Putkiremontti on monelle asukkaalle pelottava mörkö. Miten siis varautua putkiremonttiin ja mitä on hyvä tietää?

Käyttövesi- ja viemäriputkien elinkaaren pituus vaihtelee 40-60 vuoden välillä. Perinteisessä putkiremontissa edellä mainittujen lisäksi uusitaan tavallisesti märkätilojen vedeneristykset ja laatoitukset. Ennen korjaustavan valintaa on syytä selvittää lähtötiedot kattavasti esimerkiksi putkiston kuntotutkimuksella ja märkätilojen kuntokartoituksella. Kun putkien ja märkätilojen kunto tiedetään, korjausmenetelmät saadaan sovitettua remontin tarpeeseen.

Lähtötietojen perusteella asiantuntijat voivat laatia hankesuunnitelman, jossa vertaillaan erilaisten korjausvaihtoehtojen ominaisuuksia ja hankesuunnitelman avulla taloyhtiö voi päättää yhtiölle parhaiten sopivan korjaustavan valinnasta. Hankesuunnitelman pohjalta taloyhtiön hallitus kilpailuttaa työlle toteutussuunnittelijat, jotka laativat piirustukset ja työselitykset rakennuslupaa, urakkakilpailua ja remontin toteutusta varten. Toteutussuunnitelmien avulla taloyhtiön hallitus kilpailuttaa urakoitsijat. Remontin aikana asunnossa asuminen on hyvin usein haasteellista, mistä johtuen asukkaat siirtyvät yhä useammin remontin alta evakkoon. Asukkaan kannalta on tärkeää tyhjentää remontin aikaiset työalueet ja suojata asuntoon jäävät kalusteet hyvin, jotta ne eivät altistu remonttipölylle tai kolhiinnu työmiesten touhutessa asunnossa.  Tyypillisesti putkiremontti kestää 10-20 viikkoa jokaisessa asunnossa.

Putkiremontti pähkinänkuoressa

Kesto:

10-20 viikkoa/asunto

Mitä vaatii hallitukselta:

  • hyvän projektinjohtajan löytäminen
  • hyvien hankesuunnittelijoiden löytäminen
  • hyvien toteutussuunnittelijoiden löytäminen
  • hyvien urakoitsijoiden löytäminen
  • osakasviestinnästä huolehtiminen

Mitä toimenpiteitä vaatii osakkaalta:

  • hankesuunnitelmaan perehtyminen
  • väliaikaismajoituksen järjestäminen
  • henkilökohtaisten tavaroiden ja huonekalujen suojaaminen sekä työtilan järjestäminen remontin ajaksi.