Kilpailuta edullisin sähkösopimus:

 
 

Tee edullisin sähkösopimus 6 minuutissa!

 

Käyttäjämme säästävät kilpailuttamalla keskimäärin 107€/vuosi! Sähköntoimituksesi jatkuu keskeytyksettä ja laskut vain tulevat eri sähköyhtiöltä. Suuri säästö 6 minuutin työstä!

 

Sähkösanastoa

Ampeeri (lyhenne A) Sähkövirran voimakkuuden yksikkö.
Arviolasku Perustuu edellisen vuoden sähköenergian kulutukseen ja tasauslaskuun, joka laskutetaan kerran vuodessa.
Aurinkopaneeli Muuntaa lämmöksi auringon säteilyn.
Biomassa Hyödynnetään energiantuotannossa.
E-lasku Lasku sähköisessä muodossa.
Energialähde Esimerkiksi kivihiili, öljy, tuuli, vesi, aurinko ja maakaasu.
Energiavirasto Riippumaton virasto, joka valvoo ja edistää sähkömarkkinoita.
Fossiilinen polttoaine Esimerkiksi kivihiili, öljy, maakaasu.
Gigawatti GW on 1000 megawattia.
h Tunnin kansainvälisesti käytetty mittayksikkö: hour = tunti
Hiilidioksidi Kasvihuonekaasu, joka on erittäin haitallinen ympäristölle.
Jakelu Sähkön siirto jakeluverkon kautta asiakkaille.
Jakeluverkonhaltija Sähkön siirtoyhtiö.
Kantaverkko Fingrid Oyj:n ylläpitämä ja hallitseman valtakunnallinen suurijännitteinen sähkönsiirtoverkko eli kantaverkko.
Kausisähkö Kausisähkössä on kaksi eri hintaa: talvipäivälle ja muulle ajalle. Talvipäivän sähkön hinta on korkeampi kuin muun ajan sähkö. Tavallisimmat kaudet ja ajat talvipäivän sähkölle ovat: marraskuu-maaliskuu klo 07-22. Muun ajan sähkö vuoden kaikkina muina päivinä ja aikoina.
Kilowatti (kW) Mittaa tehoa. 1 kW on 1000 wattia (w).
kWh Kilowattitunti.
Lukemalasku Lasku, joka perustuu mittarilukemaan.
MW Megawatti on 1000 kilowattia (kW)
MWh Megawattitunti.
Nord Pool Sähköpörssi, jossa ovat osallisina Suomen lisäksi Ruotsi, Norja ja Tanska.
Oikosulku Oikosulku aiheuttaa yleisesti sähkökatkoksia. Se syntyy, kun kaksi sähköjohtoa koskettaa toisiaan. Usein oikosulku syntyy, kun esimerkiksi linnut tai oravat koskettavat yhtäaikaa kahta johtoa.
Päiväaika Riippuu sähkönmyyjästä mutta useimmiten ajat ovat klo 07-22.
Pääsulake Ylivirtasuoja, joka sijaitsee sähköverkon ja sähkönkäyttöpaikan välillä.
Sulake Suojaa käyttäjää vaaralta jos sähkölaiteeseen tulee vika. Sulake suojaa myös jos ylikuumeneminen aiheuttaa sähköjohdon lämpenemisen. Tällöin sulake palaa ja samalla katkaisee virran ja estää tulipalon. Sulake palaa myös, jos päällä olevien sähkölaitteiden teho on liian suuri ja se ylikuormittaa sähköjohtoa.
Sähkön kilpailutus Sähkön kilpailutus käytännössä tarkoittaa eri sähkösopimusten vertailua ja edullisimman sähkönmyyjän valintaa.  Kätevin ja nopein tapa löytää edullisin sähkönmyyjä on täyttää yllä oleva kilpailutuslomake. Kilpailutus on maksuton. Voit esimerkiksi kilpailuttaa sähkön Jyväskylään.
Sähkönmyynti Sähkön siirto tarkoittaa sähkön kuljettamista voimaloista sähköverkkoja pitkin asiakkaalle. Hinta muodostuu perusmaksusta ja  sähkön kulutuksen mukaisesta siirtomaksusta. Sähkön siirtohintaa ei voi kilpailuttaa.
Sähkösopimus Asiakkaan ja sähkön myyjän välinen sopimus.
Sähkövero Sähkövero koostuu sähkön valmisteverosta ja huoltovarmuusmaksusta ja vero maksetaan sähkönkulutuksesta. Veroluokkia on kaksi riippuen kohteesta. Yksityistaloudet kuuluvat ensimmäiseen Sähköveroluokkaan.
Tasaerälaskutus Sähköenergian kulutus arvioidaan jos mittari luetaan vain kerran vuodessa. Arvio kulutuksesta jaetaan vuoden laskujen lukumäärällä. Näin jokainen lasku on yhtä suuri, paitsi vuoden viimeinen lasku, joka on tasauslasku ja perustuu energian todelliseen kulutukseen vuoden aikana.
Tariffi Sähkötuotteet hinnoitellaan tariffeilla. Tariffeja ovat mm. kausi-, yleis- ja kaksiaikatariffit.
Tuntienergiamittari Mittaa sähkönkulutuksen tunnin välein.
Vihreä sähkö eli ekosähkö Vihreä sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Vihreää sähköä on mm. tuulivoima, vesivoima ja aurinkovoima
Voltti Voltti on jännitteen mitta. Suomessa kotitalouksissa jännite on 230V  ja pistorasiaan saa kytkeä vain sähkölaitteita, joiden jännite on sama.
Yleissähkö Sähkö on aina saman hintaista riippumatta vuodenajasta tai vuorkauden ajasta.
Yösähkö/Kaksiaikasähkö Yleensä yösähkön käyttöajat ovat klo 22-07 välillä. Jotkut sähköyhtiöt laskuttavat myös viikonloput yösähkön tariffilla. Vastaavasti päivällä eli tavallisesti klo 07-22 välillä sähkön hinta on korkeampi.