Tähän artikkeliin on koottuna kaikki merkittävä tieto sähkön hinnasta ja siihen liittyvistä asioista. Sähkön hintaan vaikuttavat muun muassa asumismuoto, perheen koko, lämmitysmuoto sekä käytetyn sähkön tuotantomuoto. Yksiselitteistä vastausta sähkön hintaan ei siis ole olemassa.

Tämän artikkelin tarkoitus on auttaa jokaista löytämään itselleen paras sähkön hinta, paras sähkösopimus sekä asiat, jotka tulee huomioida niin sähköä ostaessa. Sähkön hinta on nykyisin sama, kun tarpeesi on kilpailuttaa sähkösopimus Helsinkiin tai vaikka sähkösopimus Tampereelle.

Sähkö on Suomessa jokaisen perustarve. Harva pystyy elämään täysin ilman sähköä. Tästä syystä kannattaa pohtia, mistä sähköä saa itselleen parhaaseen hintaan. Sähkön myyjiä on Suomen markkinoilla useita, joten myös sähkön hinnoissa on vaihtelua. Sähkön hinnat ovat Suomessa kuitenkin pysyneet maltillisina kilpailusta huolimatta. 

Mistä sähkön hinta muodostuu?

Sähkön hinta muodostuu yksinkertaisuudessaan sähkön siirron hinnasta, sähköenergian hinnasta sekä veroista. Osien välillä on jonkin verran vaihtelua, mutta keskimääräisesti jokainen osa muodostaa noin kolmanneksen sähkön kokonaishinnasta. Hintojen osuuteen toki vaikuttavat sähkön käyttöpaikka sekä kulutuksen määrä.

Sähköenergian ja sähkön siirron lisäksi asiakas siis maksaa sähkölaskussaan myös veroa, joita ovat arvonlisäveroa ja sähköveroa sekä huoltovarmuusmaksu. Verot laskutetaan sähkön siirron yhteydessä.

Sähkön siirto sisältää sähkön toimituksen kotiin sekä sähköverkkojen ylläpidon. Verkkojen ylläpidosta tulee huoltovarmuusmaksun osuus sähkölaskun summassa. Sähkön siirron hintaa ei voi kilpailuttaa. Sähköenergian osuuden puolestaan voi kilpailuttaa. Sähköenergia tarkoittaa kulutettua sähköä, jota ostetaan sähkön myyjiltä. Sähköenergian osuus muodostuu kiinteästä perusmaksusta sekä sähkön käytöstä riippuvasta kulutusmaksusta.

Sähkön hinta muodostuu kolmesta osasta.

Sähköenergia hinta

Sähköenergian osuus on sähkölaskusta ainoa asia mitä voi kilpailuttaa. Sähköenergian määrä kertoo kuinka paljon kukin käyttää sähköä omassa kodissaan. Sähköenergian kulutuksen määrän kukin voi omalla toiminnallaan vaikuttaa.

Useimmat keittävät kotonaan aamulla kahvia ja saunallisen asunnon omistajat käyvät saunassa vähintään kerran viikossa. Tästä ei tarvitse luopua, mutta on hyvä ymmärtää miten lähes kaikki toiminta kotona vaikuttavat sähkölaskuun.

Katsoo kotona sitten suoratoistopalveluja tai käy saunassa, tämä kaikki näkyy sähkölaskussa. Sähkön käyttöä ei kuitenkaan missään nimessä tule pelätä. Sähkön käyttö on Suomessa osa normaalia elämää. 

Omakotitaloissa sähköä kuluu enemmän kuin kerrostaloasuinnoissa. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että omakotitaloissa asukkaat maksavat henkilökohtaisesti kaiken sähkön minkä he käyttävät. Kerrostaloissa osa kiinteistön sähkönkäytöstä laskutetaan yhtiövastikkeen mukana. Samoin tehdään monissa rivitaloissa.

Suomessa sähköä voi ostaa eri sähköyhtiöiltä. Näitä sähköyhtiöitä ovat muuan muassa

 • Fortum
 • Helen
 • Vattenfall
 • Elenia 
 • Caruna 

Sähköenergia ja sähkön siirto voivat siis tulla eri yhtiöiltä. Koska molemmat ovat omia yksikköjään, se ei itsessään vaikuta hintaan tuleeko energia ja siirto samasta vai eri yhtiöistä. Sähkön siirtoyhtiötä ei voi kuitenkaan itse valita, kuten sähköenergiayhtiön. Sähkön siirtoyhtiö määräytyy kodin sijainnin mukaan.

Sähkön siirtohinta 

Sähkön siirto sisältää sähkön toimituksen kotiin sekä sähköverkkojen ylläpidon. Sähkön huoltovarmuusmaksu on maksu, jota sähköverkon omistaja kerää sähköverkon ylläpitoa ja kehittämistä varten.

Sähkön käyttökohteen sijainti määrittää sen, minkä sähköyhtiön verkosta sähkö tulee kohteeseen eli useimmiten kotiin. Koska jokaisella alueella on yksi toimija, joka konkreettisesti toimittaa sähkön perille, ei sähkön siirtoyhtiötä voi vaihtaa. Tästä johtuu myös se, miksi sähkön siirron hintaa ei voi kilpailuttaa eri sähköyhtiöiden kesken. 

Sähkön siirron hinta veroineen on keskimäärin noin puolet sähkön kokonaiskustannuksista.

Koska asiakas ei voi kilpailuttaa sähkön siirron hintaa, Energiavirasto valvoo sähköyhtiöiden sähkön siirtohintojen kohtuullisuutta neljän vuoden mittaisissa jaksoissa. Energiavirasto toimii siis viranomaisena tässä asiassa ja näin ollen mikään yhtiö ei voi nostaa siirtohintojaan pilviin, vaikka kilpailua ei alueilla ole.

Sähkön siirtohintojen korotuksille on asetettu niin sanottu korotuskatto. Näin ollen sähkön siirtoa tarjoava yhtiö ei voi nostaa sähkön siirron hintoja yli 15 prosenttia verrattuna edeltävän 12 kuukauden aikana keräämiinsä maksuihin.

Sähkön hinnan kilpailuttaminen

Sähkön kilpailutus säästää rahaa. Vaikka sähkön siirron ja verojen osuutta ei voi kilpailuttaa, sähköenergian osuuden voi. Sähköenergian hinta vaihtelee eri sähkön myyjien ja sähkösopimustyyppien välillä.

Sähkön hinta perustuu snt / kWh.Sähkön kilpailuttamisen voi aloittaa vertailemalla sähkönmyyjiä ja heidän tuotteitaan HelppoHinnan sähkölaskurin avulla. Laskuriin tulee syöttää kodin pinta-ala, asukkaiden lukumäärä sekä valita lämmitysmuoto. Seuraavassa vaiheessa laskuriin voi syöttää tarkempia tietoja, kuten oman sähkön kulutuksensa. Sähkön vuosikulutuksen jokainen löytää aiemmista sähkölaskuistaan. Toki kulutusta voi myös arvioida, mutta silloin lopputulos ei välttämättä ole luotettava.

Tietojen täyttämisen jälkeen laskuri ehdottaa sopivimmat sähkösopimukset. Listasta voi suoraan valita itselleen mieluisimman sähkönmyyjän sekä sopimuksen. Tämän jälkeen voit täyttää tilauslomakkeen ja sinulla on edullinen sähkösopimus – alle viidessä minuutissa.

Tehdessä uutta sähkösopimusta ei asiakkaan tarvitse murehtia sähkön siirtosopimuksesta. Sähkön myyjä hoitaa myös siirtosopimuksen sähkön siirtoyhtiön kanssa, myös silloin kun sähkösopimus tehdään uuteen kohteeseen esimerkiksi muuton yhteydessä. Vanhaa sähkösopimusta ei myöskään tarvitse irtisanoa itse, vaan sähkön myyjä hoitaa vanhan sähkösopimuksen irtisanomisen vanhasta sähköyhtiöstä.

Sähkön myyntiä – kuten kaupankäyntiä yritysten ja kuluttajien välillä muutoinkin – ohjailee Suomen laki. Yleisesti ottaen sähkön myynti toimiikin ongelmattomasti. Asiakkaiden tyytymättömyys sähköä myyviin tahoihin liittyy yleensä väärinymmärryksiin tai sopimusehtojen lukematta jättämiseen. Ne kannattaakin aina vähintään silmäillä läpi, kun kilpailuttaa uutta sähkösopimusta.

Usein tällaisissa tyytymättömyyttä aiheuttavissa tilanteissa kyseessä on ollut niin sanottuja kalastelutarjouksia. Näissä myyjä on tarjonnut uudelle asiakkaalle edullista sähköenergian hintaa, mutta sitten hinta onkin noussut huomattavasti melkein heti sopimuksen solmimisen jälkeen. Tämä asia on varmasti mainittu sopimusehdoissa, mutta myyjä ei ole sitä erikseen asiakkaalle mainostanut samalla kun asiakas on allekirjoittanut sopimuksen lukematta sopimusehtoja.

Oman sähköyhtiön asiakaspalvelu voi myös olla sellainen asia, mihin kannattaa hinnan ja sopimusehtojen lisäksi kiinnittää huomiota. Sähköyhtiön huono asiakaspalvelun laatu on omiaan aiheuttamaan tyytymättömyyttä asiakaskunnassa.

Mitä kannattaa huomioida sähköä kilpailuttaessa?

Sähkön hintavertailussa on edellä mainittujen lisäksi myös muita seikkoja jotka kannattaa ottaa huomioon sähkönmyyjää valitessa. Jos sähkötarjouksen hinta kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, siinä on luultavasti jokin koira haudattuna. Sähköyhtiöt ovat kuitenkin hyvin perillä Suomen laista, joten seuraavien esimerkkien tilanteissa asiakkaiden tulee itse olla valppaina ja selvittää mistä todellisuudessa on kyse.

 • Jotkut yhtiöt voivat houkutella uusia asiakkaita myymällä sähköä, joka alittaa sähkön tukkuhinnan. Tukkuhinta on siis hinta, jolla sähköyhtiöt voivat ostaa itselleen sähköä pohjoismaisesta sähköpörssistä. Kun myytävän sähkön hinta alittaa tuon tukkuhinnan on varmaa, että tuotteen hinta nousee. On yksinkertainen fakta, että pitkällä aikavälillä sähkön myyntihinta ei voi alittaa sähkön tukkuhintaa, sillä myynti alle tukkuhinnan tuottaa myyjälle ainoastaan tappiota. Näin ollen myös asiakkaan sähkön hinta tulee luultavasti nousemaan hyvin pian sopimuksen solmimisen jälkeen.
 • Samalla periaatteella jotkut yhtiöt voivat myydä sähköä lähes tukkuhinnalla. Tällöin myytävän sähkön hinta on erittäin lähellä sähkön tukkuhintaa, jolla myyjä on sitä itselleen ostanut. Tällaisissa tilanteissa, joissa sähkön myyntihinta on lähellä tukkuhintaa, on todennäköistä, että sähkön hinta asiakkaan suuntaan nousee.
 • Edellä mainitut ovat usein tarjolla vain uusille asiakkaille. Sähköyhtiöt voivat kuitenkin tarjota myös muita kampanjoita ja etuja vain uusille asiakkaille, jolloin on todennäköistä, että kyseessä on etuus, joka poistuu kun asiakkuus jatkuu.
 • Mikäli sopimuksen ehtoihin sisältyy ennakkolaskutus, tarkoittaa se, että asiakkaan on maksettava sähköstään etukäteen. Toisin sanoen asiakas maksaa sähköstä ennen, kuin tietää paljonko sähköä on edes käyttänyt. Tällaisia ei markkinoilla juuri ole, mutta jos tällaiseen sopimukseen päätyy, käytännössä asiakas kantaa riskin myyjän mahdollisista talousvaikeuksista.
 • Vahinkoja sattuu kaikille ja sähkön myyjän tuotetietoihin on voinut päätyä virheitä. Mikäli huomaa esimerkiksi erittäin edullisen tarjouksen, jopa niin edullisen, että omat epäilykset syntyvät, kannattaa myyjältä varmistaa onko kyseessä virhe. Mikäli tekee sopimuksen, jonka jälkeen virhe vasta huomataan, ei yhtiö ole välttämättä velvollinen korvauksiin.

Sähkön hinta kwh 2021

Sähkön hinta laskutetaan asiakkailta yleensä kilowattituntien, eli kWh:n mukaan. Kilowattitunti on energian yksikkö, joka vastaa watin tehoa tuhannen tunnin ajan. Wattitunti on yksikkö itsessään, mutta sähköenergian määrää mitattaessa käytetään yleisesti kilowattituntia lukemien yksinkertaistamisien vuoksi.

Fysiikan eri yksiköillä kuten pituudella, painolla ja äänenvoimakkuudella on omat mittayksikkönsä. Niin on myös energialla Energian mittayksikkönä käytetään yleisesti kilowattituntia (kWh) edellä mainitusta syystä. 

Käsitteenä kWh on monelle tuttu. Harva kuitenkaan osaa määrittää paljonko 1 kWh on rahassa mitattuna. Harvat osaavat suoralta kädeltä arvioida paljonko arkiset asiat kuluttavat sähköä. Täten ollen harva osaa myöskään sanoa paljonko arkisten sähkölaitteiden käyttäminen maksaa.

Sähkön hinta on kuitenkin se, mitä jokainen pohtii uutta sähkösopimusta tehdessä. Moni vertailee sähkön hintoja ja kilpailuttaa sähköyhtiöitä, mahdollisimman pienen sähkölaskun toivossa. Kuten jo mainittiin, sähkön hinta ilmoitetaan yleensä sentteinä per kilowattitunti – mutta mitä kilowattitunti käytännössä tarkoittaa – se on varmasti monelle hämärä käsite. Seuraavaksi käydään läpi mitä perus arkitoiminnot kulutavat kilowattiotunteinasekä mitä se euroissa tarkoittaa. 

Sähkön hinta vaihtelee eri sähköyhtiöiden välillä. Tällä hetkellä sähköenergian hinnat pyörivät riippuen tuotatomuodosta 5- 10 sentin välillä. Sähköenergian lisäksi hintojen päälle tulee aina tietenkin sähkön siirtomaksu – kuten jo aiemmin todettiin.

Energiaviraston tilastojen mukaan sähkön kwh hinta siirtomaksuineen 2021 on keskimäärin 16 snt /kWH

Koska sähköenergia, sähkön siirto sekä verot tekevät oman osuutensa sähkölaskusta, seuraavaksi käydyissä esimerkeissä käytetään sähkön hintana keskiarvoa 16 snt / kWh. Esimerkkien hinta sisältää siis sähköenergian hinnan lisäksi myös siirtomaksun sekä sähköveron. Kyseessä on siis karkea arvio ja hinnat voivat vaihdella asumismuodon mukaan.

 • Jääkaappi 1 vuorokausi – 0,3-0,8 kWh / 4,8-12,8 snt / vuorokausi
 • Kahvin keitto kahvinkeittimellä – 0,10 kWh / 1,6 snt / vuorokausi
 • Ruuanlaitto liedellä tai uunilla – 1,5-2,0 kWh / 24-32 snt / vuorokausi
 • Puhelimen lataus tyhjästä akusta täyteen akkuun – 0,02 kWh / 0,32 snt / vuorokausi
 • Astianpesukoneen käyttäminen kerran – 1,0-1,5 kWh / 16-24 snt / vuorokausi
 • Pyykinpesukoneen käyttäminen kerran – 40°C – 0,5-0,8 kWh / 8-12,8 snt / vuorokausi
 • Kirkasvalolamppu, joka on päällä tunnin – 0,30 kWh / 4,8 snt / vuorokausi
 • Telkkarin katelu 2,5 h – 0,31-0,41 / 4,96-6,56 snt / vuorokausi
 • Saunassa käynti 1,5 h – 8 kWh / 128 snt / vuorokausi
 • Tesla 80 -sähköauton lataus tyhjästä akusta täyteen akkuun – 80 kWh / 1280 snt / vuorokausi
 • Omakotitalon sähkölämmityksen hinta – 30 kWh / 4,7 € / vuorokausi

Voidaan siis todeta, että yksittäisten asioiden kohdalla kovin suurista summista ei ole kyse.  Kuitenkin, niiden kertaantuessa saattavat ne kasvattaa sähkölaskua tuntuvastikin. On siis hyvä tiedostaa, miten monet arkiset asiat näkyvät sähkölaskulla. 

Säästäminen sähkölaskuissa kannattaa siis aloittaa teoista joilla on merkittävä vaikutus. Aamukahvin keittämisestä ei ole järkeä karsia, mutta suuremmista sähkön kuluttajista omaa sähkölaskua voi tietoisesti pienetää. Etenkin lämmitys on asia, joka kuluttaa talvella paljon sähköä.

Myös omaan kotiin sopivalla ilmanvaihdolla pystyy säästämään suuriakin summia ja samalla asuinmukavuus paranee.

Omilla valinnoilla voi säästää sähköä.Kuinka säästää rahaa sähkönkulutuksessa?

Sähkönkulutusta voi vähentää kiinnittämällä huomiota kodin sähkölaitteisiin sekä omiin kulutustottumuksiin. Nyrkkisääntönä voi pitää sitä, että sähkölaitteista kannattaa aina valita energiatehokkaat mallit. 

Energiatehokkaiden laitteiden lisäksi valoja tai sähkölaitteita kannataa välttää pitämästä päällä turhaan. Etenkin omakotitalossa asuessa, sähkönkäyttöä voi vähentää esimerkiksi hallitsemalla sisälämpötiloja, kiinnittämällä huomiota talon eristykseen, hyödyntämällä tulisijoja sekä säätämällä käyttövesivaraajan lämpötilaa.

Miten arvioida oma sähkönkulutus ja sähkön hinta?

Oman sähkönkulutuksen arvioiminen voi tuntua haastavalta. Se ei kuitenkaan tosiasiassa vaadi muuta kuin omien viimeisimpien sähkölaskujen tutkimista. Oman nykyisen sähkönkulutuksen arvioimiseen ehdottomasti helpoin tapa on tarkastaa vuosikulutus viimeisimmistä sähkölaskuista. 

Joillakin sähkönmyyjillä tai sähkön siirtoyhtiöillä on myös verkkosivuillaan palvelu, josta näkee oman vuosikulutuksen. Omaa sähkönkulutusta vuositasolla voi karkeasti arvioida myös HelppoHinnan sähkölaskurin avulla. 

Kulutusesimerkit ovat aina keskimääräisiä sähkönkulutusmääriä annetuilla asumismuodoilla ja asukasmäärillä. Esimerkkiarvioita käyttäessä saa arvion kulutuksesta sekä arvion sähkön hinnasta.

Sähkön kulutuslaskurit, joilla voi arvioida sähkönkulutusta asunnon pinta-alan, asukasmäärän ja kulutustottumusten perusteella ovat siis aina suuntaa antavia. 

On siis hyvä huomioida, että sähkölaskurit antavat arvion talouden sähkönkulutuksesta, eivät absoluuttista totuutta. Kulutusarvion perusteella myös hinta-arvio on suuntaa antava. Kuitenkin, mikäli omaan sähkönkäyttöön ei kuulu erityisempiä paljon sähkö kuluttavia elementtejä, kuten piharakennuksen lämmitystä tai autojen jatkuvaa lataamista, pitävät arviot yleensä hyvin paikkaansa.

Asumismuoto vaikuttaa aina sähkön kulutukseen sen mukaan, asuuko perhe kerros-, rivi- vai omakotitalossa. Sähkön kulutuksen ja sähkölaskun saa pidettyä kurissa parhaiten, kun on tiedossa mistä sähkön kulutus muodostuu ja miten talouden asumismuoto vaikuttaa sähkön kulutukseen. Edellä mainittujen asioiden ymmärtäminen auttaa valitsemaan parhaan mahdollisen sähkösopimuksen ja sitä myötä edullisen sähkön hinnan. 

Esimerkkejä sähkönkulutuksesta

Seuraavaksi käydään muutaman esimerkin avulla läpi, mistä sähkön kulutus voi erilaisissa kotitalouksissa muodostua. 

Kerrostaloasunnoissa, etenkin yksiöissä sähköä kuluu yleensä maltillisesti. Yksiössä asuvalle sähkölasku on tuskin koskaan merkittävä yksittäinen elämiseen liittyvä kulu. Yksiössä kulutukseen voi vaikuttaa itse, mutta harva pystyy siihen kovin merkittäviä säästöjä tehdä. 

Kerrostaloasunnoissa eniten sähköä ahmivat asiat ovat kylmälaitteet, ruuanlaitto sekä kodista löytyvä elektroniikka. Näin ollen siis vähän ruokaa laittavan ja elektroniikka käyttävän asukkaan sähkön kulutus ja sähkölasku ovat huomattavasti pienempiä kuin innokkaan kokkailijan kodissa, kuka viihtyy lisäksi eletroniikan parissa. Kovin päätä huimaavaksi sähkölasku tuskin pääsee kuitenkaan kipuaamaan edes sellaisissa yksiöissä, joissa hella ja televisio pauhaavat vuorotellen. 

Mikäli kerrostaloyksiöstä löytyy sauna, se nostaa tietenkin sähkön kulutusta ja sähkölaskun loppusummaa – mikäli saunaa siis käytetään. Kerran viikossa lämmitettävä sauna kuluttaa sähköä karkeasti saman verran kuin kodin kylmälaitteet. Mikäli kotona tykätään saunoa enemmän ja sauna lämpeää viikossa useammin, sähkön kulutus luonnollisesti kasvaa. Tällöin myös sähkölasku voi jopa tuplaantua. 

Karkean arvion mukaan kerrostaloasunnossa sähkön kulutus jakaantuu seuraavasti

 • Kylmälaitteet vievät noin 27 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Pyykinpesu ja muu pyykkihuolto vievät noin 16 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Valaistus vei noin 16 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Kodin elektroniikka vie noin 21 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Ruoan valmistus sekä astianpesu vievät noin 20 % sähkön kokonaiskulutuksesta.

Kerrostalokodeissa kannattaa kuitenkin tarkkailla omia kulutustottumuksiaan sähkön parissa, vaikka sähkön kustannukset eivät vuositasolla järkyttävän korkeita olisikaan. Toisaalta, kerrostaloasunnoissa sähkön kulutus on parhaimmillaan niin hyvin ennakoitavissa, että osa sähköyhtiöista tarjoaa jopa kiinteähintaisen sähkösopimuksen kerrostalon.

Siirryttäessä pohtimaan rivitaloasuntoja, voidaan heti alkuun todeta, että niiden sähkönkulutuksessa voi olla suuriakin vaihteluja verrattuna kerrostaloasuntoihin. Lähtökohtaisesti rivitaloissa asuvien kotitalouksien sähkönkulutus riippuu pääasiassa siitä, mitä lämmitysmuotoa asunnossa käytetään. 

Sähkölämmitteisissä asunnoissa lämmitykseen käytetyn sähköenergian määrä laskutetaan sähkölaskulla muun sähkön yhteydessä. Tästä syystä esimerkiksi talven tullen sähkölasku voi pompata korkeaksi, kun lämmitystä on kodissa taas kesän jäljiltä käytettävä.

Karkean arvion mukaan rivitalossa sähkön kulutus jakaantuu seuraavasti

 • Kylmälaitteet vievät noin 15 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Pyykinpesu ja muu pyykkihuolto vievät noin 12 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Valaistus vie noin 15 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Kodin elektroniikka vie noin 15 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Ruoan valmistus sekä astianpesu vievät noin 15 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • LVI-laitteet vievät noin 10 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Sauna vie noin 18 % sähkön kokonaiskulutuksesta.

Valaistus voi viedä yllättävän paljon sähköä.Rivitaloissa kuten omakotitaloissakin, ison osuuden sähkön kulutuksesta voi viedä niinkin arkinen asia kuin valaistus. Isoimmissa – etenkin kaksikerroksisissa – rivitalo- ja omakotitaloasunnoissa valot unohtuvat valitettavasti usein päälle jonnekin päin asuntoa, minne ei ole suoraa näköyhteyttä ulko-ovelta. 

Kuitenkin, vaikka rivitaloasunto olisi saman kokoinen kuin omakotitalo, pysyvät sähkökulut yleensä paremmin aisoissa rivitaloasunnoissa. Myös sellaisissa tilanteissa, kun rivitalossa on käytössä sähkölämmitys. Tämä selittyy sillä, että rivitalossa on vähemmän ulkoseinien pinta-alaa, jolloin lämpö ei pääsee haihtumaan.

Omakotitalossa sähkölaskusta ja myös kun kilpailuttaa tarvitsee sähkösopimus mökille selkeästi suurin osa menee lämmitykseen, jos talon päälämmitysmuoto on sähkö. Lämmitys vie sen verran paljon sähköä, että vaikka lämpötilaa ei pitäisi sisällä korkeana, vie se merkittävän siivun sähkön kulutuksesta ja sähkölaskusta. Sähkölämmitys on kuitenkin oikein ja järkevästi käytettynä sekä ympäristöystävällinen että kustannustehokas lämmitysmuoto. 

Sähköllä ei kannata kuitenkaan nostaa talon lämpötilaa korkeaksi, vaan lämpötila on hyvä pitää neutraalina. Villapaidalla ja -sukilla on helppo ehkäistä hetkittäistä palelua.

Karkean arvion mukaan omakotitalon sähkönkulutus jakaantuu seuraavasti, kun talossa on sähkölämmitys

 • Kylmälaitteet vievät noin 4 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Pyykinpesu ja muu pyykkihuolto vievät noin 7 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Kodin elektroniikka vie noin 4 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Ruoan valmistus sekä astianpesu vievät noin 4 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • LVI-laitteet vievät noin 3 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Sauna vie noin 5 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Lämmitys vie noin 50 % sähkön kokonaiskulutuksesta.
 • Käyttöveden lämmitys vie noin 21 % sähkön kokonaiskulutuksesta.