Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Vihreä sähkö – Kilpailuta vihreä sähkösopimus alk. 2,47snt/kWh

Vihreä sähkö on uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Vihreä sähkö eroaa muista sähköistä siten, että muita sähköjä on voitu tuottaa uusiutuvien energianlähteiden sijaan fossiilisilla polttoaineilla sekä uusiutumattomilla energianlähteillä. Vihreää sähköä ei koskaan tuoteta edellä mainituilla tavoilla, vaan ympäristöystävällisillä tavoilla.

Vihreä sähkö – mistä myös käytetään nimitystä ympäristösähkö – on ympäristöystävällinen valinta sähkön tuotantomuodoksi. Vihreällä sähköllä ei kuitenkaan ole virallista määritelmää. 

Koska Suomessa voidaan karkeasti sanoa, että kaikki kodit tarvitsevat sähköä, on sillä merkitystä ympäristön kannalta, millaista sähköä kodeissa käytetään. Vihreä sähkö on ympäristön kannalta paras vaihtoehto, sillä sen ympäristövaikutukset ja kasvihuonekaasupäästöt ovat pienempiä muihin tuotantomuotoihin verrattuna.

Vihreänä sähkönä pidetään sähköä, joka syntyy uusiutuvia energialähteitä käyttävien tuotantolaitoksien toimesta. Näissä tuotantolaitoksissa sähkön tuotanto ei aiheuta peruuttamatonta haittaa ympäristölle ilmastonmuutoksen, saastumisen tai rajallisten fossiilisten energialähteiden käyttämisen kautta.

Vihreäksi sähköksi lasketaan tuuli-, aurinko- ja ja vesivoiman avulla tuotettu sähkö, biopolttoaineilla kuten metsien harvennushakkeillä tuotettu sähkö sekä metsäteollisuuden puujätteillä tuotettu sähkö.

Vihreän sähkön tunnistaa helposti EKOenergia-merkistä. EKOenergia on kansainvälinen ympäristömerkki, joka myönnetään voittoa tavoittelemattoman tahon puolesta uusiutuvalle energialle. EKOenergia-merkin saaneen sähkön ympäristölle ja ilmastolle aiheuttamat haitalliset vaikutukset on minimoitu. 

EKOenergia-sähkön tuotannossa ei luonnollisesti ole käytetty myöskään fossiilisia energianlähteitä, saati ydinvoimaa. Lisäksi EKOenergia-merkin saanut sähkö täyttää tarkat kestävyyskriteerit, mitkä on hyväksynyt yli 40 ympäristöjärjestöä.

Vihreä sähkö on ympäristöystävällistä.

Fakta kuitenkin on, että yksikään sähkön tuotantomuoto ei ole täysin haitatonta, mutta toiset tuotantomuodot ovat haitallisempia ympäristölle kuin toiset. Siksi vihreää sähköäkin tärkeämpi ympäristöteko on käyttää sähköä järkevästi. Uusiutuvien energianlähteiden suosiminen on kuitenkin mahdollisista ympäristöhaitoistaan huolimatta ympäristön kannalta kestävin valinta uusiutumattomien energianlähteiden rinnalla.

Kuten yllä todettiin, sähköä tarvitaan ja sitä on silloin tuotettava jollakin tavalla. Tällöin vihreä sähkö, eli uusiutuvia energialähteitä tuotantomuotonaan käyttävä sähkö on vastuullisen kuluttajanvalinta. 

Vihreä sähkö siis eroaa uusiutumattomilla energialähteillä tuotetusta sähköstä olemalla ympäristölle ystävällisempää. Se johtuu siitä, että uusiutumattomilla energianlähteillä tuotetun sähkön tuottamiseen on käytetty fossiilisia polttoaineita, kuten öljyä, kivihiiltä ja turvetta – unohtamatta ydinvoimalla tuotettua sähköä. Arvioiden mukaan jopa 80 % ympäristölle haitallisista ilmastopäästöistä syntyy silloin, kun käytetään fossiilisia energianlähteitä.

Ympäristöystävällisyys on ollut tapetilla jo useamman vuoden, mikä on osaltaan mahdollistanut sähköyhtiöiden keskittymisen ympäristöystävällisiin tuotantomuotoihin. Kun hinta ei ole se ainoa merkittävä tekijä kuluttajalle, on sähkön tuotantoa pystytty laajemmin kehittämään ympäristöystävällisten tuotantomuotojen suuntaan.

Ympäristöystävällinen sähköntuotanto on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta, sillä fossiilisten uusiutumattomien tai erittäin hitaasti uusiutuvien energianlähteiden tie tulee joskus päätökseen. Tällöin ne ovat erittäin vaikeasti saatavilla ja lopulta loppuvat. Siksi uusiutuvien, hiilineutraalien, tuotantomuotojen hyödyntäminen sähkön tuotannossa on enemmän kuin suotavaa.

Vihreän sähkön valitseminen jopa yksittäisenä kuluttajana auttaa siis ympäristön hyvinvoinnin parantamisessa. Lisäksi uusiutumattomien energianlähteiden kuten öljyn taustalla on suurempia asioita kuin vain sen loppuminen. Esimerkiksi öljyn loppuminen tietyillä alueilla voi johtaa alueella suurempiinkin konflikteihin.

Miksi ostaa vihreää sähköä?

Vihreän sähkön ostaminen on ympäristöteko. Vihreää sähköä ostamalla maapallolta ei kuluteta fossiilisia polttoaineita, minkä seurauksena luonto säilyy monimuotoisena. Vihreän sähkön ostaminen hillitsee myös ilmastonmuutosta.

Osti asiakas sitten uusiutuvilla tai uusiutumattomilla tuotantotavoilla tuotettua sähköä, pistorasiasta kotiin tuleva sähkö on poikkeuksetta sekoitus eri voimalaitosten tuottamaa sähköä. Näin ollen fakta on, että vaikka ostaisi millä tavalla tuotettua sähköä, siihen ei voi itse vaikuttaa mitä sähköä kodissaan loppujen lopuksi käyttää. 

Tämä johtuu siitä, että Suomessa jokaisella alueella on yksi paikallinen verkkojakeluyhtiö, joka toimittaa sähköä ihmisten koteihin. Sähköverkoissa liikkuu juuri sitä sähköä sillä hetkellä, mistä voimalaitoksesta sähköä on milloinkin verkkoon otettu. Se mitä sähköä verkkoon otetaan riippuu kuitenkin siitä, millaista sähköä alueen asukkaat ovat itselleen ostaneet.

Ei olisi ympäristöystävällistä tai taloudellisesti kannattavaa rakentaa eri sähköverkkoja eri tavoin tuotetuille sähköille, joten siksi asia on nyt näin – ja luultavasti myös tulevaisuudessa.

Vihreän sähkön ostaminen on kuitenkin kannattavaa. Sähköverkoissa kulkevaa sähköä voidaan kuvata ikään kuin sähköverkkovarastona, jonne kaikki sähköntuottajat tuottavat sähköä. Sähköverkkovarastossa kaikki sähköt menevät sekaisin niin uusiutuvilla lähteillä tuotettu vihreä sähkö kuin uusiutumattomilla tavoilla tuotettu sähkö. Tästä syystä jokaisen paikallisen sähköverkkoalueen kodin käyttämä sähkö on kaikkien sähköjen sekoitusta. 

Kuitenkin, kun asiakas siirtyy uusiuttumattomilla lähteillä tuotetusta sähköstä käyttämään vihreää sähköä, vanha myyjä menettää itseltään asiakkaan. Vanha myyjä joutuu näin ollen pienentämään omaa sähkön tuotantoaan. Tällöin puolestaan vihreän sähkön myyjä saa kasvattaa sähköntuotantoaan kysynnän kasvaessa. Silloin paikallisen sähköverkkoyhtiön sähköverkkovarastoon tulee enemmän vihreää sähköä. Mitä useampi kotitalous vihreää sähkö ostaa, sitä vihreämmäksi sähköverkkovarasto tulee.

Vihreän sähkön käyttöä lisäämällä, kasvatetaan siis vihreän sähkön tuotantoa. Tällöin uusiutumattomilla luonnonvaroilla tuotetun sähkön määrä vähenee. Kun fossiilisia polttoaineita ei sen seurauksena enää käytetä niin paljoa, hillitään ilmastonmuutosta sekä vähennetään fossiilisten polttoaineiden käytön haitallisia vaikutuksia. Nämä asiat puolestaan vaikuttavat siihen, että monimuotoista luonto säilyy tuleville sukupolville. 

Sähkömarkkinat toimivat kuitenkin aivan samalla tavalla kuin markkinatalous muutoinkin. Tuotteen hinta määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan, minkä lisäksi kysyntä ohjaa tuotantomääriä. Asiakas rahoittaa sähköyhtiön toimintaa jokaikisellä kilowattitunnilla sähköä, kun hän maksaa käyttämästään sähköstä. 

Näin ollen kuluttaja myös kannattaa valinnoillaan sähköyhtiön tulevia investointeja. Kun asiakas ostaa vihreää sähköä, ohjaa hän varoja uusiutuvan energian tuotantoon. Sitä mukaa kun vihreän sähkön kysyntä kasvaa, päästöt vähenevät ja vihreän sähkön tuotanto kasvaa. Samalla sähköyhtiö vähentää runsaasti hiilidioksidipäästöjä aiheuttavien fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähköntuotannossaan. 

Vihreää sähköä tai ei, sähköä tulisi kuitenkin aina käyttää säästeliäästi, sillä mikään sähkön tuotantomuoto ei ole täysin ongelmaton. Ympäristöystävälliseen ja ekologiseen elämäntapaan kuuluu luonnollisesti myös muun energian säästö, kierrätys sekä jätteiden vähentäminen. On siis väärin ajatella, että vihreää sähköä voisi tuhlata täysin surutta. Fiksusti käytettynä, vihreä sähkön avulla kuitenkin jo yksikin ihminen voi tehdä ekoteon.

Yksittäisen kotitalouden näkökulmasta vihreän sähkön ostaminen on nimittäin jo ympäristöteko, jonka avulla on mahdollista leikata omasta hiilijalanjäljestä jopa neljäsosa. Kun asiaa mietitään isommassa mittakaavassa, vihreän sähkön valitsemisella lisätään vihreän sähkön tuotantoa, vähennetään hiilidioksidipäästöjä ja näin ollen hillitään ilmastonmuutosta –  niin Suomessa kuin maailmalla.

Uusiutuva energia tuottaa vihreän sähkön

Uusiutuva energia on vihreän sähkön alkuperä. Sitä syntyy yksinkertaisuudessaan luonnonvaroista, jotka uusiutuvat luonnossa itsestään. Näin ollen nämä luonnonvarat ovat oikein käytettyinä käytännöstä loputtomia energianlähteitä. 

Uusiutuva energia tarkoittaa sähköntuotannossa vesi- ja tuulivoimaa, aurinkoenergiaa, geotermistä energiaa sekä bioenergiaa. Uusiutuvat energianlähteet ovat lähtökohtaisest ympäristövaikutuksiltaan sekä päästöiltään huomattavasti muita energian – eli sähkön – tuotantomuotoja puhtaampia, tehden niistä näin vihreitä. 

Uusiutuva energia on ilmastoystävällistä.

Sähkömyyjien tarjoama vihreä sähkö on usein myös suhteelliset edullista verrattuna muihin sähköihin. Näin ollen vihreän sähkön valitseminen on taloudellisesti pieni uhraus ympäristön ja kestävän kehityksen puolesta. Hiilidioksidivapaa vihreä sähkö, joka tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä rasittaa kyllä ympäristöä, mutta vähemmän kuin uusiutumattomilla tavoilla tuotettu sähkö.

Uusiutuvalla energialla tulisi aina olla alkuperätakuu, joka varmentaa sähkön vihreyden. Sähkönmyyjät ovat itseasiassa velvoitettuja varmentamaan sähkön alkuperä, mikäli sähkön kerrotaan olevan uusiutuvilla energialähteillä tuotettua. 

Varmentamista varten on kehitetty alkuperätakuujärjestelmä. Kyseinen järjestelmä toimii niin, että vihreän sähkön tuotantolaitokselle myönnetään sen vuosituotantoa vastaava määrä alkuperätakuita, jotka sähkön tuotantolaitos sitten rekisteröi alkuperätakuurekisteriin. 

Mikäli sähköyhtiöllä ei ole tarjota alkuperätakuita, on kyseinen sähkö sekasähköä. Sähköyhtiöt ostavat sähkölle alkuperätakuut jo sähköpörssistä. Alkuperärekisteristä tietenkin poistetaan myydyn sähkön verran alkuperätakuita, jotta kertaalleen myytyä ja tuotettua vihreää sähköä ei voida enää myydä uudelleen samoilla alkuperätakuilla.

Alkuperätakuu ei kuitenkaan ole täysin aukoton järjestelmä. Alkuperätakuu varmistaa, että ostettua sähkön määrää vastaava määrä sähköä on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Alkuperätakuita siis käytännössä sekä ostetaan että myydään markkinoilla. Takuita voi ostaa täysin riippumatta siitä, mistä sähkö on alunperin hankittu.

Suomessa alkuperätakuita on hankkinut suuri osa sähköyhtiöistä. Alkuperätakuita ovat ostaneen niin perinteiset sähköä tuottavat paikalliset yhtiöt, kuin myös markkinasähköön keskittyvät sähkönmyyjät. 

Euroopan tasolla suuri osa alkuperätakuista menee vesivoimalle. Tämä ei ole yllättävää, sillä vesivoima on yleisin uusiutuva energianlähde, jota käytetään sähkön tuotannossa.

Alkuperään liittyen on myös hyvä huomioida, että suomalaisuuteen viittaava nimi sähköyhtiön nimessä ei välttämättä takaa kotimaisuutta. Vaikka sähköyhtiön nimessä mainittaisiin Suomi jollain tavalla, voi sähkö silti tulla mistä päin Eurooppaa tahansa.

Uusiutuvaa energiaa – eli sähköä – voidaan tuottaa monella eri tavalla. Seuraavaksi käydään läpi mitä nämä muodot ovat ja miten ne tuottavat sähköä.

Vesivoima

Vesivoima pyörittää virtaavalla vedellä sähkögeneraattoriin yhdistettyä turbiinia. Turbiinin pyörittäminen veden avulla tuottaa tällöin sähköä tasaisella varmuudella. Vesivoimaa voidaan pitää energianlähteenä luotettavana ja edullisena sekä lisäksi päästöttömänä ja lähes poikkeuksetta kotimaisena. 

Vesivoima on edullista, koska sillä on matalat tuotantokustannukset. Lisäksi vesivoima on riippumatonta polttoaineista, sillä niin sanottuna polttoaineena toimii virtaava vesi. Vesivoima on hiilidioksidivapaa tuotantomuoto, mutta sillä on joitakin vaikutuksia ympäristöön.

Jotta vesivoimaa voidaan tuottaa, on rakennettava patoja sekä säännöstelyaltaita. Tällainen luonnon muokkaaminen saattaa vahingoittaa virtaavien jokien ekosysteemeitä sekä kyseisen alueen eläin- ja kasvikuntaa. Koska etenkin padot voivat katkaista kalojen kulkureittejä, alueille voidaan rakentaa kalatietä, joiden avulla kalat pääsevät kiertämään padon ja siten padon molemmille puolilla. Tämä on merkittävää etenkin kalojen kutuaikana.

Tuulivoima

Tuulivoima on vesivoiman ohella toinen hyvinkin tunnettu energian tuotantotapa. Tuulivoimassa merkittävin tekijä on riittävän kovaa puhaltava tuuli, joka pyörittää tuulivoimalan turbiinia.

Koska tuulivoimassa hyödynnetään tuulta turbiinin pyörittämiseen, on se täysin hiilidioksidivapaa energian tuotantotapa. Niin sanottuna raaka-aineena tuuli käytännössä loppumaton energianlähde, joten siksi se on myös ympäristölle ystävällinen valinta. 

Tuulivoimalat pitävät kuitenkin melko kovaa ääntä ja lisäksi ne ovat todella suuria. Tämän vuoksi tuulivoiman negatiivisiksi puoliksi voidaan sanoa sekä maisema- että meluhaitat. Tuulivoimaloita voidaan kuitenkin sijoittaa harvaan asutuille alueille, tuntureille sekä merelle. Näin voidaan helposti ehkäistä mahdollisesti aiheutuvia maisema- sekä meluhaittoja. 

Alkuinvestointina uuden tuulivoimalan rakentaminen on kallista. Tästä syystä tuulivoimaloita ei synny kuin sieniä sateella, mutta teknologian kehittymisen ennustetaan kuitenkin laskevan tuulivoimaloiden alkuinvestointien suuruutta. Näin ollen tulevaisuudessa tuulivoimalla voidaan odottaa olevan yhä suurempi ja suurempi osuus eri energian tuotantomuotojen välillä.

Aurinkoenergia

Aurinkoenergia on yksinkertaisuudessaan auringon säteilyenergian hyödyntämistä sähköenergiana. Aurinkoenergiaa voidaan käyttää myös lämmitysenergiana. 

Aurinkoenergia on ympäristöystävällistä, sillä se on käytännössä loppumaton luonnonvara niin kauan kuin maapallolla on elämää. Aurinkoenergiasta povataan yhtä lupaavimmista tulevaisuuden uusiutuvista energianlähteistä. 

Teknologian kehityksellä uskotaan olevan positiivisia vaikutuksia myös aurinkoenergian käyttöön. Teknologian kehityksen uskotaan laskevan aurinkoenergian tuotantokustannuksia sekä mahdollistavan aurinkoenergian tehokkaan säilömisen myös niinä vuoden- ja vuorokaudenaikoina, jolloin auringonvaloa on saatavilla heikosti. 

Aurinkoenergiaa käytetään tällä hetkellä tyypillisesti täydentävänä energianlähteenä jonkin muun tuotantotavan rinnalla. Aurinkoenergian hyvän saatavuuden vuoksi sen hyödyntämistä yhä enemmissä määrin kuitenkin tavoitellaan, jolloin se olisi riittävä energianlähde jopa yksinään.

Geoterminen energia

Geoterminen energia sekä maalämpö ovat syvältä maasta tai maan kuoresta kerättävää lämpöenergiaa. Tätä kerättyä lämpöä voidaan käyttää niin sähkön tuotannossa kuin lämmityksessä. 

Geoterminen energia sekä maalämpö eroavat toisistaan siten, että maalämpöä saadaan varastoimalla maan pinnalle sitoutunutta auringon lämpöenergiaa ja geotermistä energiaa puolestaan saadaan varastoimalla syvemmälle maahan sitoutunutta lämpöenergiaa. Sama idea on kuitenkin molemmissa.

Syvemmällä maassa on maan sisäistä lämpöä, jota geotermisessä energiassa hyödynnetään keräämällä se talteen kallioihin poratuilla syvillä putkilla. Lisäksi geotermistä energiaa saadaan muun muassa kuumista lähteistä, joita esiintyy maapallon vulkaanisilla alueilla.

Geoterminen energia syntyy luonnollisesti maan sisällä, sillä siinä missä aurinko lämmittää maapalloa ulkopuolelta, maapallon ydin sen sisällä on polttavan kuuma. Näin ollen geoterminen energia on uusiutuva ja ympäristöystävällinen energian tuotantotapa. 

Kuten tuulivoimassa, myös geotermisen energian hyödyntämiskustannukset ovat alkuun suuret. Kun kallion läpi porataan putkia syvälle maahan, nousevat porausten kustannukset helposti korkeiksi. Syvällä maan alla myös veden ainepitoisuudet tulevat vastaan – suoraan syvältä maasta porattua vettä ei voida sellaisenaan käyttää kaukolämmitysverkoissa.

Bioenergia

Bioenergia on energiaa, jota saadaan tuotettua polttamalla biomassaa, joka on sitonut itseensä aurinkoenergiaa. Yksinkertaisemmin ilmaistuna tällaista biomassaa ovat esimerkiksi puu, metsäteollisuuden ylijäämätuotteet, turve, sellutehtaiden jäteliemi sekä kotitalousjäte. 

Vihreän sähkön valitseminen on ekoteko.

Bioenergia ei välttämättä ole aina täysin hiilidioksidivapaata, mutta hiilineutraalia se on silti. Esimerkiksi bioenergian tuotantoon käytetty puu on sitonut kasvaessaan itseensä saman määrän hiilidioksidia kuin mitä siitä poltettaessa vapautuu. Koska kuitenkin biomassojen polttamisesta aiheutuu hiilidioksidipäästöjä, on ne luokiteltu uudistuviksi fossiilisiksi energianlähteiksi.

Bioenergian käytössä on haittapuolia, kuten kaikessa energian tuotannossa. Esimerkiski puun käyttäminen energianlähteenä aiheuttaa muun muassa avohakkuualueita sekä polttovaiheessa pienhiukkaspäästöjä. Turve puolestaan uusiutuu niin hitaasti, että sen polttaminen energianlähteeksi ei kestävän kehityksen kannalta ole muiden uusiutuvien energianlähteiden veroista – vaikka se sellaiseksi luokitellaankin.

Hintatasoltaan bioenergia on hieman kalliimpaa kuin uusiutumattomien energialähteiden käyttö. Hiilidioksidipäästöistä tulee kuitenkin energiayhtiöille maksettavaa, joten hiilineutraalin bioenergian hinta tulee oletettavasti laskemaan tulevaisuudessa. 

Bioenergian valttikorttina kilpailussa on myös se, että kun sitä tuotetaan kestävällä tavalla, sen hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti vähäisemmät kuin fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian. Lisäksi biomassan hyödyntäminen vastuullisesti takaa sen, että kyseiset luonnonvarat uusiutuvat tarpeeksi tehokkaasti. Metsät ovat kuitenkin maapallon keuhkot, joten niiden uusiutuminen on taattava, vaikka puuta käytettäisiin energian tuottamiseen.

Puun avulla tuotettu bioenergia kuitenkin tukee suomalaista kansantaloutta metsäteollisuuden työllistävän vaikutuksen välityksellä. Näin ollen suomalaisen näkökulmasta etenkin metsäteollisuuden ylijäämätuotteiden polttaminen on järkevää.

Miten valita sopiva vihreän sähkön sähkösopimus?

Valitessa itselleen sopivaa vihreän sähkön sähkösopimusta, tulee miettiä mitä vihreän sähkön tuotantotapaa haluaa itse edistää. Lisäksi tarvittava sähkön määrä on merkittävä tekijä sähköä valitessa. Esimerkiksi aurinkosähkö yksinään ei välttämättä riitä vuoden pimeimpänä aikana.

Valitessa vihreän sähkön sähkösopimusta merkittäväksi asiaksi nousee etenkin korkean kulutuksen kohteissa poikkeuksetta hinta. Sähkön kilpailutus on lähes poikkeuksetta paras tapa löytää edullisin vihreän sähkön sähkösopimus

Vihreästä sähköstä oikeastaan vain vesivoimalla tuotettu sähkö on tuotantokustannuksiltaan kilpailukykyistä fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön rinnalla. Tämä johtuu siitä, että sähköntuotanto on edullista valmiissa, jo maksetuissa vesivoimalaitoksissa.

Vihreän sähkön hinta ei kuitenkaan nouse niin merkittävään rooliin pienen kulutuksen kohteissa, joita ovat tyypillisesti esimerkiksi pienet kerrostalo asunnot. Hintaero fossiilisilla polttoaineilla tuotettuun sähköön on yleensä muutamia senttejä kilowattitunnilta. 

Mikäli mietitään vaikka kerrostaloyksiötä, jossa sähkön vuosikulutus on 1500 kWh. Tällöin fossiilisillä polttoaineilla tuotettu sähkö voi maksaa 4 senttiä kilowattitunnilta, mikä tekee vuodessa  60 €. Vihreä sähkö puolestaan voi maksaa 6 senttiä kilowattitunnilta, jolloin vuosikustannus olisi 90 €. Vuositasolla ero ei siis ole päätä huimaava, mutta korkeamman kulutuksen kohteissa ero voi alkaa jo tuntua lompakossa.

Tästä syystä vihreään sähköön kannattaa tutustua ensin. Myös korkean kulutuksen kohteisiin, kuten sähköllä lämpeäviin omakotitaloihin löytyy sopivia vihreän sähkön sähkösopimuksia. Vihreä sähkö ei välttämättä ole se halvin vaihtoehto, mutta joissakin asioissa pieni panostus ympäristön puolesta ei ole huono asia.

Vihreän sähkösopimuksen tunnistaa EKOenergia-merkistä. Joskus sähköyhtiöt voivat nimetä myös muita sähkötuotteitaan niin, että nimi viittaa uusiutuvilla energianlähteillä tuotettuun sähköön. Mikäli sähkön tiedoista ei kuitenkaan löydy EKOenergia-merkkiä, ei sitä ole tuotettu täysin uusiutuvilla energianlähteillä. Seuraavaksi käydään tarkemmin läpi, mitä EKOenergia-merkin saaminen sähkölle edellyttää.

EKOenergia

EKOenergia-merkityn sähkön energiatuotanto pohjautuu uusiutuvien energianlähteiden käyttöön, ympäristön suojeluun sekä kestävän kehityksen tukemiseen. EKOenergia on voittoa tavoittelematon verkosto, jonka muodostavat eurooppalaiset ympäristöjärjestöt. EKOenergia-merkin myöntää EKOenergia-verkosto.

EKOenergia-verkosto on asettanut tavoitteekseen kasvattaa kuluttajien tietoutta sähkön alkuperästä. Lisäksi EKOenergia-verkosto tekee työtä suojellakseen luontoa yhteistyössä esimerkiksi sähköyhtiöiden, viranomaisten ja kuluttajajärjestöjen kanssa. 

EKOenergia-verkosto ei kuitenkaan itse osallistu vihreän sähkön tuotantoon tai myyntiin. Verkostona se pyrkii kuitenkin ohjaamaan kuluttajia valitsemaan vihreää sähköä sekä tuomaan esille uusiutuvan energian tärkeyden. EKOenergia-verkosto pyrkii myös minimoimaan uusiutuvan energian tuotannossa mahdollisesti havaittavia ongelmakohtia.

EKOenergia-verkostolla on ympäristö- ja ilmastorahastoja, joiden avulla huolehditaan siitä, että uusiutuvia energianlähteitä hyödynnetään vastuullisesti ja ympäristöä kunnioittaen. EKOenergia-verkosto ylläpitää rahastojaan EKOenergia-merkin lisenssimaksuilla sekä vapaaehtoislahjoituksilla.

EKOenergia-merkki puolestaan, jonka vihreä sähkö voi saada, on EKOenergia-verkoston ylläpitämä, tiukoilla kriteereillä myönnettävä ympäristömerkki. Saadakseen sähkölle EKOenergia-merkin, sähkön tulee täyttää seuraavat kriteerit. EKOenergia-merkki on Suomessa ainutlaatuinen.

  • EKOenergia on ympäristömerkki.Sähkö on tuotettu uusiutuvista energianlähteistä eettisesti, ekologisesti sekä ympäristöä ajatellen kestävästi.
  • Sähkön ostajia informoidaan läpinäkyvästi sähkön alkuperästä.
  • Sähkön alkuperän tulee olla tarkasti jäljitettävissä.
  • EKOenergia-merkityn sähkön tulee läpäistä aktiiviset auditoinnit. 
  • EKOenergia-sähkön myynnistä tulevia tuottoja on käytettävä hankkeisiin ilmaston hyväksi.

EKOenergia-verkoston takana toimii 34 eurooppalaista ympäristöjärjestöä. Vaikka EKOenergia-verkko ei ole suomalainen, hyötyy myös Suomi siitä. Sähkön myyjän on muun muassa lahjoitettava EKOenergia-merkin saaneesta vesivoimasta 10 senttiä jokaista megawattituntia kohden ympäristörahastoon, minkä avulla rahoitetaan vuosittain vesistöjen kunnostuksia ympäri Suomea.

Valitessaan omaan kotiinsa sähköä, joka on saanut EKOenergia-merkin, takaa se sen, että kotiin tuleva sähkö on tuotettu kestävillä menetelmillä eettisesti. EKOenergia-merkityn sähkön valitseminen vie markkinoita epäekologisesti tuotetulta sähköltä ja pakottaa näin ollen myös sähköyhtiöt panostamaan ympäristöystävälliseen sähköön. Mitä useampi EKOenergia-merkityn sähkön valitsee, sitä suurempi vaikutus sillä on isossa mittakaavassa.

EKOenergia-merkityn sähkön valitseminen ei ole siis vain henkilökohtainen ympäristövalinta, vaan keino vaikuttaa sähköntuotannon tulevaisuuteen. Ostaessaan EKOenergia-merkittyä sähköä, osa myydyn sähkön tuotoista ohjautuu automaattisesti rahastoihin, joiden avulla sähköntuotantoa ohjataan entistä kestävämpään suuntaan.

EKOenergia-merkityn vihreän sähkön hinta on tyypillisesti noin 1 – 2 % muita sähköjä kalliimpaa. Tämä johtuu siitä, että sähkön myyjätaho on velvollinen maksamaan EKOenergia-merkityn sähkön myynnistä Suomen Luonnonsuojeluliiton hallinnoimalle ilmastorahastolle jokaisesta myydystä kilowattitunnista. 

Esimerkiksi tuulisähkön osalta EKOenergia-merkityn vihreän sähkön osuus on 0,10 € jokaiselta megawattitunnilta eli 0,001 € jokaiselta kilowattitunnilta. Ilmastorahaston varoja hyödynnetään ilmastotyössä ja osana kestävän kehityksen hankkeita.