Löydä sähkömies –palvelun vuosittain kuluttajien keskuudessa teettämä tutkimus* indikoi vilkasta kysyntää sähköasennuspalveluille. Lähes joka neljäs eli 24 % vastaajista kertoo aikovansa lähivuosina teettää kotiinsa uusia tai korjauttaa olemassa olevia sähköistyksiä. Ikäryhmässä 35-49 vuotta jopa 38 % vastasi myönteisesti kysymykseen lähivuosien sähköistysaikeista.

– Kuluttajien luottamusindikaattori on nyt ennätystasolla ja se näkyy myös halukkuudessa satsata kotien ja vapaa-ajan asuntojen parempaan toimivuuteen, turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen, sanoo STUL ry:n viestintäjohtaja Paula Ihamäki.

Tutkimuksen mukaan ensimmäisiä parannusta vaativia asioita ovat pistorasioiden liian vähäinen määrä, puutteellinen valaistus, yleisesti ottaen vanhentunut sähköistys sekä mm. TV-kanavien huono näkyvyys.

Löydäsähkömies.fi on sähköistysalan järjestöjen perustama palvelu, jossa on valtakunnallinen asentajahaku ja runsaasti tietoa sähköistyksestä.

*Taloustutkimus Telebus 04/2017, N=1002, virhemarginaali +-2,5 %