Aina vaan useampi meistä miettii, kannattaisi sähkön kilpailutus, kun sähkölasku alkaa ärsyttämään. Jollekulle merkittävin kilpailutekijä on hinta, toiselle hinnan ohella ratkaisevaa on tapa, jolla sähkö on tuotettu. Toisin sanoen sähkön alkuperä. Nykyään jokainen kuluttaja voi valita halutessaan ekologisen vaihtoehdon perinteisten rinnalla. Mikset siis tekisi arkista ekotekoa? Sähköntuotanto, kuten muidenkin tuotteiden ja palveluiden tuotanto, kuluttaa luonnonvaroja ja tuottaa päästöjä. Jos valintasi on vihreän sähkö, voit vähentää käyttämäsi sähkön päästöjä ja ympäristövaikutuksia. Vihreän sähkösopimuksen teet yhtä vaivattomasti kuin muutkin, vain muutamassa minuutissa.

Sähköä tuotetaan Suomessa monipuolisesti erilaisilla energianlähteillä ja eri tuotantotavoilla. Tärkeimpiä tuotantotapoja ovat vesivoima, ydinvoima, fossiiliset polttoaineet (kivihiili, turve, maakaasu), puuperäiset polttoaineet (esimerkiksi hake ja biomassa) ja tuulivoima. Tulevaisuuden luonnonvarojen ja ilmaston kannalta on tärkeää energiaa tuottaminen kestävällä tavalla siten, että ympäristövaikutukset ovat minimoidaan.

Niin kotitalouksilla kuin yrityksillä on mahdollisuus valita käyttämänsä sähkön tuotantotapa. Loisteelta saat energiaa, joka on tuotettu puhtaasti uusiutuvilla energialähteillä. Loisteen valikoimassa oleva vihreä sähkö on nimeltään Loiste Puhdas ja sillä on alkuperätakuu. Alkuperätakuu eli Guarantee of origin on todistus siitä, että Loiste Puhdas on tuotettu vain uusiutuvilla energialähteillä. Loiste Puhtaan tuotantotapoina on tuulivoimaa, vesivoimaa ja bioenergiaa.

Valitsemalla Loiste Puhtaan voit helposti tehdä päivittäisen elämän helpon ekoteon ja vaikuttaa siihen, millaisiin energiantuotantotapoihin tulevaisuudessa panostetaan. Luonnollisesti, mitä enemmän vihreää sähköä kulutetaan, sitä enemmän vihreää sähköä tuotetaan. Loiste Puhdasta voi ostaa kaikkialla Suomeen (pois lukien Ahvenanmaa).