Sähkön kilpailutus

Helppohinnan sähkön kilpailutus kestää keskimäärin 6 minuuttia!
Käyttäjämme säästävät kilpailuttumalla keskimäärin 107€/vuosi!

tai arvioi liu'uttamalla

Arvioitu vuosikulutus (kWh)
8000 kWh

Lämpökamerakuvaus

Ilmavuotojen tunnusmerkit ja haittatekijät

Talven kylmien säiden vallitessa tulee kiinnittäneeksi erityistä huomiota asunnon vetoisuuteen ja asumismukavuuteen. Jos viiman puhaltaessa koet tarvetta lähteä haeskelemaan villasukkia, voi olla aihetta tutkia talon mahdolliset lämpövuodot. Vetoisuuden lisäksi muita merkkejä mahdollisista ilmavuodoista ovat esim. katolla olevat jääpuikot tai huurre rakenteiden pinnoilla sellaisissa paikoissa, joihin se ei kuulu. Sen lisäksi että asumisviihtyvyys kärsii, ilmavuodot voivat tuoda ongelmia myös talon rakenteille. Kosteus voi tiivistyä sopivissa olosuhteissa rakenteisiin, aiheuttaa paikallisia kosteusvahinkoja ja tätä kautta myös homekasvustoja. Ilmavuotokohdista sisälle virtaavan kylmän ilman lämmittämiseen tuhlautuu energiaa kun huonelämpötilaa on pidettävä tavallista korkeampana.

Lämpökamerakuvauksen hyödyt

Lämpökamerakuvaus on nopea, edullinen ja luotettava toimenpide, jolla löydetään rakennuksesta mm. lämpöenergiaa kuluttavat vuodot, kylmäsillat ja puuttuvat eristeet rakenteista. Kuvauksella voidaan havainnoivasti osoittaa, onko rakennuksessa energiaa syöviä kohteita ja löytyykö rakenteista korjaustarvetta. Kuvauksesta tehdään kirjallinen raportti lämpö- ja digikuvineen. Kuvista voidaan määrittää kohteen pintalämpötila asteina, mutta kamera on kuitenkin vain mittalaite ja varsinaisen tulkinnan ongelmakohdista tekee aina ammattilainen. Tämä edellyttää myös ymmärrystä siitä, miten kyseinen rakenne talossa toimii, joten kuvauksen tekevän henkilön pätevyys kannattaa aina varmistaa.

Lämpökamerakuvaus avuksi myös remontoidessa

Lämpökamerakuvausta on mahdollista hyödyntää myös silloin, kun vanhaa remontoidaan uudeksi. Kameran avulla saadaan tärkeää tietoa esim. yläpohjan ja ulkoseinän rakenteista ja niiden lämpöteknisestä toimivuudesta. Kuvauksella voidaan myös todentaa toimivatko patterit, minkä lämpöistä ilmaa tulee korvausilmakanavasta ja missä kulkevat lattialämmitys- tai lämminvesiputket. Tehdyn remontin jälkeen suositellaan jälkikuvausta työn laadun varmistamiseksi.

Löydä rakennuksen ongelmakohdat

Kun olet löytänyt uuden kodin, sen energiatehokkuus ja asumisviihtyvyys voi olla järkevää varmistaa lämpökamerakuvauksella jo ennen sisään muuttoa. Kuvausta käytetään näissä tilanteissa apuna erilaisten ongelmien selvittämisessä ja paikallistamisessa, tai esimerkiksi analysoidessa erilaisten lämmitysjärjestelmien toimivuutta. Kylmät kohdat rakenteissa voivat johtua esimerkiksi eristeiden huolimattomasta asennuksesta, niiden puuttumisesta kokonaan tai niiden kastumisesta. Rakenteissa olevan kosteuden voi oikeissa olosuhteissa löytää lämpökameran avulla. Varsinkin ulkoseinistä kostunut eriste on helppo löytää lämpökameran avulla.

Oli sitten kyse vanhasta tai uudesta rakennuksesta, lämpökamerakuvausta tehtäessä kyse on laadunvarmistuksesta. Kuvauksen avulla voidaan paikallistaa sellaisia rakenteiden laatupoikkeamia ja jopa rakennevirheitä, joiden havaitseminen muilla keinoin on usein aikaa vievää tai jopa mahdotonta.

Jätä kommentti