykyistä tilannetta voi hyödyntää asiakkaana.

Välittäjänä taas täytyy osata hinnoitella kohteet oikein, välttää liian suuria hintalupauksia, ottaa aktiivisesti yhteyttä asiakkaisiin ja miettiä kanavat, joiden kautta myytävät ja vuokrattavat kohteet saadaan parhaiten ja kustannustehokkaimmin esille. Töitä joutuu toki tekemään entistä enemmän, mutta jos kaikki tapahtuisi aivan itsestään niin se olisi jo liian helppoa ja kaikki voisivat olla välittäjiä – näin ei kuitenkaan ole. Välittäminen on kovaa työtä ja onnistuminen tulee vain sen kautta. Yleensä halvimman välityspalkkiotarjouksen tekijä ei ole se paras välittäjä, sillä jos näin olisi, ei hänen tarvitsisi tinkiä palkkiostaan ja tätä kautta palkastaan.